Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 22.10.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2020 Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändri
Antal av projektet: 25
Finansiering av projektet: 9 999 677 €
 
Organisation Projektets titel Sökande / Kontakt person Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändri BTY
 
Finlands miljöcentral Finnish scenarios for climate change research addressing policies, regions and integrated systems (FINSCAPES) / Konsortium: FINSCAPES Carter, Timothy 341977 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 367 940

Finlands miljöcentral Sustainable Climate Change mitigation strategies in Energy-Land-Material Systems (SuCCESs) / Konsortium: SuCCESs Saikku, Laura 341312 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 433 294

Helsingfors universitet Sustainable and healthy buildings in the changing climate: balancing costs and benefits / Konsortium: BALANCE Pekkanen, Juha 338679 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 179 707

Institutet för hälsa och välfärd Sustainable and healthy buildings in the changing climate: balancing costs and benefits / Konsortium: BALANCE Hyvärinen, Anne 339666 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 481 509

Meteorologiska institutet Finnish scenarios for climate change research addressing policies, regions and integrated systems (FINSCAPES) / Konsortium: FINSCAPES Jylhä, Kirsti 342561 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 364 180

Meteorologiska institutet Sustainable Climate Change mitigation strategies in Energy-Land-Material Systems (SuCCESs) / Konsortium: SuCCESs Ekholm, Tommi 341311 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 566 120

Naturresursinstitutet Finnish scenarios for climate change research addressing policies, regions and integrated systems (FINSCAPES) / Konsortium: FINSCAPES Palosuo, Taru 342560 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 368 744

Naturresursinstitutet Sustainable Climate Change mitigation strategies in Energy-Land-Material Systems (SuCCESs) / Konsortium: SuCCESs Uusivuori, Jussi 341313 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 409 832

Tammerfors universitet Sustainable and healthy buildings in the changing climate: balancing costs and benefits / Konsortium: BALANCE Lahdensivu, Jukka 339664 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 434 980

Uleåborgs universitet Sustainable and healthy buildings in the changing climate: balancing costs and benefits / Konsortium: BALANCE Haverinen-Shaughnessy, Ulla 339665 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 240 013

Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändri KY
 
Finlands miljöcentral Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions / Konsortium: FACTOR Saarikoski, Heli 341398 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 394 822

Helsingfors universitet Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions / Konsortium: FACTOR Kyllönen, Simo 341397 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 252 282

Helsingfors universitet FoodStep - a sustainable model for food services and early childhood education and care / Konsortium: FoodStep Erkkola, Maijaliisa 340407 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 429 958

Helsingfors universitet FoodStep - a sustainable model for food services and early childhood education and care / Konsortium: FoodStep Forma, Leena 340494 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 179 450

Helsingfors universitet Learning of the competencies of effective climate change mitigation and adaptation in the education system / Konsortium: ClimComp Kulmala, Markku 340791 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 502 386

Helsingfors universitet Learning of the competencies of effective climate change mitigation and adaptation in the education system / Konsortium: ClimComp Salmela-Aro, Katariina 340794 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 490 001

Institutet för hälsa och välfärd FoodStep - a sustainable model for food services and early childhood education and care / Konsortium: FoodStep Virtanen, Suvi Mirjami 340306 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 591 548

Meteorologiska institutet Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions / Konsortium: FACTOR Lilja-Rothsten, Saara 341396 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 232 040

Meteorologiska institutet Learning of the competencies of effective climate change mitigation and adaptation in the education system / Konsortium: ClimComp Gregow, Hilppa 340793 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 596 965

Naturresursinstitutet Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions / Konsortium: FACTOR Soini, Katriina 341399 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 288 656

Naturresursinstitutet FoodStep - a sustainable model for food services and early childhood education and care / Konsortium: FoodStep Saarinen, Merja 340408 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 311 063

Åbo universitet Facing systemic change together: Citizen deliberation in informed and just climate transitions / Konsortium: FACTOR Setälä, Maija 341373 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 442 213

Specialfinansiering för forskning på systemnivå om begränsning av och anpassning till klimatförändri LT
 
Aalto-universitetet ICT for Climate actions / Konsortium: ICA Manner, Jukka 342121 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 532 156

Aalto-universitetet ICT for Climate actions / Konsortium: ICA Syri, Sanna 342123 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 461 649

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT ICT for Climate actions / Konsortium: ICA Porras, Jari 342122 19.01.2021 01.02.2021 - 30.11.2024 448 169