Finlands Akademi Finansieringsbeslut 15.08.2020
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2019 Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS), utlysning för internationella projekt
Antal av projektet: 7
Finansiering av projektet: 2 000 000 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period

Strålningsdetektorer som främjar hälsa och säkerhet (RADDESS), utlysning för internationella projekt LT
 
Lastusaari, Mika Åbo universitet In-vivo imaging device based on biophotonic implants / Konsortium: GlowTrack 328077 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 232 711

Leppäniemi, Jaakko Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Flexible, high-sensitivity UV and X-ray radiation detectors enabled by high-resolution-printing of metal oxide phototransistors (FLEXRAD) 328627 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 476 757

Massera, Jonathan Tammerfors universitet In-vivo imaging device based on biophotonic implants / Konsortium: GlowTrack 328079 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 148 082

Paraoanu, Gheorghe-Sorin Aalto-universitetet Quantum-Enhanced Detection 328193 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 297 771

Petit, Laeticia Tammerfors universitet In-vivo imaging device based on biophotonic implants / Konsortium: GlowTrack 328078 01.11.2019 01.01.2020 - 12.10.2022 89 982

Savin, Hele Aalto-universitetet Superior IR imaging via hydrogenated germanium nanostructures (HydroGer) 328482 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 279 169

Taylor, Zachary Aalto-universitetet Assessment of the Graft Rejection Using Millimeter Waves (AGRUM) 327640 01.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 475 528