Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 27.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 30
Hankkeiden rahoitus: 7 199 318 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori KY
 
Berg, Noora Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Onko hyvän mielenterveyden edistäminen ratkaisu haitallisen alkoholinkäytön ja tupakoinnin ehkäisemiseen? Alkoholinkäytön, tupakoinnin ja mielenterveyden väliset yhteydet eri konteksteissa ja elämänvaiheissa 339114 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 267 848

Bricker, Adam Turun yliopisto Tieto ja Aivot: Neurotieteen ja Epistemologian yhdist'minen 339681 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 253 119

Cheas, Kirsi-M Vaasan yliopisto Globaalin Etelän ja Pohjoisen ylirajaisen yhteistyön mahdollisuudet turvapaikanhakijoihin kohdistuviin ihmisoikeusloukkauksiin keskittyvässä tutkivassa journalismissa 338834 10.05.2021 01.11.2021 - 31.10.2024 200 981

Eraliev, Sherzod Helsingin yliopisto Monitasoinen muuttoliikkeiden hallinnointi ei-liberaaleissa yhteiskunnissa: Keski-Aasian siirtotyöläiset Venäjällä ja Turkissa 338349 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 209 888

Frisk, Matleena Helsingin yliopisto Kertakäyttöistyvä arki. Arjen käytäntöjen muuttuminen kertakäyttöisten ja lyhytikäisten tuotteiden yleistyessä Suomessa 1939–1979 343622 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 221 881

Huhta, Kaisa Itä-Suomen yliopisto EU-oikeus oikeudenmukaisen energiajärjestelmän välineenä: Energiaturvallisuus globaalissa kontekstissa 340998 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 265 663

Iglesias Ortiz, Angel Tampereen yliopisto Rauhan säilyttämisen käytännöt väkivaltaisella Meksikon ja Yhdysvaltain välisellä rajalla: Moninäkökulmainen analyysi arkisen rauhan ja episteemisen väkivallan kietoumista. 339497 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 237 171

Ilmarinen, Ville-Juhani Helsingin yliopisto Sukupuolierojen ja yksilöllisen sukupuolittuneisuuden mittaaminen ja hyödyntäminen kulttuureja vertailevassa tasa-arvotutkimuksessa sekä feminiisyyden ja maskuliinisuuden tarkastelussa suhteessa yksilön elämänkaaren tapahtumiin 338891 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 211 489

Kaakinen, Markus Helsingin yliopisto Rikolliset urat verkossa: nuorten kyberrikollisuuden kehitys ja riskitekijät 342741 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 232 717

Kakouros, Sofoklis Helsingin yliopisto Puheen prosodian laskennallinen mallinnus 340125 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 212 086

Kallio, Galina Helsingin yliopisto Ihmistä laajempi talous ekologisen kriisin aikakaudella - maaperäsuhteet, vastavuoroisuus ja toimeentulo uudistavissa maanviljelykäytännöissä 339312 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 290 576

Kuha, Miia Jyväskylän yliopisto Pappissäädyn naiset. Pappien vaimot ja lesket luterilaisissa paikallisyhteisöissä (1650–1710) 338706 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 254 582

Kuivala, Petra-Emilia Helsingin yliopisto Vallankumous, uskonto ja eletty kokemus Kuubassa, 1961–1991 341253 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 214 383

Moilanen, Sanna Jyväskylän yliopisto Syntyvyyden lasku ja yhden lapsen perheet Suomessa: Vanhemmuuskokemusten, työolosuhteiden sekä työn ja perheen yhteensovittamisen merkitys toisen lapsen hankinnassa 339051 10.05.2021 01.09.2021 - 31.05.2025 242 898

Mäkilähde, Aleksi Helsingin yliopisto Historiallinen näkökulma koodinvaihdon kielioppiin 341907 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 229 657

Nukarinen, Tomi Tampereen yliopisto Mittaaminen, moniaistisuus ja meditaatio elpymistä tukevissa virtuaaliympäristöissä 338397 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 248 076

Olkoniemi, Henri Oulun yliopisto Muutokset ironian ymmärtämisessä elinkaaren aikana 338712 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 242 552

Paakkari, Antti Tampereen yliopisto Kouluteknologiat ja perusopetuksen yksityistyminen 339603 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 259 979

Pastuhov, Annika Åbo Akademi Suomalaisten eduskuntapuolueiden jäsenkoulutus - laajuus, tavoitteet ja väylät vaikuttamiseen Finländska riksdagspartiers medlemsutbildning - omfattning, mål och vägar till inflytande 339398 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 251 263

Pirhonen, Jari Helsingin yliopisto Lähestyvän kuoleman tunnustaminen sosiaalisena prosessina 341519 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 222 488

Psyridou, Maria Jyväskylän yliopisto Edistävät ja suojaavat tekijät lukemiselle ja matemaattisille vaikeuksille 339418 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 239 004

Pöllänen, Iida Tampereen yliopisto Musta renessanssi ja sen pohjoiset kytkökset 341455 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 257 039

Rantakallio, Inka Helsingin yliopisto Räppäävät naiset Suomessa. Hiphop-feminismin, sukupuolen, rodun ja valkoisuuden monimodaalinen rakentuminen. 343137 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 207 072

Ruohonen, Elisa Tampereen yliopisto Sosiaalisten vihjeiden havainnointi ja hermostollinen viriäminen yksinäisyydessä 338415 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 226 198

Sahrakorpi, Tiia Aalto-yliopisto Suomalaisen teknologian muistoja: Havainnot, mielekuvat, ja identitettit laajamittaisissa energiaprojekteissa, 1928-2020 340842 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 224 662

Sipilä, Jenni Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kuluttajien ristiriitaiset reaktiot kestävää kuluttamista kohtaan 338343 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 293 038

Stutz, Christian Jyväskylän yliopisto Kansallisuusaate ja kansallismielisyys liiketoiminnan tausta-ajureina: Historiasta tulevaisuuteen 340492 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 307 567

Tarkka, Laura Turun yliopisto Johann Georg Zimmermannin Von dem Nationalstolze -teoksen levitys, käännökset ja vastaanotto, 1758-1805 343182 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 212 302

Ylisalo, Juha Turun yliopisto Vaalilupauksia monipuoluedemokratiassa: vertaileva näkökulma Suomen puolueiden vaalilupausten elinkaareen 340660 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 234 226

Ylä-Anttila, Tuukka Helsingin yliopisto Moraalinen polarisaatio suomalaisessa julkisuudessa (Mopo) 339797 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 228 913