Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 13.06.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2020 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 71
Hankkeiden rahoitus: 29 545 939 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke KY
 
Ahonen, Pertti Jyväskylän yliopisto Pakkomuuttojen uhrit ja etno-kansalliset kategorisoinnit Euroopassa, 1943-1948 339500 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 181

Davydova-Minguet, Olga Itä-Suomen yliopisto Ylirajainen kuolema: kuoleman käytännöt ja muistot ylirajaisessa arjessa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla 339981 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 667

Eerola, Essi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC 340198 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 198 247

Elovainio, Marko Helsingin yliopisto Yksinäisyyden kuorma: sosiaalinen interaktion ja kognitiivinen kehitys 339390 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 456 420

Hakovirta, Mia Turun yliopisto Vertaileva tutkimus vuoroasuvan lapsen perheen taloudellisesta hyvinvoinnista 338282 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 370

Halonen, Kirsi-Maria Hannele Lapin yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP 340044 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 220 028

Heikkurinen, Pasi Helsingin yliopisto Omavaraisuuden taidot maaseutuyhteisöissä 343277 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 375 000

Herva, Vesa-Pekka Oulun yliopisto Kaivostoiminta ja outo maanalainen maailma: kulttuuri, kulttuuriperintö ja kaivostoiminnan vaikutukset pohjoisimmassa Euroopassa 339483 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 858

Hirsto, Heidi Vaasan yliopisto Sijoituskulttuurin siirtymiä digitaalisissa tiloissa 339181 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 472 181

Holm, Gunilla Helsingin yliopisto Rasismi yläkoulussa 341255 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 484 990

Hyttinen, Elsi Turun yliopisto Pohjoista luontoa kuvittelemassa. Kirjallisuus ja kulttuurinen muutos ekologisen kriisin aikakaudella 342000 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 585

Hyytinen, Ari Svenska handelshögskolan Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP 340042 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 224

Häkli, Jouni Tampereen yliopisto Kehollisten kohtaamisten politiikka turvapaikan hakemisessa 339833 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 044

Jantunen, Tommi Jyväskylän yliopisto Näyttäminen ja kertominen suomalaisessa viittomakielessä 339268 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 482 279

Juvonen, Tuula Tampereen yliopisto Affektiivinen aktivismi: queer- ja transmaailmojen luomisen paikat 341571 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Järvinen, Janne Oulun yliopisto Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko / Konsortio: CARACC 341416 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Kauko, Jaakko Tampereen yliopisto Poikkikansalliset tiedon verkostot korkeakoulupolitiikassa 340267 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Kaukua, Jari Jyväskylän yliopisto Ibn Sinan perintö: Metafyysinen essentialismi ja sen kritiikki islamilaisessa filosofiassa 340923 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 484 688

Koho, Mikko Helsingin yliopisto Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo 339918 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 998

Kohtamäki, Marko Vaasan yliopisto Seuraavan Teollisen Vallankumouksen Hallinta: Tuote-Palveluratkaisuista kohti Autonomisia Järjestelmiä / Konsortio: MIDAS 343205 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 198 425

Korkea-aho, Emilia Itä-Suomen yliopisto Asiantuntemus hallinnossa ja sen ulkopuolella. Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa 341582 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 461 876

Kosonen, Tuomas Palkansaajien tutkimuslaitos Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC 340199 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 624

Koulu, Riikka Helsingin yliopisto Koodin edessä - kohti kaikille suunniteltua digitaalista hallintoa (DARE) 341434 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 833

Kumpulainen, Päivi Kristiina Helsingin yliopisto Lasten ekologinen mielikuvittelu ja sen pedagoginen edistäminen lisättyä todellisuutta hyödyntävän tarinoinnin kautta 339458 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 006

Kuuliala, Jenni Tampereen yliopisto Eletty usko ja vammaisuuden muuttuvat merkitykset myöhäiskeskiajalta teollisen vallankumouksen aikaan 340242 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Laine, Matias Tampereen yliopisto Laskentatoimi, hiili ja organisaatioiden päätöksenteko / Konsortio: CARACC 341415 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Latva, Otto Turun yliopisto Kadonneet, uhanalaiset ja saapuneet lajit - Ihmisten suhde Itämeren muuttuvaan biodiversiteettiin 341118 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 481 304

