Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 01.03.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2020 JPI Climate SOLSTICE, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 3
Hankkeiden rahoitus: 700 000 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
JPI Climate SOLSTICE, kutsuhaku KY
 
Rissanen, Inkeri Tampereen yliopisto Ilmastokriisiä torjumassa: Lasten toimijuus käytäntöihin vaikuttamisessa transformatiivisen oppimisen tukemana 337453 18.09.2020 01.12.2020 - 30.11.2023 248 207

Sokka, Laura Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Innovatiivinen oppiminen, arviointi ja toiminta lähiöissä - lähestymistapa ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 338128 18.09.2020 01.12.2020 - 30.11.2023 231 071

Terämä, Emma Suomen ympäristökeskus Solidaarisuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa 338284 18.09.2020 01.03.2021 - 28.02.2024 220 722