Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 26.02.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2019 Digital humanvetenskap (DIGIHUM), inbjudna sökande
Antal av projektet: 17
Finansiering av projektet: 3 000 000 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Digital humanvetenskap (DIGIHUM), inbjudna sökande KY
 
Elo, Kimmo Åbo universitet Semantic Parliament: Linked Open Data Service for Studying Political Culture / Konsortium: SEMPARL 329969 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 170 442

Ginter, Filip Åbo universitet Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017 / Konsortium: MoMaF 329269 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Hyvönen, Eero Helsingfors universitet Semantic Parliament: Linked Open Data Service for Studying Political Culture / Konsortium: SEMPARL 329967 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 234 108

Kivimäki, Mika Helsingfors universitet Utilizing digital data to improve working conditions in health care / Konsortium: DigiWork 329202 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 188 904

Kurimo, Mikko Aalto-universitetet Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017 / Konsortium: MoMaF 329267 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Laaksonen, Jorma Aalto-universitetet Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017 / Konsortium: MoMaF 329268 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Onkamo, Päivi Åbo universitet Uralic triangulation / Konsortium: Urko 329257 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 224 598

Ropponen, Annina Institutet för Arbetshygien Utilizing digital data to improve working conditions in health care / Konsortium: DigiWork 329200 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 224 268

Saarinen, Sirkka Åbo universitet Uralic triangulation / Konsortium: Urko 329258 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 225 678

Salmi, Hannu Åbo universitet Movie Making Finland: Finnish fiction films as audiovisual big data, 1907–2017 / Konsortium: MoMaF 329266 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 000

Tolvanen, Harri Åbo universitet Uralic triangulation / Konsortium: Urko 329259 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 149 724

Tuominen, Jouni Aalto-universitetet Semantic Parliament: Linked Open Data Service for Studying Political Culture / Konsortium: SEMPARL 329968 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 195 450

Virtanen, Marianna Östra Finlands universitet Utilizing digital data to improve working conditions in health care / Konsortium: DigiWork 329201 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 186 828

Digital humanvetenskap (DIGIHUM), inbjudna sökande LT
 
Harviainen, Tuomas Tammerfors universitet Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments / Konsortium: ENNCODE 329342 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 174 202

Huhtinen, Aki-Mauri Försvarshögskolan Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments / Konsortium: ENNCODE 329345 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 40 572

Huttunen, Heikki Tammerfors universitet Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments / Konsortium: ENNCODE 329344 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 196 810

Valaskivi, Katja Helsingfors universitet Extremist Networks, Narcotics and Criminality in Online Darknet Environments / Konsortium: ENNCODE 329343 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 188 416