Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 30.07.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 9 400 650 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija KY
 
Ahrens, Petra Tampereen yliopisto Matkalla kohti sukupuolisensitiivisiä parlamentteja? Vertailu sukupuolten tasa-arvosta ja demokraattisista käytännöistä Suomen, Saksan ja Puolan parlamenteissa (GSParls) 338556 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Annola, Johanna Tampereen yliopisto Kuri, kokemus, kerrokset: Uusi näkökulma Suomen naisvankiloihin pitkällä 1800-luvulla 341042 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Buchholz, Matias Helsingin yliopisto Bubastoksen hiiltyneiden papyrusten digitointi, rekonstruointi ja julkaisu 341665 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jakonen, Teppo Turun yliopisto Etäläsnäolorobottivälitteinen kehollinen vuorovaikutus hybrideissä kielenoppimisympäristöissä 343480 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Kallio, Kati Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Itämerensuomalaisen suullisen runouden alueelliset kulttuurit: vertaileva näkökulma (REFOP) 340647 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Kallo, Johanna Turun yliopisto Kenen tulevaisuus? Ennakoinnin politiikka pohjoismaisessa korkeakoulutuksessa 342029 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Koponen, Jonna Itä-Suomen yliopisto ETÄJOHTAMINEN DIGITAALISEN VIESTINNÄN AVULLA 342265 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Kujala, Miiamaaria Jyväskylän yliopisto BEST: Ihmisen paras ystävä - Koiran ja ihmisen vuorovaikutuksen emotionaalinen synkronia 341092 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Miettinen, Timo Helsingin yliopisto Saksalaisen ordoliberalismin aatteelliset juuret 340643 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Mylly, Ulla-Maija Turun yliopisto Liikesalaisuus-khimairan analysointi datatalouden aikakaudella 338849 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Männistö-Funk, Tiina Turun yliopisto Kevyt enemmistö: Motorisoimaton liikenne, suomalaiset elinympäristöt ja tilallinen tasa-arvo vuosina 1950–1990 341029 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Norum, Roger Oulun yliopisto Pohjoisen päätepisteet: Sosio-ekologisesti kestävän kehittämisen ja liikkumisen nykyisyys ja tulevaisuudet arktisessa Fennoskandiassa 339423 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Näyhä, Annukka Jyväskylän yliopisto Tulevaisuussuuntautuneet, yhteistoiminnalliset liiketoimintamallit kestävyyssiirtymän edistäjinä-Suomalainen metsäala kokeellisena alustana transitiokehikon luomiselle 340756 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Palmen, Ritva Helsingin yliopisto Sosiaaliset tunteet keskiajan ja renessanssin intellektuaalisessa historiassa 341866 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Puurtinen, Marjaana Turun yliopisto Katse historiaan: Menneisyyden kohtaaminen kuvissa, virtuaalitodellisuudessa ja museoympäristöissä 340381 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Ranta, Eija Helsingin yliopisto Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja rodullisuus utopian jälkeisessä Latinalaisessa Amerikassa 341097 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Ruez, Derek Tampereen yliopisto Queer-siirtolaisten vastaanottamisen ja kohtaamisen poliittinen maantiede 339525 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Salo, Markus Jyväskylän yliopisto Robottien ja älykkäiden järjestelmien työkäytöstä aiheutuva teknostressi 341359 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Syväterä, Jukka Helsingin yliopisto Tieteen auktoriteettiin vetoamisen muuttuvat käytännöt parlamentaarisessa politiikassa 341716 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Ulybina, Olga Tampereen yliopisto Lapset ja hoiva: globalisaatio ja vastarinta 341066 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Vesa, Juho Helsingin yliopisto Globalisaatio ja yrityslobbauksen nousu korporatistisissa maissa 341137 10.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650