Finlands Akademi  
  Finansieringsbeslut 27.09.2021
 
 
 
Beslutsår:  
Utlysning: 2018 FIRI 2018: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare
Antal av projektet: 45
Finansiering av projektet: 24 321 466 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
FIRI 2018: infrastrukturer som ingår i Finlands vägvisare TIK
 
Aspi, Jouni Uleåborgs universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319912 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 387 320

Butcher, Alan Geologiska forskningscentralen RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018 / Konsortium: RAMI 319602 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 703 500

Courtney, Michael Åbo universitet EU-OPENSCREEN / Konsortium: EOS 319861 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 204 587

Eriksson, John Åbo Akademi Euro-BioImaging ERIC Headquarters - launching of operations / Konsortium: EuBI ERIC HQ 319882 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 212 354
Eriksson, John Åbo universitet Euro-BioImaging ERIC Headquarters - launching of operations / Konsortium: EuBI ERIC HQ 319864 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 229 158

Haapala, Jari Meteorologiska institutet Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319492 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 210 000

Hinttala, Reetta Uleåborgs universitet Infrafrontier Finland (Infrafrontier FI) 319405 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 558 470

Holmala, Katja H Naturresursinstitutet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319914 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 257 063

Huitu, Katri Helsingfors universitet Construction of Facility for Antiproton and Ion Research in Europe, FAIR GmbH 320029 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 840 000

Hänninen, Jari Åbo universitet Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319494 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 140 000

Johnson, Mark S Åbo Akademi EU-OPENSCREEN / Konsortium: EOS 320005 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 50 111

Karppinen, Maarit Aalto-universitetet RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018 / Konsortium: RAMI 319586 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 703 500

Kiihamäki, Jyrki Teknologiska forskningscentralen VTT Ab OtaNano Strategic Upgrades for Renewal and Excellence (SURE) / Konsortium: OtaNano 319687 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 193 362
Kiihamäki, Jyrki Teknologiska forskningscentralen VTT Ab OtaNano Strategic Upgrades for Renewal and Excellence (SURE) / Konsortium: OtaNano 346639 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 226 638

Knuuti, Juhani Åbo universitet Simultaneous PET-MR imaging system 319856 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 1 736 000

Kotilainen, Aarno Geologiska forskningscentralen Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319493 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 168 000

Kuopio, Teijo Keski-Suomen sairaanhoitopiiri BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319983 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 140 000

Laaksonen, Helena Tammerfors universitet FIRI2018 Crossing Boundaries with Tools and Services (C-BoTS): FSD’s National Data Infrastructure 2024 319319 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 2 000 000

Laitinen, Tarja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab RawMatTERS Finland Infrastructure – RAMI2018 / Konsortium: RAMI 319587 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 738 500

Lehtovuori, Pekka CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy EU-OPENSCREEN / Konsortium: EOS 319863 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 112 434

Leskelä, Ari Naturresursinstitutet Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319496 18.01.2019 01.01.2019 - 30.06.2021 245 000

Lund, Riikka Åbo universitet Biocenter Finland / Konsortium: BF 319818 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 578 549

Makarow, Marja Helsingfors universitet Biocenter Finland / Konsortium: BF 319189 18.01.2019 01.09.2018 - 31.12.2019 826 497

Mannermaa, Arto Kuopio universitetssjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320013 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 191 804

Norkko, Joanna Helsingfors universitet Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319491 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 330 808

Nyrönen, Tommi CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ELIXIR - A distributed infrastructure for life-science information 319968 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 2 000 000

Partanen, Jukka Finlands Röda Kors BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319969 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 250 500

Pekola, Jukka Aalto-universitetet OtaNano Strategic Upgrades for Renewal and Excellence (SURE) / Konsortium: OtaNano 319686 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 1 501 640

Punkka, Eero Helsingfors universitetscentralsjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320036 11.12.2018 01.01.2019 - 30.06.2021 140 000

Sahlgren, Cecilia Åbo Akademi Biocenter Finland / Konsortium: BF 319980 18.01.2019 01.09.2018 - 31.12.2019 247 949

Savinainen, Kimmo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320037 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2020 164 610

Schulman, Leif Helsingfors universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319857 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 1 792 054

Seppälä, Jukka Aalto-universitetet BIOECONOMY research infrastructure, Alliance in excellence for sustainable biomass refining / Konsortium: BIOECONOMY 319467 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2022 1 715 000

Serpi, Raisa Uleåborgs universitetssjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 320001 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 145 326

Snickars, Martin Åbo Akademi Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319495 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2020 115 500

Soini, Sirpa Institutet för hälsa och välfärd BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319982 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 173 600

Sääksjärvi, Ilari Åbo universitet FinBIF 2.0 – Second Construction Cycle of the Finnish Biodiversity Information Facility / Konsortium: FinBIF 319913 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2022 323 682

Tammela, Päivi Helsingfors universitet EU-OPENSCREEN / Konsortium: EOS 319862 18.01.2019 01.02.2019 - 31.01.2022 270 462

Tamminen, Timo Finlands miljöcentral Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI / Konsortium: FINMARI 319490 18.01.2019 01.01.2019 - 30.06.2021 443 100

Terho, Perttu Åbo universitetssjukhus BBMRI.FI - Large-scale sample handling and management tools in nationwide biobank infrastructure / Konsortium: BBMRI.FI 319985 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 140 000

Tuhkuri, Jukka Aalto-universitetet FIRI 2018 Action Plan – Aalto Ice Tank 320014 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2023 505 386

Urtti, Arto Helsingfors universitet EU-OPENSCREEN / Konsortium: EOS 319860 18.02.2019 01.02.2019 - 31.12.2022 512 606

Vesala, Timo Helsingfors universitet ICOS - Integrated Carbon Observation System; ICOS-Finland 319871 11.12.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 739 299

Ylä-Herttuala, Seppo Östra Finlands universitet Biocenter Finland / Konsortium: BF 319819 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 173 619

Österberg, Kenneth Helsingfors universitet Infrastructure for CERN CMS and ALICE experiments at HL-LHC 320030 18.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2021 983 478