Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 14.05.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2020 Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus
Hankkeiden lukumäärä: 42
Hankkeiden rahoitus: 20 000 000 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus BTY
 
Ganna, Andrea Helsingin yliopisto Ennustemallien, resurssien ja suojatoimien kehittäminen kriisivalmiuden parantamiseksi: COVID-19 / Konsortio: PREDICT 340541 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 235 607

Heikinheimo, Annamari Helsingin yliopisto Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi / Konsortio: WastPan 339417 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 607 480

Kummu, Matti Aalto-yliopisto Kohti resilientimpää ruokajärjestelmää epävarmuuksien edessä / Konsortio: LukeAalto 339834 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 483 390

Laine, Liisa Helsingin yliopisto Ennustemallien, resurssien ja suojatoimien kehittäminen kriisivalmiuden parantamiseksi: COVID-19 / Konsortio: PREDICT 340551 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 502 564

Lapintie, Kimmo Aalto-yliopisto KIInteistöt Kriisinhallinnan Apuna - Ratkaisuja Integroituna Tulevaisuuteen KIIKARIT / Konsortio: RESCUE 340184 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 330 842

Merilampi, Sari Satakunnan ammattikorkeakoulu Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla: Uudenlainen mobiilirobottien ja passiivisen RFID teknologian fuusio / Konsortio: FunctionalCare 337863 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 418 113

Oikarinen, Sami Tampereen yliopisto Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi / Konsortio: WastPan 339416 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 600 000

Ollila, Hanna Helsingin yliopisto Ennustemallien, resurssien ja suojatoimien kehittäminen kriisivalmiuden parantamiseksi: COVID-19 / Konsortio: PREDICT 340539 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 347 806

Pelsmakers, Sofie Tampereen yliopisto KIInteistöt Kriisinhallinnan Apuna - Ratkaisuja Integroituna Tulevaisuuteen KIIKARIT / Konsortio: RESCUE 339711 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 335 023

Pitkänen, Tarja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Jätevesiseuranta pandemioiden varautumistyökaluksi / Konsortio: WastPan 339415 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 608 574

Rinne, Marketta Luonnonvarakeskus Kohti resilientimpää ruokajärjestelmää epävarmuuksien edessä / Konsortio: LukeAalto 339830 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 652 906

Toivonen, Saija Aalto-yliopisto KIInteistöt Kriisinhallinnan Apuna - Ratkaisuja Integroituna Tulevaisuuteen KIIKARIT / Konsortio: RESCUE 339549 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 384 926

Virkki, Johanna Tampereen yliopisto Kriittisten terveydenhuoltoympäristöjen toiminnan varmistaminen modernin teknologian avulla: Uudenlainen mobiilirobottien ja passiivisen RFID teknologian fuusio / Konsortio: FunctionalCare 337861 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 396 975

Wilenius, Markku Turun yliopisto KIInteistöt Kriisinhallinnan Apuna - Ratkaisuja Integroituna Tulevaisuuteen KIIKARIT / Konsortio: RESCUE 340185 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 335 756

Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus KY
 
Eronen, Jussi Helsingin yliopisto Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Konsortio: LONGRISK 338558 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 399 466

Halonen, Kirsi-Maria Hannele Lapin yliopisto Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään / Konsortio: LEXSECURE 338644 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 285 824

Hankonen, Nelli Helsingin yliopisto Kansalaissuoja – pandemioihin varautuminen teknologisilla, käyttäytymistieteellisillä ja yhteiskunnallisilla suojausratkaisuilla / Konsortio: Shield 340386 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 554 996

Harlin, Ali Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kansalaissuoja – pandemioihin varautuminen teknologisilla, käyttäytymistieteellisillä ja yhteiskunnallisilla suojausratkaisuilla / Konsortio: Shield 340385 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 789 388

Huhtinen, Aki-Mauri Maanpuolustuskorkeakoulu Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) / Konsortio: IRWIN 337842 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 449 989

