Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 22.10.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 73
Hankkeiden rahoitus: 30 494 070 €
 
Organisaatio Tutkimusaihe Hakija / Yhteyshenkilö Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke KY
 
Aalto-yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP Toivanen, Otto 340043 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 175 950

Aalto-yliopisto Nokian Design-arkisto - tuntemattomat muotoilukonseptit ja muotoilu muutoksen mahdollistajana Valtonen, Anna 343216 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 478 480

Aalto-yliopisto Seuraavan Teollisen Vallankumouksen Hallinta: Tuote-Palveluratkaisuista kohti Autonomisia Järjestelmiä / Konsortio: MIDAS Rajala, Risto 343209 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 221 575

Aalto-yliopisto Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo Tuominen, Jouni 340834 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 209

Helsingin yliopisto Ajallisuus prediktiivisessä prosessoinnissa Arstila, Valtteri 342166 26.05.2021 01.01.2022 - 31.12.2025 462 622

Helsingin yliopisto CorCoDial - Tekstikorpuksiin perustuva laskennallinen murretutkimus: konekäännöstekniikoiden hyödyntäminen murrealueiden ja murrepiirteiden löytämisessä, visualisoinnissa ja tulkitsemisessa Scherrer, Yves 342859 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 455 396

Helsingin yliopisto Demokratisk styrning som procedurlegitimitet. Hur kan koordinering och samverkan främja styrningens demokratiska kvaliteter? Sjöblom, Stefan 342880 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 477 560

Helsingin yliopisto Emesalin alkuperä Emesals ursprung Lindén, Krister 341798 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 126

Helsingin yliopisto Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC Pirttilä, Jukka 340197 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 179 810

Helsingin yliopisto Jugoslavian “rangaistusten nationalismi” ja rangaistuspolitiikka nykyajan Länsi-Balkanilla: Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän rajojen testaaminen EU:n kaakkoisilla naapurialueilla. Pallot, Judith 343039 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 019

Helsingin yliopisto Kielen oppimisen kognitiivinen arkkitehtuuri Möttönen, Riikka 342979 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 000

Helsingin yliopisto Koodin edessä - kohti kaikille suunniteltua digitaalista hallintoa (DARE) Koulu, Riikka 341434 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 833

Helsingin yliopisto Kuinka ylittää tendenssit kohti kauppasotia? Monimenetelmällinen tutkimus kansainvälisen selvitysunionin institutionaalisista suunnitelmista Patomäki, Heikki 343033 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 468

Helsingin yliopisto Lasten ekologinen mielikuvittelu ja sen pedagoginen edistäminen lisättyä todellisuutta hyödyntävän tarinoinnin kautta Kumpulainen, Päivi Kristiina 339458 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 006

Helsingin yliopisto Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa Lipponen, Lasse 341153 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 423

Helsingin yliopisto Musiikkitaitojen kartoittaminen merkittävissä ikääntymiseen liittyvissä aivorappeumasairauksissa Särkämö, Teppo 338448 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 991

Helsingin yliopisto Omavaraisuuden taidot maaseutuyhteisöissä Heikkurinen, Pasi 343277 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 375 000

Helsingin yliopisto Rasismi yläkoulussa Holm, Gunilla 341255 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 484 990

Helsingin yliopisto Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo Koho, Mikko 339918 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 998

Helsingin yliopisto Taloustiede yhteiskunnan palveluksessa: Filosofisia tutkimuksia taloustieteen merkityksestä julkiselle päätöksenteolle pandemian jälkeisessä yhteiskunnassa Mäki, Uskali 343010 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 468 627

Helsingin yliopisto Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO Sumiala, Johanna 341395 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 275 391

Helsingin yliopisto Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO Valaskivi, Katja 341394 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Helsingin yliopisto Uusia näkökulmia äännesymbolismiin: motoristen prosessien rooli suuruuskäsitteiden representaatioissa Vainio, Martti 342627 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 481 666

Helsingin yliopisto Vankien lapset: Rekisteritutkimus mielenterveydestä, koulutuksesta ja rikollisuudesta Latvala, Antti 339646 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 000

Helsingin yliopisto Yksinäisyyden kuorma: sosiaalinen interaktion ja kognitiivinen kehitys Elovainio, Marko 339390 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 456 420

Helsingin yliopisto Ympäristön monimuotoisuuden käsitteellistäminen Amazonialla Virtanen, Pirjo 339234 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 485 509

Itä-Suomen yliopisto Asiantuntemus hallinnossa ja sen ulkopuolella. Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa Korkea-aho, Emilia 341582 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 461 876

Itä-Suomen yliopisto VANHUUSIÄN SYRJÄYTYMINEN KOTIHOIDOSSA: yleisyys, merkitykset ja interventio Tiilikainen, Elisa 342267 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 412 926

Itä-Suomen yliopisto Vammaisuus & Ihmisarvo Nykänen, Eeva 340602 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 510

Itä-Suomen yliopisto Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla Davydova-Minguet, Olga 339981 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 667

Jyväskylän yliopisto Ibn Sinan perintö: Metafyysinen essentialismi ja sen kritiikki islamilaisessa filosofiassa Kaukua, Jari 340923 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 484 688

Jyväskylän yliopisto Näyttäminen ja kertominen suomalaisessa viittomakielessä Jantunen, Tommi 339268 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 482 279

Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään / Konsortio: SITE Metsäpelto, Riitta-Leena 342191 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 335 326

