Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 27.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 24
Hankkeiden rahoitus: 10 743 600 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija BTY
 
Abrego Antia, Nerea Jyväskylän yliopisto Evolutiivisen näkökulman tuominen yhteisöekologiaan käyttäen mallisysteeminä kasvien ja sienten symbioottisia verkostoja 342374 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Almeida-Souza, Leonardo Helsingin yliopisto Endosyyttisen solutukirangan molekulaarisen logiikan avaaminen 338618 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Dhungana, Hiramani Helsingin yliopisto Verisuonitettujen immunokompetenttien aivo-organoidien hyödyntäminen neurovaskulaaristen sairauksien mallintamisessa ja niiden mahdollisuudet henkilökohtaisessa lääketieteessä 342188 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Eloranta, Antti Jyväskylän yliopisto Miten ihmislähtöiset ympäristönmuutokset vaikuttavat kylmien järvien ravintoverkkoihin ja lohikaloihin? 340901 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Haikarainen, Teemu Tampereen yliopisto Janus kinaasi -signaloinnin inhibointi ja rakenteellinen perusta 340572 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Jacquemet, Guillaume Åbo Akademi / 338537 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Karavirta, Laura Jyväskylän yliopisto Fyysisen aktiivisuuden yksilöllinen määrittäminen iäkkäillä: Annos-vastesuhteen uudelleen arviointi 339391 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Kilpinen-Barrett, Helena Helsingin yliopisto Yleisen geneettisen variaation vaikutus hermosolujen ilmiasuun harvinaisissa kehityshäiriöissä 338835 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Kurppa, Kari Turun yliopisto Syövän täsmälääkehoitojen jälkeisen jäännöataudin estäminen ja rajoittaminen 338466 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Lehtonen, Jussi Jyväskylän yliopisto Seksuaalivalinta perusperiaatteista johdettuna 340130 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Leinonen, Henri Itä-Suomen yliopisto Katse kohti systeemifarmakologiaa - uudenlaisen lääkehoidon kehittäminen verkkokalvorappeumatauteihin 339691 03.05.2021 20.09.2021 - 19.09.2026 447 650

Lengefeld, Jette Helsingin yliopisto Solun koon merkitys kantasolujen toiminalle 340601 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Paakinaho, Ville Itä-Suomen yliopisto Lääkeresistenssin aiheuttama kromatiinirakenteen ja transkriptiotekijöiden aktiivisuuden uudelleen ohjelmointi eturauhassyövässä 340927 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Palada, Vinko Helsingin yliopisto Kronobiootit: elimistön sisäiseen vuorokausirytmiin vaikuttavien kellojen uudelleen synkronointi hermovauriokivun hoitona 341475 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Raitoharju, Emma Tampereen yliopisto Lyhyiden proteiinia koodaamattomien RNA:iden tasojen elinikäinen pysyvyys, periytyvyys ja muutosvaste suhteessa kardiometabolisiin sairauksiin 338395 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Rissanen, Aino Ilona Helsingin yliopisto Rhabdovirusten ilmenemisen ja patogeneesin rakenteellinen perusta 342988 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Saarinen, Juha Helsingin yliopisto Tuntemattomat muinaiset ekosysteemit - nisäkäsyhteisöjen ominaisuuksien ja muiden ympäristöproksien vertailun keskeinen rooli muinaisten ympäristöjen selvittämisessä 340775 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Savarese, Marco Folkhälsanin tutkimuskeskus Sekvenssoitujen varianttien kliinisen tulkinnan parantaminen. 339437 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Siljanen, Henri Itä-Suomen yliopisto Mikrobiologiset dityppioksidin (N2O) metaboliaa säätelevät mekanismit maan päällisessä kasvillisuudessa - merkittävä pohjoinen N2O nielu? 342362 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Sillanpää, Elina Jyväskylän yliopisto Polygeeninen riskisumma fyysisen aktiivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa 341750 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Strandberg, Ursula Itä-Suomen yliopisto B12 vitamiinin saatavuus ja ekologinen merkitys järviekosysteemeissä - PhytoVital 338261 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Tarasov, Sergei Helsingin yliopisto Uudet semanttiset työkalut ja ontologiset fylogeneettiset menetelmät evoluutiofenomiikassa 339576 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Van den Wyngaert, Silke Turun yliopisto Svamp-parasitism längs en salinitetsgradient: en förbisedd drivande faktor för marina växtplanktonblomningar 340659 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650

Vatén, Anne Helsingin yliopisto Ilmarakojen kehityksen säätely muuttuvissa ympäristöolosuhteissa 340443 03.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2026 447 650