Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 75
Hankkeiden rahoitus: 29 422 035 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiahanke KY
 
Armila, Päivi Itä-Suomen yliopisto DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa / Konsortio: DEQUAL 330573 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 166

Artell, Janne Luonnonvarakeskus Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa / Konsortio: SusHydro 332191 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 962

Aunesluoma, Juhana Helsingin yliopisto Itämeren alue ja kylmän sodan jälkeinen hystereesi. Turvallisuuskäsitykset ja -käytännöt muutoksessa. 331274 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Ballardini, Rosa Lapin yliopisto Markkinoiden muokkaaminen korjaaminen ja luominen immateriaalioikeuksilla: kestävien innovaatioekosysteemien sääntely / Konsortio: Share 332819 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Belinskij, Antti Itä-Suomen yliopisto Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa / Konsortio: SusHydro 332189 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 982

Eloranta, Jari Helsingin yliopisto Pohjoismaiset fiskaalivaltiot 1500-luvulta 2000-luvulle - siirtymät sotilasvaltioista hyvinvointivaltioihin 334450 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Hannula-Sormunen, Minna Turun yliopisto Fokuksessa numeerinen järjestys 331772 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Havu, Katri Helsingin yliopisto Kuinka säännellä tekoälyyn liittyvää vahingonkorvausvastuuta EU:ssa? 330884 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Heikkilä, Jussi Tampereen yliopisto Julkisen hankinnan muutos: hintakeskeisyydestä yhteiskunnallisen arvon luontiin / Konsortio: INNOPROCU 332431 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 249 947

Heiskanen, Eva Helsingin yliopisto Energiamurroksen jännitteet kansalaisten arjessa 333556 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 360 000

Helske, Jouni Jyväskylän yliopisto Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa / Konsortio: PREDLIFE 331817 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Helske, Satu Turun yliopisto Kohti parempaa päätöksentekoa: Lakiuudistusten pitkäaikaisvaikutukset elämänpolkujen muodostumisessa / Konsortio: PREDLIFE 331816 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Hietanen, Jari Tampereen yliopisto Affektiivinen reagointi sosiaalisiin robotteihin 330158 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Hjelm, Titus Helsingin yliopisto Politiikan uskonnollinen legitimaatio ja uskonnon poliittinen legitimaatio Suomessa (LegitRel) 334157 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Hollsten, Laura Åbo Akademi Ihmiset, punkit ja ympäristömuutos / Konsortio: HUTI 330764 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Holmberg, Kim Turun yliopisto Altmetriikka tutkimuksen arvioinnissa 332961 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 454 080

Ilves, Kristin Helsingin yliopisto Att överleva Ragnarök: klimatflyktingar i Östersjöområdet under yngre järnålder och tidig medeltid 332396 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Jahnukainen, Markku Helsingin yliopisto Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus / Konsortio: INCLUSIVE 330369 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Jasinskaja, Inga Helsingin yliopisto Neurobiologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuva ennakkoluulon tutkimus ja vähentäminen / Konsortio: PREJUDICEREDUCTION 332311 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Jääskeläinen, Iiro Aalto-yliopisto Neurobiologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuva ennakkoluulon tutkimus ja vähentäminen / Konsortio: PREJUDICEREDUCTION 332309 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Kaakinen, Johanna Turun yliopisto Immersiiviseen kirjallisuuskokemukseen liittyvät emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit 334266 28.05.2020 01.01.2021 - 31.12.2024 480 000

Kallio, Kati Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa / Konsortio: FILTER 333138 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 957

Kansikas, Juha Jyväskylän yliopisto Liikkeenjohdon koulutus strategisena käytäntönä: Historian opetukset ja tulevaisuuden näkymät / Konsortio: EXED 333607 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Koivunen, Pia Turun yliopisto Mission Finland – Suomi kylmän sodan kulttuuridiplomatian kohteena 330071 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 477 806

Koljonen, Saija Suomen ympäristökeskus Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa / Konsortio: SusHydro 332190 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 942

Koskinen-Koivisto, Eerika Jyväskylän yliopisto Aistimelliset ja materiaaliset muistot: Tutkimus omaelämäkerrallisesta materiaalisuudesta 334247 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 479 930

Kurki, Visa Helsingin yliopisto Eläimet hyvinvointiregiimissä: Eläinoikeuden teoria ja yleiset periaatteet 330609 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 412 021

Laakso, Minna Helsingin yliopisto Intersubjektiivinen yhteisymmärrys epätyypillisessä vuorovaikutuksessa. Vertaileva tutkimus korjausjäsennyksestä keskusteluissa, joissa osanottajilla on kognitiivisia, kielellisiä, motorisia tai aistien toimintoihin liittyviä kommunikoinnin häiriöit 333858 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 479 875

