Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 23.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 101
Hankkeiden rahoitus: 44 325 728 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke LT
 
Airaksinen, Anu Turun yliopisto Radiolääkkeet esikohdennettuun PET kuvantamiseen yli rajojen (PET Barrier) 343608 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 600 000

Airola, Antti Turun yliopisto Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF 340140 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 165 673

Aittokallio, Tero Helsingin yliopisto Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF 340141 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 333 409

Balakshin, Mikhail Aalto-yliopisto Ligniini-hiilihydraattikompleksin (LCC) hyödyntäminen tekoälyn avulla / Konsortio: AA 341586 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 350 386

Beier, Christoph Helsingin yliopisto Fingerprinting the origin and ascent of magmas through the crust in rift zones (FinMag) 338714 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 540 943

Breyer, Christian Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Teollisuuden päästöt ja suorat hiilidioksidin poistovaihtoehdot – Korkearesoluutioisen energiajärjestelmämallinnuksen edistäminen polkuanalyysejä varten kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 343053 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 450 000

Elbuken, Caglar Oulun yliopisto Nanoinsinööritelty Itse Koottava Rakkulan Tuotantolinja 342448 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 559 793

Garg, Vikas Aalto-yliopisto Ihmisten ohjaamia seuraavan sukupolven koneoppimismenetelmiä lääkesuunnittelun elvyttämiseksi / Konsortio: HEALED 342077 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 905

Granberg, Fredric Helsingin yliopisto Utveckling av hög-dos bestrålningssimuleringar med kvantmekanisk noggrannhet 340538 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 385 069

Groenhof, Gerrit Jyväskylän yliopisto COCOA: Katalyyttien kontrollointi anionien avulla / Konsortio: COCOA 339893 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 231 597

Hakonen, Pertti Aalto-yliopisto Eksitaatiot ja frustraatio topologisesti rajoitetuissa kvanttisysteemeissä 341913 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 280

Hamari, Juho Tampereen yliopisto POSTEMOTION: Virtuaalisen kanssakäymisen teknologinen tehostaminen 342144 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 588 349

Hasanpor Divshali, Poria Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Älykkäät ja robustit pilvipohjaiset sähköverkon säätömenetelmät / Konsortio: Cloud Inertia 342857 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 473 786

Haverinen-Shaughnessy, Ulla Oulun yliopisto Infektiosairauksien leviämisen paikallinen ja ajallinen mallintaminen koulu- ja hoitorakennuksissa 342403 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 807

Helama, Samuli Luonnonvarakeskus Ensimmäinen puiden ja järvisedimenttien vuosilustokronologioiden sekä historiallisen säädatan integraatio lämpötila- ja sadantarekonstruktioiksi Pohjois-Euroopassa / Konsortio: FIRST 339788 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 998

Hieta, Tuomas Helsingin yliopisto Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä / Konsortio: BBrCaC 342579 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 149 630

Honkanen, Mari Tampereen yliopisto Magneettinen Barkhausenin kohina: Fysiikan perusteista ainetta rikkomattomaan testaukseen / Konsortio: BarFume 338954 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 489 677

Hupa, Leena Åbo Akademi Fosfors högtemperaturkemi - vägar till effektivare återvinning och utnyttjande / Konsortio: PhosPath 341405 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 491 919

Huttunen-Saarivirta, Marja Elina Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kestävät korkean entropian karbidit: suunnittelu, optimoitu valmistus ja plastisen muodonmuutoksen mekanismit / Konsortio: HERBIE 341049 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 550 000

Häkkinen, Juha Oulun yliopisto Pulssinkulkuaikamittaukseen perustuva täysin elektroninen 3D kuvantaminen 339997 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 450 000

Icheln, Clemens Aalto-yliopisto Langattoman endoskopiakapselin elektroniikan kehittäminen ruuansulatuskanavan diagnoosien luotettavuuden parantamiseksi 338786 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 525 040

Jansson, Jussi-Pekka Oulun yliopisto Pikosekuntitarkkoja, korkearesoluutioisia, SPAD-perusteisia CMOS vastaanotintekniikoita reaaliaikaiseen täyden kemiallisen sormenjäljen tuottavaan Raman-spektroskopiaan 339223 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 490 817

Johansson, Peter Helsingin yliopisto Supermassiivisten mustien aukkojen rooli massiivisten galaksien kosmologisessa muodostumisessa 339127 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 232

Jokinen, Jarno Tampereen yliopisto Kehittynyt biokomposiittimallinnus ja -simulointi (ABCModelS) / Konsortio: ABCModelS 343691 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 397 061