Jyväskylän yliopisto Pakkomuuttojen uhrit ja etno-kansalliset kategorisoinnit Euroopassa, 1943-1948 Ahonen, Pertti 339500 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 181

Jyväskylän yliopisto Selittämisen ja ymmärtämisen dynamiikka - Käsitteellinen kehitys opettajankoulutuksessa Mäntylä, Terhi 341558 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Jyväskylän yliopisto Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella / Konsortio: HAFFECT Saresma, Tuija 340650 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 953

Jyväskylän yliopisto Yksilötason päätösten yhdistäminen toimialaevoluutioon: Teknologisen muutoksen nanotaloustiede Peltoniemi, Mirva 342980 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 496 134

Lapin yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP Halonen, Kirsi-Maria Hannele 340044 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 220 028

Lapin yliopisto WIRE Stammler, Florian 342462 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 189

Oulun yliopisto Kaivostoiminta ja outo maanalainen maailma: kulttuuri, kulttuuriperintö ja kaivostoiminnan vaikutukset pohjoisimmassa Euroopassa Herva, Vesa-Pekka 339483 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 858

Oulun yliopisto Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko / Konsortio: CARACC Järvinen, Janne 341416 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Siirtolaisuusinstituutti Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (INDEFI) Pellander, Saara M 338747 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 485 619

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo Pikkanen, Ilona 339828 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 003

Suomen ympäristökeskus Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä Peltola, Taru 343193 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 907

Svenska handelshögskolan Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP Hyytinen, Ari 340042 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 224

Taideyliopisto Musiikkikasvatus, professionalismi ja ekopolitiikka (EcoPolitics) Westerlund, Heidi 338952 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 441

Tampereen yliopisto Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat Juvonen, Tuula 341571 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Tampereen yliopisto Eletty usko ja vammaisuuden muuttuvat merkitykset myöhäiskeskiajalta teollisen vallankumouksen aikaan Kuuliala, Jenni 340242 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Tampereen yliopisto Himmeä voitto. Kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989–1995 Tepora, Tuomas 338708 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 322

Tampereen yliopisto Kehollisten kohtaamisten politiikka turvapaikan hakemisessa Häkli, Jouni 339833 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 044

Tampereen yliopisto Kohti inhimillisen digitaalisen tulevaisuuden teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulutuksen digitalisaation tutkimus yhteiskuntatieteellisen mielikuvituksen menetelmin Suoranta, Juha 343226 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 469 557

Tampereen yliopisto Kosketus ja affektit terveydenhuollon vuorovaikutuksessa Ruusuvuori, Johanna 339827 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Tampereen yliopisto Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko / Konsortio: CARACC Laine, Matias 341415 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Tampereen yliopisto Medioitunut feminismi nyky-Venäjällä Ratilainen, Saara 341436 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 081

Tampereen yliopisto Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet Stevanovic, Melisa 339263 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 895

Tampereen yliopisto Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa Kauko, Jaakko 340267 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Tampereen yliopisto Sukupuolittuneen kroonisen sairauden hallinta: Ruumiilliset erot ja biolääketieteellinen tieto migreenin, endometrioosin ja fibromyalgian hoidossa (GenDis) Oikkonen, Venla 339143 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Tampereen yliopisto Vanhuuden tautitaakkaa ennakoivat tekijät keski-iässä: kohorttitutkimusten yksilötason aineiston meta-analyysi (individual participant data meta-analysis of multi-cohort studies IPD-MAD) Neupane, Subas 340521 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 466 269

Tampereen yliopisto Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella / Konsortio: HAFFECT Nikunen, Kaarina 340648 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 995

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys ja huono-osaisuus elämänkaaren alussa: tutkimus geeneistä, perhetaustasta ja elinoloista Vaalavuo, Maria 342605 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Turun yliopisto Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit - Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin Latva, Otto 341118 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 481 304

Turun yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP Tukiainen, Janne 340045 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 219 895

Turun yliopisto Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään / Konsortio: SITE Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija 342192 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 223 989

Turun yliopisto Pohjoista luontoa kuvittelemassa. Kirjallisuus ja kulttuurinen muutos ekologisen kriisin aikakaudella Hyttinen, Elsi 342000 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 585

Turun yliopisto Varhaisen kasvopreferenssin spesifisyys, perinnöllisyys ja sosiaalinen merkitys Leppänen, Jukka 339474 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 066

Turun yliopisto Varhaismodernit graafiset lukutaidot (EModGraL) Peikola, Matti 340005 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 995

Turun yliopisto Vertaileva tutkimus vuoroasuvan lapsen perheen taloudellisesta hyvinvoinnista Hakovirta, Mia 338282 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 370

Vaasan yliopisto Seuraavan Teollisen Vallankumouksen Hallinta: Tuote-Palveluratkaisuista kohti Autonomisia Järjestelmiä / Konsortio: MIDAS Kohtamäki, Marko 343205 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 198 425

Vaasan yliopisto Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa Hirsto, Heidi 339181 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 472 181

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC Eerola, Essi 340198 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 198 247

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC Kosonen, Tuomas 340199 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 624

Åbo Akademi Specialskyddets många ansikten: En granskning av utsatthetens roll i mänskliga rättigheter och straffrätt (ROVU) Pirjatanniemi, Elina 338351 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Åbo Akademi Vågor av förvisning – reglering och praktiker i norra Europa ca 1450–1900 Östman, Ann-Catrin 339901 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 466 348