Latvala, Antti Helsingin yliopisto Vankien lapset: Rekisteritutkimus mielenterveydestä, koulutuksesta ja rikollisuudesta 339646 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 000

Leppänen, Jukka Turun yliopisto Varhaisen kasvopreferenssin spesifisyys, perinnöllisyys ja sosiaalinen merkitys 339474 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 066

Lindén, Krister Helsingin yliopisto Emesalin alkuperä Emesals ursprung 341798 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 126

Lipponen, Lasse Helsingin yliopisto Lasten suru ja suremisen kulttuuriset käytännöt varhaiskasvatuksessa 341153 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 423

Metsäpelto, Riitta-Leena Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään / Konsortio: SITE 342191 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 335 326

Mikkilä-Erdmann, Mirjamaija Turun yliopisto Opettajankoulutus ja osaamisen kehittymisen jatkumo opiskelijavalinnasta työelämään / Konsortio: SITE 342192 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 223 989

Mäki, Uskali Helsingin yliopisto Taloustiede yhteiskunnan palveluksessa: Filosofisia tutkimuksia taloustieteen merkityksestä julkiselle päätöksenteolle pandemian jälkeisessä yhteiskunnassa 343010 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 468 627

Mäntylä, Terhi Jyväskylän yliopisto Selittämisen ja ymmärtämisen dynamiikka - Käsitteellinen kehitys opettajankoulutuksessa 341558 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Möttönen, Riikka Helsingin yliopisto Kielen oppimisen kognitiivinen arkkitehtuuri 342979 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 000

Neupane, Subas Tampereen yliopisto Vanhuuden tautitaakkaa ennakoivat tekijät keski-iässä: kohorttitutkimusten yksilötason aineiston meta-analyysi (individual participant data meta-analysis of multi-cohort studies IPD-MAD) 340521 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 466 269

Nikunen, Kaarina Tampereen yliopisto Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella / Konsortio: HAFFECT 340648 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 995

Nykänen, Eeva Itä-Suomen yliopisto Vammaisuus & Ihmisarvo 340602 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 510

Oikkonen, Venla Tampereen yliopisto Sukupuolittuneen kroonisen sairauden hallinta: Ruumiilliset erot ja biolääketieteellinen tieto migreenin, endometrioosin ja fibromyalgian hoidossa (GenDis) 339143 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Pallot, Judith Helsingin yliopisto Jugoslavian “rangaistusten nationalismi” ja rangaistuspolitiikka nykyajan Länsi-Balkanilla: Euroopan ihmisoikeusjärjestelmän rajojen testaaminen EU:n kaakkoisilla naapurialueilla. 343039 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 019

Patomäki, Heikki Helsingin yliopisto Kuinka ylittää tendenssit kohti kauppasotia? Monimenetelmällinen tutkimus kansainvälisen selvitysunionin institutionaalisista suunnitelmista 343033 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 480 468

Peikola, Matti Turun yliopisto Varhaismodernit graafiset lukutaidot (EModGraL) 340005 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 995

Pellander, Saara M Siirtolaisuusinstituutti Rajallistamisen intiimi maantiede: Karkotettavuus ja sen vaikutukset ylirajaisissa parisuhteissa eläviin suomalaisiin sekä heidän lähipiiriinsä (INDEFI) 338747 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 485 619

Peltola, Taru Suomen ympäristökeskus Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä 343193 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 907

Peltoniemi, Mirva Jyväskylän yliopisto Yksilötason päätösten yhdistäminen toimialaevoluutioon: Teknologisen muutoksen nanotaloustiede 342980 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 496 134

Pikkanen, Ilona Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo 339828 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 003

Pirjatanniemi, Elina Åbo Akademi Specialskyddets många ansikten: En granskning av utsatthetens roll i mänskliga rättigheter och straffrätt (ROVU) 338351 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Pirttilä, Jukka Helsingin yliopisto Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin / Konsortio: ICC 340197 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 179 810