Jokinen, Ville Aalto-yliopisto Soluja hylkivät superhydrofobiset pinnat 341459 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 437 817

Kaakinen, Anu Helsingin yliopisto Varhaisen ihmisen elinympäristö ja energiankulutus maailman reunalla / Konsortio: EDGE 341622 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 415 520

Kallioinen, Mari Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Luontoperäiset fenoliset yhdisteet membraanien modifioinnissa biolikaantumisen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi / Konsortio: PheMeMo 339709 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 525 647

Karttunen, Antti Aalto-yliopisto Luminescerande myntmetallföreningars optiska och fotofysikaliska egenskaper / Konsortio: R V 340584 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 333 496

Kaski, Samuel Aalto-yliopisto Ihmisten ohjaamia seuraavan sukupolven koneoppimismenetelmiä lääkesuunnittelun elvyttämiseksi / Konsortio: HEALED 341763 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 905

Kortelainen, Markus Jyväskylän yliopisto Aktinoidien tutkimus: Radioisotooppien teoria ja kokeet / Konsortio: PANTHER 339243 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 463 063

Kotak, Rubina Turun yliopisto Utforskning av exotiska och extrema eruptioner och explosioner 340613 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 433 145

Kujala, Tuomo Jyväskylän yliopisto Kuljettajan havainnointivaatimukset avustamattomassa ja avustetussa ajamisessa 343259 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 474 056

Kupiainen, Antti Helsingin yliopisto Kvanttikentät ja todennäköisyysteoria 339982 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 562 108

Laihonen, Tero Turun yliopisto Koodeja tiedon noutamiseen ja sensoriverkkoihin 338797 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 457 627

Laitinen, Tuomo Itä-Suomen yliopisto Luontoperäiset fenoliset yhdisteet membraanien modifioinnissa biolikaantumisen aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi / Konsortio: PheMeMo 339710 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 323 969

Laukkanen, Pekka Turun yliopisto Sähköisten häviöiden pienentäminen laitteiden metallikontakteissa rajapintojen atomitason tutkimuksen ja muokkauksen avulla / Konsortio: COLO 338973 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 443 875

Laurson, Lasse Tampereen yliopisto Magneettinen Barkhausenin kohina: Fysiikan perusteista ainetta rikkomattomaan testaukseen / Konsortio: BarFume 338955 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 450 842

Lindberg, Daniel Aalto-yliopisto Fosfors högtemperaturkemi - vägar till effektivare återvinning och utnyttjande / Konsortio: PhosPath 341404 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 729

Lukkarinen, Jani Helsingin yliopisto Koagulaatio- ja kondensaatioilmiöiden matemaattinen analyysi 339228 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 457 086

Lundström, Mari Aalto-yliopisto Sähkökemiallisesti avustettu metallien pelkistys, talteenotto ja aktiivisten pintojen rakentaminen jäteliuoksista / Konsortio: EARMetal 339979 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 346 053

Luxenhofer, Robert Helsingin yliopisto Hydrofiilisen koronan ja lääkekuormituksen rakenteen ja ominaisuuden välisten suhteiden purkaminen lääkkeenantojärjestelmissä niiden vuorovaikutuksessa biologisten järjestelmien kanssa 342983 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 416

Maasilta, Ilari Jyväskylän yliopisto Lämpöfononiikka: Lämmön pysäyttäminen, tunnelointi ja topologinen lämmönsiirto 341823 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 538 955

Mekler, Elisa Aalto-yliopisto Esteettisen pelikokemuksen mallin perustaminen 339350 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 507 631

Mielonen, Tero Ilmatieteen laitos Ovatko biogeeniset sekundaariset hiukkaset ilmaston muutoksen kannalta merkittäviä boreaalisella alueella? 339885 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 458 575

Mohanty, Gaurav Tampereen yliopisto kestävät korkean entropian karbidit: suunnittelu, optimoitu valmistus ja plastisen muodonmuutoksen mekanismit / Konsortio: HERBIE 341050 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 449 909

Moilanen, Jani Jyväskylän yliopisto Säteilevät lämpöä mittaavat molekylaariset nanomagneetit 338733 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 556 692

Moore, Iain Jyväskylän yliopisto Aktinoidien tutkimus: Radioisotooppien teoria ja kokeet / Konsortio: PANTHER 339245 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 395 426

Nieminen, Heikki Aalto-yliopisto Värähtelevät pinnat (PULSUR): Vedenalaisten superhydrofobisten pintojen ultraääninen dynamiikka / Konsortio: PULSUR 342170 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 449 266

Nurmi, Petteri Helsingin yliopisto Jokapaikan Aistinnan Perustukset 339614 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 728