Laippala, Veronika Turun yliopisto Rekisterit massiivisen monikielisissä internet-aineistoissa 331297 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Lallukka, Tea Helsingin yliopisto Millaista on elämä työelämän jälkeen? Sosiaaliset ja terveyteen liittyvät selittäjät terveyden ja toimintakyyn kehityspoluille: henkilölähtöiset analyysit kotimaisessa ja kansainvälisissä konteksteissa 330527 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Lilja, Niina Tampereen yliopisto Kansainvälistyvä rakennustyö ja paikalliset kielikäytänteet (GLO-LO) 332470 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 424 699

Lintukangas, Katrina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Julkisen hankinnan muutos: hintakeskeisyydestä yhteiskunnallisen arvon luontiin / Konsortio: INNOPROCU 332430 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 292 110

Lintunen, Pekka Turun yliopisto Sujuvuus- ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa 331903 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Loukusa, Soile Oulun yliopisto Pragmaattinen kommunikaatio ja sen yhteydet mielen teoriaan ja toiminnanohjaukseen tyypillisessä kehityksessä ja autismikirjon häiriössä. Suomalaisten ja italialialaisten lasten kulttuurrien välinen monimenetelmätutkimus. 333672 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Lähdesmäki, Merja Helsingin yliopisto Paikallisyhteisöjen ja yritysten kohtalonyhteys 333447 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Lähdesmäki, Tuuli Jyväskylän yliopisto EU:n kulttuuriperintödiplomatia ja kulttuuriperintöjen välisen vuoropuhelun dynamiikka (HERIDI) 330602 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 479 896

Lähteenmäki, Vili Helsingin yliopisto Varhaismodernin minuuskäsityksen uudelleentarkastelu 330409 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Mattila, Hanna Aalto-yliopisto Demokraattisen suunnittelun muuttuvat anatomiat: Suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä näkökulmia joustavaan sääntelyyn suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa lainsäädännössä (TRANAPLAN) / Konsortio: ABE-UEFLC 333366 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 548

Mattila, Pekka Aalto-yliopisto Liikkeenjohdon koulutus strategisena käytäntönä: Historian opetukset ja tulevaisuuden näkymät / Konsortio: EXED 333299 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Miestamo, Matti Helsingin yliopisto Negaatio ja lauseiden yhdistäminen: typologisia ja käyttöpohjaisia näkökulmia 332529 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Miettinen, Topi Svenska handelshögskolan Kausaalitutkimus henkilökohtaisen tulonjakoinformaation vaikutuksista 332550 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Mäkelä, Eetu Helsingin yliopisto Formulainen intertekstuaalisuus, temaattiset verkostot ja poeettinen variaatio itämerensuomalaisen suullisen runon paikalliskulttuureissa / Konsortio: FILTER 333139 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 278 589

Mäkelä, Maarit Aalto-yliopisto Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design studio pedagogiikka (MakerStudioPeda) / Konsortio: MakerStudioPeda 331778 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 274 602

Mäkelä, Pekka A Helsingin yliopisto Robotiikan ja tekoälyn eettiset riskit ja vastuukysymykset 333873 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 471 501

Mäkinen, Virpi Helsingin yliopisto Ihmisyyden rajoilla: Äärimmäinen hätä etiikan, lain ja politiikan historiassa, 300–1600 330872 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Nummenmaa, Lauri Turun yliopisto Sosiaalisen ympäristön ja aivojen toiminnan vastavuoroiset suhteet: Rekisteritutkimus 40,000 suomalaisen aivotietokannasta 332225 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Oinas, Elina Helsingin yliopisto Viljan till relevans - förhoppningar om vetenskapens roll i finländsk-afrikanska forskningssamarbetsprojekt i biomedicin och genusvetenskap 334218 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Pantti, Mervi Helsingin yliopisto Digitaaliset media-alustat ja sosiaalinen vastuu 332751 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Pappila, Minna Turun yliopisto Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta Arktisilla alueilla 333231 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 230 080

Pereira da Silva, José Filipe Helsingin yliopisto Augustinian Natural Philosophy at Oxford and Paris ca. 1277 331786 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Pihlajarinne, Taina Helsingin yliopisto Markkinoiden muokkaaminen, korjaaminen ja luominen immateriaalioikeuksilla: kestävien innovaatioekosysteemien sääntely / Konsortio: Share 332326 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Pitkäsalo, Eliisa Tampereen yliopisto Sanasta kuvaksi - Sarjakuvasopimukset sosiaalihuollossa 333367 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Pölönen, Ismo Itä-Suomen yliopisto Demokraattisen suunnittelun muuttuvat anatomiat: Suunnitteluteoreettisia ja oikeustieteellisiä näkökulmia joustavaan sääntelyyn suomalaista maankäytön suunnittelua ohjaavassa lainsäädännössä (TRANAPLAN) / Konsortio: ABE-UEFLC 333368 28.05.2020 01.10.2020 - 31.08.2024 280 000