Rajala, Risto Aalto-yliopisto Seuraavan Teollisen Vallankumouksen Hallinta: Tuote-Palveluratkaisuista kohti Autonomisia Järjestelmiä / Konsortio: MIDAS 343209 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2024 221 575

Ratilainen, Saara Tampereen yliopisto Medioitunut feminismi nyky-Venäjällä 341436 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 081

Ruusuvuori, Johanna Tampereen yliopisto Kosketus ja affektit terveydenhuollon vuorovaikutuksessa 339827 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Saresma, Tuija Jyväskylän yliopisto Verkon affektiiviset käytännöt: Vihapuheen tuottaminen, kokemus ja hallinta digitaalisella aikakaudella / Konsortio: HAFFECT 340650 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 953

Scherrer, Yves Helsingin yliopisto CorCoDial - Tekstikorpuksiin perustuva laskennallinen murretutkimus: konekäännöstekniikoiden hyödyntäminen murrealueiden ja murrepiirteiden löytämisessä, visualisoinnissa ja tulkitsemisessa 342859 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 455 396

Sjöblom, Stefan Helsingin yliopisto Demokratisk styrning som procedurlegitimitet. Hur kan koordinering och samverkan främja styrningens demokratiska kvaliteter? 342880 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 477 560

Stammler, Florian Lapin yliopisto WIRE 342462 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 189

Stevanovic, Melisa Tampereen yliopisto Ongelmallisista vuorovaikutuskokemuksista kertominen: Tarinallisuuden, havainnoinnin ja vastarinnan paradoksit, vinoumat ja epätasa-arvoisuudet 339263 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 497 895

Sumiala, Johanna Helsingin yliopisto Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO 341395 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 275 391

Suoranta, Juha Tampereen yliopisto Kohti inhimillisen digitaalisen tulevaisuuden teoriaa ja käytäntöä. Korkeakoulutuksen digitalisaation tutkimus yhteiskuntatieteellisen mielikuvituksen menetelmin 343226 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 469 557

Särkämö, Teppo Helsingin yliopisto Musiikkitaitojen kartoittaminen merkittävissä ikääntymiseen liittyvissä aivorappeumasairauksissa 338448 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 499 991

Tepora, Tuomas Helsingin yliopisto Himmeä voitto. Kylmän sodan jälkeinen kokemushistoria Suomessa 1989–1995 338708 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 483 322

Tiilikainen, Elisa Itä-Suomen yliopisto VANHUUSIÄN SYRJÄYTYMINEN KOTIHOIDOSSA: yleisyys, merkitykset ja interventio 342267 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 412 926

Toivanen, Otto Aalto-yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP 340043 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 175 950

Tukiainen, Janne Turun yliopisto Kilpailun ja tehokkuuden edistäminen julkisissa hankinnoissa / Konsortio: Comp_Eff_PP 340045 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 219 895

Tuominen, Jouni Aalto-yliopisto Sosiaalisten säikeiden systeemit: toimijalähtöinen tutkimus kirjeenvaihdon laajoista ja syvistä verkostoista 1800-luvun Suomessa / Konsortio: CoCo 340834 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 279 209

Vaalavuo, Maria Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Mielenterveys ja huono-osaisuus elämänkaaren alussa: tutkimus geeneistä, perhetaustasta ja elinoloista 342605 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 500 000

Vainio, Martti Helsingin yliopisto Uusia näkökulmia äännesymbolismiin: motoristen prosessien rooli suuruuskäsitteiden representaatioissa 342627 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 481 666

Valaskivi, Katja Helsingin yliopisto Uskonto ja populismi hybridissä mediaympäristössä MERELPO / Konsortio: MERELPO 341394 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 280 000

Valtonen, Anna Aalto-yliopisto Nokian Design-arkisto - tuntemattomat muotoilukonseptit ja muotoilu muutoksen mahdollistajana 343216 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 478 480

Westerlund, Heidi Taideyliopisto Musiikkikasvatus, professionalismi ja ekopolitiikka (EcoPolitics) 338952 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 479 441

Östman, Ann-Catrin Åbo Akademi Vågor av förvisning – reglering och praktiker i norra Europa ca 1450–1900 339901 26.05.2021 01.09.2021 - 31.08.2025 466 348