Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 17.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 24
Hankkeiden rahoitus: 10 532 976 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija BTY
 
Adamczyk, Bartosz Luonnonvarakeskus Pohjoisten ekosysteemien orgaanisen aineksen muodostuminen ja hajoaminen maaperässä - puuttuvat tiedonpalat kasvi-maa-mikrobi vuorovaikutuksissa. 330136 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Arzel, Celine Turun yliopisto Sorsalinnut pintavesien hormonihäiritsijäkemikaalien indikaattoreina 333400 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Biggs, Leah Helsingin yliopisto Kantasolun mikroympäristön synnyn, ylläpidon ja dynamiikan mekanismit aikuisessa 332821 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Cheng, Lu Aalto-yliopisto Systemaattinen lähestymistapa vaihtoehtoisten silmukoiden tutkimiseen scRNA-seq: stä syöpään 330407 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

DI SCALA, Coralie Helsingin yliopisto GABAergisen tartunnan GM1-säätely: toiminnalliset vaikutukset hippokampuksen toimintaan ja epileptogeneesiin 333096 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

De Figueiredo, Rogerio Turun yliopisto Myeloidisen MIF/CD74-signaloinnnin estäminen metastaattisessa melanoomassa - mekanismit, ennustekijät ja hoitomahdollisuudet. 330876 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Hagman, Sanna Tampereen yliopisto Astrosyyttien tulehduksellisten tehtävien mallintaminen multippeliskleroosissa (MoMS) 330707 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Itkonen, Harri Helsingin yliopisto O-GlcNAc transferaasista riippuvainen RNA Polymeraasi II:n säätely aggressiivisessa eturauhasen syövässä 331324 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Jackson, Christopher B. Helsingin yliopisto Solujen stressivastemekanismit mitokondrioiden toimintahäiriöissä 330098 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Jokipii-Lukkari, Soile Oulun yliopisto Kohti havupuiden puunmuodostuksen säätelyn ymmärtämistä 331172 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Karaman, Sinem Helsingin yliopisto Rasvakudoksen endoteelisolut liikalihavuudessa: suoniston toimintahäiriöiden ja hiussuoniston harvenemisen mekanismit 330053 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lilley, Thomas Helsingin yliopisto Sienitaudin evolutiiviset vaikutukset lepakoissa. 331515 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lindstedt-Kareksela, Carita Jyväskylän yliopisto YHTEISTYÖN JA HUIJAAMISEN EVOLUUTIO VAIHTELEVISSA YMPÄRISTÖOLOSUHTEISSA 330578 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Matilainen, Olli Helsingin yliopisto Kromatohormeettinen vaste epigenomin nuorentumisessa ja proteiinihomeostasiassa 332920 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Ramcilovik-Suominen, Sabaheta Luonnonvarakeskus Oikeudenmukaisuus ja Politiikka Globaalissa Biotaloudessa 332353 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Rosenström, Tom Helsingin yliopisto Koneopittuja syy-seurausuhteita psykoterapiaan 334057 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Salonen, Sakari Helsingin yliopisto Ilmastoshokkeja: paleoilmastoaineistoissa esiintyvien äkillisten tapahtumien kartoitus 331426 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Sierla, Maija Helsingin yliopisto GHR1 interaktomin merkitys ilmarakojen toiminnassa ja vedenkuljetuksen säätelyssä johtosolukossa 333703 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Subrizi, Astrid Itä-Suomen yliopisto Aptameerit - uusi työkalu näköä uhkaavaa uveiittia vastaan 333301 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Takala, Heikki Jyväskylän yliopisto Fytokromipohjaiset moduulit – toiminta ja sovellukset 330678 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Takeda, Akira Turun yliopisto Endoteeli- ja stroomasolujen heterogeenisyyden vaikutus syövän leviämiseen 332589 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Tamminen, Manu Turun yliopisto Bakteeriyhteisöiden sosiaalinen ja funktionaalinen analyysi 331495 27.04.2020 01.09.2020 - 12.05.2026 438 874

Thum, Tea Ilmatieteen laitos Kaukokartoitushavaintojen käyttö yhdessä uuden maanpäällisen biosfäärimalli kanssa globaalien hiili- ja typpisyklien ymmärtämiseksi 330165 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Totah, Nelson Helsingin yliopisto Virheiden tunnistamisen ja ehkäisyn solutason perusta 334115 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874