Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 23.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 44
Hankkeiden rahoitus: 11 040 790 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori LT
 
Airaksinen, Manu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri AInfants - Nykyaikaisen koneoppimisen sovellus pikkulasten neurokehitykstä kuvaavissa kliinisissä aineistoissa 343498 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 216 440

Berg, Jeremias Helsingin yliopisto Uuden Sukupolven Luotettavaa Rajoiteoptimointia 342145 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 250 430

Cenev, Zoran Aalto-yliopisto Aerosolisoitujen nanopartikkeleiden laser-avustettu 3D-tulostus (LA-3D-NP) 342268 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 267 730

Doroudchi, Elahe Vaasan yliopisto Muokatut markkinarakenteet ja tulevaisuuden yhteenkytkeytyneiden energiajärjestelmien suunnittelu ja käyttötoiminta 338540 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 257 360

Du, Mingde Aalto-yliopisto Strukturoidut piipinnat optista neuromodulaatiota ja visuaalista palautusta varten 340932 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 267 720

Flajšman, Lukáš Aalto-yliopisto Siltamagnonit 338748 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 280 000

Frankberg, Erkka Tampereen yliopisto Lasin plastisuus huoneenlämpötilassa 338750 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 299 810

García Pérez, Guillermo Helsingin yliopisto Emergentti geometria monen kappaleen kvanttisysteemien kietoutumisesta: kompleksisten verkkojen lähestymistapa 341985 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 233 390

Gendy, Chris Jyväskylän yliopisto Maankuoren yleisiin ja halpoihin metalleihin pohjautuvat kompleksit typen aktivointiin ja pelkistykseen 340060 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 279 040

Grandin, Maxime Helsingin yliopisto Energeettinen, relativistinen sekä revontulien hiukkassade: globaali energiasyöte ja paikalliset kemialliset muutokset korkeiden leveysasteiden ilmakehässä 338629 03.06.2021 01.10.2021 - 30.09.2024 243 090

Gunn, Lachlan Aalto-yliopisto Rigorous security guarantees for run-time integrity 339514 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 248 120

Gustafsson, Tom Aalto-yliopisto Adaptiiviset korkean asteluvun mortar-menetelmät laskennallisessa kontaktimekaniikassa 338341 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 234 120

Hietava (os. Heikkilä), Anne Oulun yliopisto Kohti hiilineutraalia terästä; biokoksia ja pellettejä vetyä sisältävässä atmosfäärissä tutkien 342962 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 238 900

Hyttinen, Noora Jyväskylän yliopisto Ilmakehän aerosolihiukkasten ainesosien termodynaamisten ominaisuuksien arvioiden parantaminen koneoppimisella 338171 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 244 440

Javanainen, Matti Helsingin yliopisto Ultrahienojen pienhiukkasten terveyshaitat molekyylitasolla 338160 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 610

Karhumäki, Ulla Helsingin yliopisto Äärettömät yksinkertaiset äärellisen Morleyn asteen ryhmät joilla on geneerinen automorfismi jonka kiintopisteryhmä on pseudoäärellinen 338334 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 060

Karrila, Alex Mikael Åbo Akademi Höjdfältet i sexhörnsmodellen, kopplade modeller och konforminvarians Neliöjäämallin korkeuskenttä, kytketyt mallit ja konformi-invarianssi 339515 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 225 690

Karvonen, Toni Helsingin yliopisto Skaalautuva, adaptiivinen ja luotettava todennäköisyysperusteinen integrointi 338567 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 242 980

Koshida, Shinji Aalto-yliopisto Gaussisten vapaiden kenttien ja Schramm–Loewner evoluutioiden kytkentä ei-yhdesti yhtenäisissä alueissa 340965 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 248 130

Leinonen, Markus Oulun yliopisto Aikakriittinen kommunikointi esineiden internet -järjestelmissä 340171 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 980

Mercier de Lepinay, Laure Aalto-yliopisto Suprajohteiden välisten tyhjiövoimien mittaus mikroaalto-optomekaniikalla 338565 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 267 030