Raunio, Tapio Tampereen yliopisto Presidentit vallan kahvassa: vertaileva tutkimus poliittisesta johtajuudesta ja poliittisen järjestelmän legitimiteetistä viidessä Euroopan valtiossa 333013 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Rautio, Pauliina Oulun yliopisto Kansalaisia rottien kanssa Kansalaistieteestä kohti ei-ihmiskeskeistä kasvatusta yhteistyössä nuorten ja haastavien kaupunkikumppanien kanssa (CitiRats) 333438 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Ravaja, Niklas Helsingin yliopisto Neurobiologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuva ennakkoluulon tutkimus ja vähentäminen / Konsortio: PREJUDICEREDUCTION 332312 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Ruckenstein, Minna Helsingin yliopisto Automaattisen päätöksenteon inhimillistäminen 332993 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Räsänen, Tuomas Turun yliopisto Ihmiset, punkit ja ympäristömuutos / Konsortio: HUTI 330762 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Sakki, Inari Itä-Suomen yliopisto Mobilisoiva populismi: mielikuvat, tunteet ja identiteetit 332192 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Salmenniemi, Suvi Turun yliopisto Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet 331067 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Seitamaa-Hakkarainen, Satu Pirita Helsingin yliopisto Materiaalisuus, käsityön käytännöt ja design studio pedagogiikka (MakerStudioPeda) / Konsortio: MakerStudioPeda 331763 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 938

Silvennoinen, Heikki Turun yliopisto Elämää reunalla: elinikäinen oppiminen, hallintavalta ja neuroottinen kansalainen 333025 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Suhonen, Niko Itä-Suomen yliopisto Ennustaako älykkyys ja persoonallisuus riskikäyttäytymistä? Empiirinen tutkimus ainutlaatuisella yksilötason rahapeliaineistolla 331102 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 478 754

Säily, Tanja Helsingin yliopisto Kaupallisen yhteiskunnan nousu 1700-luvun julkaisukentässä / Konsortio: HEGE 333717 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 275 187

Tahvonen, Olli Helsingin yliopisto Metsävarojen taloustiede ja ilmastonmuutos 330835 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Tanskanen, Antti Turun yliopisto Sukulaissuhteet, sukupolvet ja elämänkulku 331400 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Thurén, Lauri Itä-Suomen yliopisto Vertaukset suostuttelevina kertomuksina 330312 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 467 012

Toivanen, Juhana Jyväskylän yliopisto Paheellisuuden sosiaalinen ja poliittinen ulottuvuus keskiajan ja uuden ajan alun filosofiassa 331620 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Toiviainen, Petri Jyväskylän yliopisto Tanssi, synkronisaatio ja prososiaalinen käyttäytyminen 332331 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Tolonen, Mikko Helsingin yliopisto Kaupallisen yhteiskunnan nousu ja 1700-luvun julkaisukenttä / Konsortio: HEGE 333716 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 277 786

Tuuva-Hongisto, Sari Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy DEQUAL: Luokkaistuva digiyhteiskunta Nuorten eriarvoistuvat elämät sosioteknologisissa imperatiiveissa ja kuvitelmissa / Konsortio: DEQUAL 330574 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 855

Uitto, Minna Oulun yliopisto Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA) 332232 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 000

Vainikainen, Mari-Pauliina Tampereen yliopisto Yleisopetusluokkaan ja erityisluokkaan sijoittamisen kognitiiviset ja ei-kognitiiviset vaikutukset: kvasi-eksperimentaalinen pitkittäistutkimus / Konsortio: INCLUSIVE 330371 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000

Vihma, Antto Ulkopoliittinen instituutti Murrosta tukeva läpinäkyvyys? Analyysi raportoinnin ja arvioinnin merkityksestä kansainvälisessä ilmastonmuutoksen hallinnassa (TRANSCLIM) / Konsortio: TRANSCLIM 333127 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 810

van Asselt, Harro Itä-Suomen yliopisto Murrosta tukeva läpinäkyvyys? Analyysi raportoinnin ja arvioinnin merkityksestä kansainvälisessä ilmastonmuutoksen hallinnassa (TRANSCLIM) / Konsortio: TRANSCLIM 333126 28.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 280 000