Hukkinen, Janne Ilmari Helsingin yliopisto Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Konsortio: LONGRISK 338553 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 499 467

Jokipii, Annukka Vaasan yliopisto Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) / Konsortio: IRWIN 337760 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 649 090

Kallunki, R V Valdemar Laurea-ammattikorkeakoulu Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) / Konsortio: IRWIN 337843 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 442 952

Keinänen, Anssi Itä-Suomen yliopisto Tiedon huoltovarmuus kompleksisessa ympäristössä (IRWIN) / Konsortio: IRWIN 337841 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 449 922

Keskimäki, Ilmo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Muutosjoustavuus, kriisivalmius ja huoltovarmuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä / Konsortio: RECPHEALS 340501 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 404 335

Lehtonen, Turo-Kimmo M Tampereen yliopisto Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Konsortio: LONGRISK 338557 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 400 000

Mattlin, Mikael Turun yliopisto Ulkomaiset yritysostot ja poliittiset kostotoimet huoltovarmuuden uhkina strategisen irtautumisen aikakaudella (FORAC) 338145 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 521 859

Pulliainen, Jouni Ilmatieteen laitos Päätöksenteon tuki ympäristölähtöisten monimutkaisten ja kauaskantoisten riskien hallintaan kaupunkialueilla / Konsortio: LONGRISK 338559 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 399 998

Rajavuori, Mikko Itä-Suomen yliopisto Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään / Konsortio: LEXSECURE 338645 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 297 208

Salminen, Jaakko Turun yliopisto Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään / Konsortio: LEXSECURE 338643 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 339 273

Tynkkynen, Liina-Kaisa Tampereen yliopisto Muutosjoustavuus, kriisivalmius ja huoltovarmuus suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä / Konsortio: RECPHEALS 340503 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 523 835

Kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden tutkimuksen erityisrahoitus LT
 
Fordell, Thomas Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Paikkatiedon turvallisuus ja saatavuus kriittisille infrastruktuureille / Konsortio: REASON 339821 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 384 180

Fülöp, Ludovic Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta / Konsortio: Seismic risk 338075 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 390 042

Kaasalainen, Sanna Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Paikkatiedon turvallisuus ja saatavuus kriittisille infrastruktuureille / Konsortio: REASON 338042 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 465 321

Kauristie, Kirsti Ilmatieteen laitos Varautuminen äärimmäisimpään avaruussäähän / Konsortio: Carrington 339329 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 572 173

Korja, Annakaisa Helsingin yliopisto Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta / Konsortio: Seismic risk 337913 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 1 120 062

Laakso, Lauri K Ilmatieteen laitos Tutkasääennusteiden kehittäminen Suomen merialueilla 338150 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 569 744

Palmroth, Minna Helsingin yliopisto Varautuminen äärimmäisimpään avaruussäähän / Konsortio: Carrington 339327 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 599 491

Pilli-Sihvola, Karoliina Change in Momentum Varautuminen äärimmäisimpään avaruussäähän / Konsortio: Carrington 339337 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 148 650

Putkinen, Niko Geologian tutkimuskeskus Kaupunkialueiden indusoidun seismisen riskin hallinta / Konsortio: Seismic risk 339670 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 437 399

Ruotsalainen, Laura Helsingin yliopisto Paikkatiedon turvallisuus ja saatavuus kriittisille infrastruktuureille / Konsortio: REASON 338043 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 447 325

Sawhney, Nitin Aalto-yliopisto Kriisistä kertovien tarinoiden rekonstruktio luotettavan tiedotuksen ja yhteistoiminnan suunnittelun tueksi / Konsortio: Aalto-THL 339931 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 630 066

Sivelä, Jonas Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kriisistä kertovien tarinoiden rekonstruktio luotettavan tiedotuksen ja yhteistoiminnan suunnittelun tueksi / Konsortio: Aalto-THL 339932 25.11.2020 21.08.2020 - 30.11.2023 587 983