Finlands Akademi Finansieringsbeslut 03.04.2020
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2019 Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för forskare med pågående akademifinansierin
Antal av projektet: 8
Finansiering av projektet: 1 994 185 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period

Livets molekylära regleringsnätverk (R’Life), utlysning för forskare med pågående akademifinansierin BTY
 
Frilander, Mikko Helsingfors universitet Integrative approach to minor spliceosome regulatory networks 328518 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 250 000

Hytönen, Timo Helsingfors universitet Molecular regulatory networks of climate adaptation 327409 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 249 002

Kaikkonen-Määttä, Minna Östra Finlands universitet Spectrum of smooth muscle cell and fibroblast subtypes in atherosclerosis 327837 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 249 481

Kekäläinen, Jukka Östra Finlands universitet Towards molecular-level understanding of fertilization and sexual selection 327509 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 245 892

Mappes, Riitta Johanna Jyväskylä universitet A novel family-based sequencing approach and dissection of regulatory networks underlying a colour polymorphism 328474 03.12.2019 01.01.2020 - 31.01.2022 250 000

Rantakari, Pia Åbo universitet Single-cell transcriptome and mass cytometry profiling reveals the mechanism of embryonic leukocyte migration 328286 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 250 000

Taipale, Jussi Helsingfors universitet Defining the essential downstream targets of the Myc proto-oncogene 328576 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 249 810

Verschuren, Emmy Helsingfors universitet Personalised Phenotypic Diagnostics to Benefit Lung Cancer Patients 328437 03.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 250 000