Oksanen, Jani Aalto-yliopisto Valon termodynamiikasta optisiin jäähdyttimiin ja lämpöä eristäviin kalvoihin 343312 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 599 489

Paavilainen, Ville Helsingin yliopisto ER proteiinihomeostaasin säätely tutkiminen kemiallisen biologian keinoin 338836 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 598 642

Pahikkala, Tapio Turun yliopisto Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF 340182 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 164 268

Peltoniemi, Pasi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Älykkäät ja robustit pilvipohjaiset sähköverkon säätömenetelmät / Konsortio: Cloud Inertia 342832 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 455 877

Pihko, Petri Jyväskylän yliopisto COCOA: Katalyyttien kontrollointi anionien avulla / Konsortio: COCOA 339892 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 327 760

Pirinen, Matti Helsingin yliopisto Korkeaulotteiset muuttujanvalintaongelmat ja niiden sovellukset genetiikan tutkimuksessa 338507 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 389 840

Pomoell, Jens Helsingin yliopisto Dynaamisen aurinkotuulen alkuperän jäljittäminen ajasta-riipuvan koronan mallinuksen avulla: SWATCH 343581 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 389 915

Postema, Michiel Tampereen yliopisto Sonisk frisättning av läkemedel i antikubbler 340026 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 537 907

Prunnila, Mika Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Hyperspektraaliset infrapunakuvantimet hyväksikäyttäen plasmoniikka- ja fononiavusteista nanoteknologiaa 342586 03.06.2021 01.10.2021 - 31.08.2025 492 485

Puglisi, Simon Helsingin yliopisto Dynaamiset tiiviit tietorakenteet 339070 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 459 447

Pulkkinen, Seppo Ilmatieteen laitos Sateen ennustaminen säätutkia ja fysikaalisia neuroverkkoja käyttäen 341964 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 495 676

Ras, Robin Aalto-yliopisto Värähtelevät pinnat (PULSUR): Vedenalaisten superhydrofobisten pintojen ultraääninen dynamiikka / Konsortio: PULSUR 342169 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 450 062

Rautkari, Lauri Aalto-yliopisto Vesihöyryn sorptio käyttäytyminen jännitetyssä puussa 341701 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 581 224

Riihelä, Aku Ilmatieteen laitos Arktisen alueen sadannan määrittäminen uudenlaisin satelliitti- ja tutkahavainnoin 341845 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 418 490

Rinke, Patrick Aalto-yliopisto Ligniini-hiilihydraattikompleksin (LCC) hyödyntäminen tekoälyn avulla / Konsortio: AA 341589 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 300 128

Ritala, Mikko Helsingin yliopisto Ohutkalvorakenteiden valmistaminen itseohjautuvasti pintakemian kontrolloimilla menetelmillä 338707 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 595 661

Rousu, Juho Aalto-yliopisto Koneoppiminen systeemifarmakologiassa / Konsortio: MASF 339421 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 322 386

Ruusuvuori, Pekka Turun yliopisto Kohti skaalautuvaa tekoälyyn perustuvaa laskennallista patologiaa 341967 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 472 645

Saarinen, Timo Turun yliopisto Ensimmäinen puiden ja järvisedimenttien vuosilustokronologioiden sekä historiallisen säädatan integraatio lämpötila- ja sadantarekonstruktioiksi Pohjois-Euroopassa / Konsortio: FIRST 339789 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 449 645

Saksman, Eero Helsingin yliopisto Analyysi ja satunnainen geometria sekä sovellukset 342183 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 588 785

Santasalo-Aarnio, Annukka Aalto-yliopisto Moniulotteinen tekniikka energian varastointilaitteiden kiertotalouteen (HYPER-SPHERE) / Konsortio: Hyper-team 341629 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 426 181

Sariola, Veikko Tampereen yliopisto Pehmorobottien ja fluidististen laitteiden laajamittainen integroiminen 343408 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 510 378

Savin, Hele Aalto-yliopisto Sähköisten häviöiden pienentäminen laitteiden metallikontakteissa rajapintojen atomitason tutkimuksen ja muokkauksen avulla / Konsortio: COLO 338974 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 404 508

Savolahti, Mikko Suomen ympäristökeskus Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä / Konsortio: BBrCaC 341949 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 149 252

Serna Guerrero, Rodrigo Aalto-yliopisto Moniulotteinen tekniikka energian varastointilaitteiden kiertotalouteen (HYPER-SPHERE) / Konsortio: Hyper-team 341628 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 459 329

Sharma, Vivek Helsingin yliopisto Energiantuotannon molekyylitason perusta mitokondrion hengitysketjun kompleksi I:ssä 338176 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 494 680

