Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 22.10.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 32
Hankkeiden rahoitus: 8 885 102 €
 
Organisaatio Tutkimusaihe Hakija / Yhteyshenkilö Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori BTY
 
Helsingin yliopisto Bakteerifaagien monimuotoisuus ja dynamiikka lasten suolistomikrobistossa Alise, Ponsero 339172 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 283 852

Helsingin yliopisto Biodiversiteetin muutoksen ennustaminen Antroposeenin aikana – lajien- ja yhteisötason vasteet ilmastonmuutokseen Antao, Laura 340280 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 273 869

Helsingin yliopisto Datalähtöinen kausaalipäättely farmakoepidemiologiassa koneoppimisen ja epidemiologian keinoin Jukarainen, Sakari 341747 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 287 519

Helsingin yliopisto Epigenomin uudelleenohjelmointi eturauhassyövän kehittymisessä sairaalan biobankin seurantatutkimuksen näytteitä hyödyntämällä Xia, Jihan 342594 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 294 182

Helsingin yliopisto Hapetus-pelkistysreaktioilla kohti parempaa ekosysteemimallinnusta Koskinen, Markku 339489 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 293 105

Helsingin yliopisto Isäntäeliön ekologia määrittää lepakoiden ja niissä esiintyvien taudinaiheuttajien välisen dynamiikan muuttuvassa ilmastossa Meierhofer, Melissa 339265 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 276 508

Helsingin yliopisto Kasvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden havainnointi Zhang, Chao 340744 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 295 140

Helsingin yliopisto Keuhkosyövän uudet täsmä- ja immuuniyhdistelmähoidot Haikala, Heidi 339167 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 297 975

Helsingin yliopisto Kätevän liitännäishoitostrategian kehittäminen iskeemisen reperfuusioidun sydäninfarktin hoitoon Liu, Zehua 340129 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 264 616

Helsingin yliopisto Mitokondriaalisen DNA:n ylläpidon selvittäminen ihmisen kantasoluissa Torregrosa Muñumer, Rubén 340207 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 603

Helsingin yliopisto Mitokondriotaudit ja immuniteetti: tautimekanismit, riskitekijät ja populaatiohistoria. Kang, Yilin 340517 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 312 684

Helsingin yliopisto Potyvirusinfektion mahdollistavan isäntä proteiinin muokkaaminen kestävyysgeeniksi viljeltyjen kasvien tuottavuuden lisäämiseksi Wang, Linping 339436 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 299 886

Helsingin yliopisto Sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisy kliinistenmittausten, genomin ja proteomin avulla Lindbohm, Joni 339568 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 315 888

Helsingin yliopisto β2-integriinit dendriittisolujen metabolian ja dendriittisoluvälitteisen syöpävasteen säätelijöinä Harjunpää, Heidi 342995 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 292 429

Itä-Suomen yliopisto Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tuotto, hapetus ja vapautuminen boreaalisilla soilla ja vaikutus ilmakehän sekundääristen orgaanisten aerosolien muodostumiseen Korrensalo, Aino 338980 03.05.2021 01.10.2021 - 30.09.2024 251 775

Itä-Suomen yliopisto Sepelvaltimotautimekanismien identifiointi potilasnäytteistä uusilla syväsekvensointimenetelmillä Linna-Kuosmanen, Suvi 342074 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 258 326

Luonnonvarakeskus CASCADE - Metsät muutoksessa - metsien häiriödynamiikka Fennoskandiassa Honkaniemi, Juha 342569 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 271 116

Luonnonvarakeskus Vedyn stabiilit isotoopit ainutkertaisena ilmasto- ja fysiologisena signaalina puissa Angove, Charlotte 341984 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 235 932

Oulun yliopisto Genomin optinen kartoittaminen rakenteellisten muutosten tunnistamiseksi perinnöllisen rintasyöpäalttiuden ja selvittämättömien geneettisten sairauksien taustalta Mantere, Tuomo 338374 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 295 789

Oulun yliopisto Ihmisen aineenvaihdunnan multiomiikkatutkimus kardiometabolisten sairauksien ymmärtämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Sliz, Eeva 338229 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 246 220

Oulun yliopisto Kokogenomin duplikaatioiden vaikutus sopeutumisen geneettiseen ja genomiseen arkkitehtuuriin Hämälä, Tuomas 338702 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 229 666

Oulun yliopisto Malarialoisen aktiinin ATP-hydrolyysin ja fosfaatin vapautuksen rakenteellinen perusta - mahdollisuuksia loisen liikkumisen säätelyyn Obaji, Ezeogo 340337 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 276 359

Suomen ympäristökeskus Nanoflagellaatit: huonosti tunnettu biologinen hiilenkiertoon vaikuttava tekijä meren muuttuvissa olosuhteissa (NanOCean) Haraguchi, Lumi 342223 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 266 719

Tampereen yliopisto Menetelmä solun mekaanisesti säädeltyjen proteiinivuorovaikutusten tunnistamiseen Rahikainen, Rolle 339449 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 297 608

Tampereen yliopisto Nanotyökaluja persistenttejä tuberkuloosibakteereja vastaan Hammarén, Milka 338624 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 318 196

Tampereen yliopisto Verkkokalvon sisäisten kellojen ja ionikanavien keskinäinen vuorovaikutus potentiaalisena linkkinä ikään liittyvissä verkkokalvon sairauksissa Milicevic, Nemanja 340127 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 285 556

Turun yliopisto Betasolujen autoimmuniteettia edeltävät muutokset ja 1 tyypin diabetes Grönroos, Toni 340231 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 000

Turun yliopisto Integriinifosforylaation vaikutus rintasyövän etenemisessä Conway, James 338585 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 269 432

Turun yliopisto Maantieteellinen vaihtelu ihmismikrobiomissa ja sen yhteydet ympäristöterveyteen Ruuskanen, Matti 338818 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 259 804

Turun yliopisto Mikrobiekologian avainprosessien tilastollinen yhtenäismalli Sommeria-Klein, Guilhem 340314 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 261 463

Turun yliopisto SHANK3 solujen viestinnän, tarttumisen and solutukirangan toiminnan koordinaattorina Chastney, Megan 343239 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 270 092

Turun yliopisto Synapsitiheyden muutosten, neuroinflammaation ja amyloidikertymän yhteys tiedonkäsittelytoiminnoiltaan normaaleilla eri Alzheimerin taudin riskin omaavilla terveillä vapaaehtoisilla (ASIC-E4) Snellman, Anniina 341059 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 262 793