Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 27.09.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2018 FIRI 2018: Nya initiativ, infrasturkturer utanför vägvisare
Antal av projektet: 7
Finansiering av projektet: 3 080 000 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
FIRI 2018: Nya initiativ, infrasturkturer utanför vägvisare TIK
 
Costa Requena, Jose Aalto-universitetet Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks / Konsortium: FUWIRI 319993 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 280 000

Hiltunen, Jussi Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Printed Intelligence Infrastructure (PII) / Konsortium: PII 320020 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 630 000

Jantunen, Heli Uleåborgs universitet Printed Intelligence Infrastructure (PII) / Konsortium: PII 320017 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 770 000

Mäkelä, Jukka Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks / Konsortium: FUWIRI 319992 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 280 000

Mäntysalo, Matti Juhani Tammerfors universitet Printed Intelligence Infrastructure (PII) / Konsortium: PII 320019 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 560 000

Pouttu, Ari Uleåborgs universitet Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks / Konsortium: FUWIRI 319991 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 280 000

Valkama, Mikko Tammerfors universitet Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks / Konsortium: FUWIRI 319994 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 280 000