Merisaari, Harri Turun yliopisto Avoimen lähdekoodin radiomiikkatekniikoiden kehitys ja validointi multi-institutionaaliseen eturauhassyövän diagnosointiin käyttäen magneettiresonanssikuvantamista, positroniemissiotomografiaa, digitaalista patologiaa, kudos ja verinäytteitä 342649 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 251 050

Mikhaylov, Konstantin Oulun yliopisto Moniradioyhteysteknologian liitettävyys droonien turvallisuuden parantamiseksi 341111 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 620

Niemi, Jonne Åbo Akademi Nya insikter i temperaturgradienternas påverkan på högtemperaturkorrosion 338322 03.06.2021 01.01.2022 - 31.12.2024 226 190

Nylén, Tua Turun yliopisto Arktisen rannansiirtymisen alueelliset piirteet, paikallinen toteutuminen ja vaikutukset maankäyttöön (ARIMPA) 343338 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 252 110

Pfau-Kempf, Yann Helsingin yliopisto Kineettinen ionosfääri–magneettikehä -kytkentä hybridi-ionien avulla 339756 03.06.2021 01.09.2021 - 28.02.2025 241 900

Premsankar, Gopika Helsingin yliopisto Skaalautuvat ja energiatehokkaat verkkotettu järjestelmät verkon reunalla 338854 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 820

Purkarthofer, Eva Aalto-yliopisto SUD-TRIP: Kestävä kaupunkikehitys vaeltavana ideana kaupunki- ja aluesuunnittelussa: Epämääräisen konseptin selkiyttäminen tarkastelemalla toimijoita, organisaatioita ja instituutioita 338335 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 255 830

Rigoni, Carlo Aalto-yliopisto Dissipatiiviset funktionaaliset nanomateriaalit tasapainotilasta poikkeavilla magneettisilla ja fotonisilla vasteilla 342038 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 271 920

Ruoko, Tero-Petri Tampereen yliopisto Johtavat nestekide-elastomeeriaktuaattorit 340103 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 262 040

Sakcak, Basak Oulun yliopisto CHiMP: Liikeprimitiivien piilotetut haasteet 342556 02.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 232 680

See, Erich Jyväskylän yliopisto Neuronaalisen kasvun suora laserohjaus 343370 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 248 650

Sharma, Sumita Oulun yliopisto Osallistava tekoäly koululaisten kanssa 340603 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 237 940

Shen, Boxuan Aalto-yliopisto Piidioksidi-DNA -hybridinanorakenteet uuden sukupolven itsejärjestyvinä nanomateriaaleina (SiDNAno) 341908 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 259 710

Tajeddine, Razane Helsingin yliopisto Yksityisyyden suojaavaa koneoppimista hajautetulle datalle 343555 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 244 120

Teräväinen, Joni Turun yliopisto Multiplikatiivinen lukuteoria ja Chowlan konjektuuri 340098 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 255 140

Viljanen, Jan Tampereen yliopisto Optinen maaperän hiilivaraston karakterisointi ja mittaus 338338 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 030

Vrzáková, Hana Itä-Suomen yliopisto MicroDuet: Interpersonal Synchrony in Dual Microsurgical Performance in the Operating Room 338492 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 249 890

Vuoriluoto, Maija Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Mikromuovien ja lääkeainejäämiensuodatus multifunktionaalisilla 3D-tulostetuilla selluloosamateriaaleilla 338572 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 286 390

Välisuo, Ilona Ilmatieteen laitos Arktisen merijään ennustettavuus kuukausi- ja vuodenaikaismittakaavassa. 339409 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 231 740

Wani, Owies Aalto-yliopisto Rasitusta kestävät homeostaattiset materiaalit 338262 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 261 430

Yazdani, Maryam Roza Aalto-yliopisto Sorptiomateriaalien ympäristöystävällinen suunnittelu kausiluonteiseen lämpöenergian varastointiin: Kehittäminen, järjestelmän toteutus ja elinkaarianalyysi 343192 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 265 770

Zhang, Youqi Aalto-yliopisto SHM-TWIN: Järjestelmä Siltatilan Tietoisuuteen 339493 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 247 870

Zocca, Marta Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kokoonpuristuvan realikaasun virtaus turbokoneissa 342135 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 240 880