Sinclair, Victoria Helsingin yliopisto Euroopan matalapainemyrskyjen voimakkuutta, vaihtelevuutta ja vaikutusta säätelevät tekijät 338615 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 455 696

Sippula, Olli Itä-Suomen yliopisto Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä / Konsortio: BBrCaC 341597 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 200 000

Sundholm, Dage Helsingin yliopisto Luminescerande myntmetallföreningars optiska och fotofysikaliska egenskaper / Konsortio: R V 340583 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 331 801

Sutinen, Erkki Turun yliopisto Tulevaisuuden teknologiat mahdollistamaan yhdessäolo etänä 343364 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 422 211

Svirko, Yuri Itä-Suomen yliopisto Tunable THz Chiral Metamaterials 343393 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 477 117

Tallavaara, Miikka Helsingin yliopisto Varhaisen ihmisen elinympäristö ja energiankulutus maailman reunalla / Konsortio: EDGE 341620 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 384 257

Tan, Bo Tampereen yliopisto Drooni parvien itsenäinen viestintä tehokkaalla havainnoinnilla 339519 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 440 966

Tanskanen, Juha Oulun yliopisto Hemiselluloosan hyödyntämisprosessin synteesin kehittäminen hyödyntäen molekyylisuunnittelun työkaluja (HemiProMo) / Konsortio: HemiProMo 342553 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 275

Tatti, Nikolaj Helsingin yliopisto MALSOME: Sosiaalisissa verkostoissa olevan haitallisen käyttäytymisen havainnointi ja analyysi 343045 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 484 848

Telkki, Ville-Veikko Oulun yliopisto Ultranopean Laplace-NMR:n biokemialliset sovellukset 340099 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 498 989

Timonen, Jaakko Aalto-yliopisto Nanopartikkelien sähköinen varautuminen poolittomissa nesteissä: perusteista emergentteihin ilmiöihin 342116 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 559 247

Toth, Geza Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kehittynyt biokomposiittimallinnus ja -simulointi (ABCModelS) / Konsortio: ABCModelS 343667 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 441 608

Tuominen, Kimmo Helsingin yliopisto Uusia avauksia pimeän aineen suoraan havaitsemiseen 342777 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 498 447

Tölli, Antti-Heikki Oulun yliopisto Välimuistilla tuettu millimetriaalto-pohjainen langaton yhteys immersiivisiin digitaalisiin ympäristöihin 343586 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 399 814

Valiev, Rashid Helsingin yliopisto Luminescerande myntmetallföreningars optiska och fotofysikaliska egenskaper / Konsortio: R V 340582 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 331 801

Valkonen, Tuomo Helsingin yliopisto Online-optimointia dynaamiseen inversioon 338614 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 487 817

Vapaavuori, Jaana Aalto-yliopisto Sähkökemiallisesti avustettu metallien pelkistys, talteenotto ja aktiivisten pintojen rakentaminen jäteliuoksista / Konsortio: EARMetal 342080 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 297 048

Vehtari, Aki Aalto-yliopisto Turvallinen iteratiivinen bayesilaisten mallien rakentaminen 340721 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 531 066

Virkkula, Aki O Ilmatieteen laitos Musta ja ruskea hiili ilmakehässä ja kryosfäärissä / Konsortio: BBrCaC 341271 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 488 700

Virtanen, Tuomas Tampereen yliopisto Akustisten mallien näytteetön aktiivinen oppiminen 338502 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 589 921

Welti, André Ilmatieteen laitos Jäänukleaatiohiukkasten jakauma ja lähteet Suomessa 342227 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 507

Wichman, Risto Aalto-yliopisto Integroidut tietoliikenneyhteydet matalan kiertoradan satelliitelliittien ja määnpäällisten langattomien verkkojen avulla 339446 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 413 710

Wierenga, Rikkert Oulun yliopisto COCOA: Katalyyttien kontrollointi anionien avulla / Konsortio: COCOA 339894 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 240 301

Wärnå, Johan Åbo Akademi Hemiselluloosan hyödyntämisprosessin synteesin kehittäminen hyödyntäen molekyylisuunnittelun työkaluja (HemiProMo) / Konsortio: HemiProMo 342554 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 371 298

Xu, Chunlin Åbo Akademi Ligniini-hiilihydraattikompleksin (LCC) hyödyntäminen tekoälyn avulla / Konsortio: AA 341596 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 347 787

Zliobaite, Indre Helsingin yliopisto Varhaisen ihmisen elinympäristö ja energiankulutus maailman reunalla / Konsortio: EDGE 341623 03.06.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 198 929