Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 22
Hankkeiden rahoitus: 9 655 228 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija LT
 
Caro, Miguel Aalto-yliopisto Seuraavan sukupolven atomien väliset potentiaalit uusien selluloosaan pohjautuvien materiaalien simulointiin (NEXTCELL) 330488 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Diaz Rubio, Ana Aalto-yliopisto Dynaamiset metapinnat ja paikkadispersio 330957 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Fickler, Robert Tampereen yliopisto Integroidun Kvanttioptiikan Parantaminen Fotonien Etenemismuodoilla 332399 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Fortino, Vittorio Itä-Suomen yliopisto Biomarker Discovery for Precision Medicine: an Artificial Intelligence based approach. 332510 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Heinonen, Markus Aalto-yliopisto Syväoppiminen differentiaaliyhtälöillä 334600 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Helenius, Ilkka Jyväskylän yliopisto Monte-Carlo -simulaatiot elektroni-ioni törmäyksille 331545 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Hänninen, Timo Helsingin yliopisto Multilineaarisen faktoroinnin teoria ja sovellukset 332740 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Ilmavirta, Joonas Tampereen yliopisto Matemaattinen seismologia ja inversio-ongelmat 332890 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Kalikka, Janne Tampereen yliopisto Kaksiulotteisista kalkogenidikerroksista koostuvien kerrosrakenteiden rationaalinen suunnittelu 332347 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lado, Jose Aalto-yliopisto Tekninen murto-osa-kvantiaine kierretyissä van der Waals -materiaaleissa 331342 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Laitinen, Mikko Jyväskylän yliopisto Materiaalitutkimusta matalaenergisilla raskailla ioneilla - Selvä parannus ohutkalvotutkimuksen huippuosaamiseen 330283 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Mailman, Aaron Jyväskylän yliopisto Funktionaaliset orgaanisiin radikaaleihin perustuvat materiaalit: molekyyliradikaalit sähkönjohteina (FOR-Mat) 333565 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Mesaros, Annamaria Tampereen yliopisto Koneiden opettaminen kuuntelemaan 332063 12.05.2020 01.09.2020 - 30.06.2026 438 874

Mäki-Marttunen, Tuomo Mikael Tampereen yliopisto ModelPsych: Neuraalimallien rakennus psykiatristen sairauksien tutkintaan - Geenitasolta verkkotasolle 330776 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Peotta, Sebastiano Aalto-yliopisto Suprajuoksevuus, topologia ja epäjärjestys litteitä energiavöitä sisältävissä hilamalleissa - SUPERFLAT 330384 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Repo, Eveliina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Metal-organic-framework -rakenteilla pinnoitetut 3D-tulostetut substraatit vesisovelluksiin 330076 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Rissanen, Matti Tampereen yliopisto Antropogeenisten hiilivetyjen itsestään hapetus ja itsestään syttyminen 331207 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Salmi, Tiina Tampereen yliopisto Suurikenttäisten Nb3Sn hiukkaskiihdytinmagneettien quenchsuojaus 334318 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Vainio, Emil Åbo Akademi Egenskaper och beteende för delikvescenta salter och beläggningar i termisk omvandling av biomassa och avfall - Mot förbättrad effektivitet och driftsäkerhet 333917 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Wang, Haichao Aalto-yliopisto Lampovarastoon perustuvan kaukolampoverkon spatio-temporaalinen simulointi ja optimointi sisalampotilan ohjauksessa 334205 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Wang, Xiaoju Åbo Akademi Ekologiskt hållbara nanocelluosabaserade biobläck som ger olika materialfunktionaliteter och terapeutisk leverans av bioaktiva signaler (SusCellInk) 333158 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Yang, Fan Helsingin yliopisto Riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset tieteen no-go paradokseihin 330525 12.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874