Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 27.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 31
Hankkeiden rahoitus: 7 152 167 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori KY
 
Ahlqvist-Björkroth, Sari Turun yliopisto Vanhemmat Vahvasti Mukaan intervention vaikutusmekanismit ja intervention soveltuvuus Australian vastasyntyneiden hoitoon 332962 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 269 692

Alstola, Tero Helsingin yliopisto Suurvalta kylässä. Imperiumien hallintapyrkimykset ja paikalliset vastareaktiot Babylonian maaseudulla 330727 07.05.2020 01.12.2020 - 30.11.2023 208 465

Dahlberg, Maija Itä-Suomen yliopisto Kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä perustuslain tulkinnasta – Perustuslakikontrollin läpinäkyvyys ja legitiimiys 332669 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 255 386

Havu, Kaarlo Helsingin yliopisto Mielikuvitus, retoriikka ja politiikka uuden ajan alun Euroopassa (1500-1650) 332117 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 219 542

Hietalahti, Jarno Jyväskylän yliopisto Huumori ja (epä)täydellisyys: Inhimillisen huumorin rajoilla. 330860 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 253 608

Jahnke, Sara Åbo Akademi ReachOut – En onlineintervention för att höja terapimotivationen hos personer med pedofili 333761 07.05.2020 01.09.2020 - 14.08.2021 78 502

Kaukko, Mervi Tampereen yliopisto Mikä mahdollistaa pakolaistaustaisten oppilaiden onnistumisen kokemukset koulussa? Sukellus monikulttuuristen oppimisympäristöjen käytännön arkkitehtuureihin. 331029 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 253 727

Kimppa, Lilli Helsingin yliopisto Hermostollinen oppiminen lukivaikeudessa 330391 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 275 344

Kuorelahti, Elina Helsingin yliopisto Kollektiivinen turvallisuus, rauha ja kansainväliset kartellit 1918-1939 330204 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 221 898

Kurki, Tuuli Helsingin yliopisto Rasismi, mielenterveys ja POC-nuoret 330441 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 216 844

Laine-Frigren, Tuomas Tampereen yliopisto Ruotsista palaavien sotalasten sopeutuminen 1940-1950-luvun Suomessa. 331488 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 232 676

Lecoquierre, Marion Helsingin yliopisto Hebronia sijoittamassa: Kuinka risteyskohdat tekevät kaupungin 332793 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 224 942

Lindfors, Antti Helsingin yliopisto Itsen kehittämisen etiikka ja somaestetiikka nykypäivän biohakkeroinnissa 331204 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 208 885

Lisko, Inna Jyväskylän yliopisto Elämänkulkunäkökulma fyysiseen ja kognitiiviseen toimintakykyyn: Psykososiaalisten ja biologisten tekijöiden roolia selvittämässä 334419 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 223 858

Mireles-Flores, Luis Helsingin yliopisto Poliittisen päätöksenteon rooli näyttöön perustuvassa politiikassa: filosofinen kehys taloustieteen ja poliittisen päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen arviointiin 330524 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 209 846

Mustasaari, Sanna Itä-Suomen yliopisto Lapset muilla mailla: Relationaalinen analyysi suomalaisesta lastensuojelusta transnationaalisissa konteksteissa 330055 07.05.2020 01.09.2020 - 22.06.2024 262 239

Nikki, Nina Helsingin yliopisto Paavalin ideat ja ideat Paavalista: Kulttuurievoluution näkökulma 332808 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 198 731

Nisén, Jessica Turun yliopisto Alhainen syntyvyys Euroopassa 2000-luvun alussa: erot, syyt ja seuraukset 332863 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 223 289

Ojala, Markus Helsingin yliopisto Uusi näkökulma EU:n julkiseen politisoitumiseen 332231 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 208 595

Olkkonen, Laura Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Yritysvastuun aktivistiteoria: Yritysten uusi poliittinen rooli yhteiskunnassa 331576 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 290 602

Paananen, Jenny Turun yliopisto Muistisairauden äärellä - muistisairaan läheisten ja hoitohenkilökunnan välinen vuorovaikutus 331555 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 242 616

Pitkänen, Hannele Tampereen yliopisto Arvioivaa sielua kouluttamassa? Itsearvioinnin eletty politiikka koulukäytännöissä ja oppilaiden kokemuksissa. 332155 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 268 807

Poyet, Corentin Tampereen yliopisto Kun järjestelmä kohtaa vastustajansa: populistipuolueiden vaikutus poliittiseen päätöksentekoon 331780 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 238 801

Pääkkölä, Anna-Elena Åbo Akademi Kehon ja äänen politiikan esityksiä Pohjoismaisten indiepop-naismuusikkojen musiikkivideoissa 330868 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 212 468

Rajala, Antti Oulun yliopisto Konkreettien utopioiden pedagogiikka: Nuorten toimijuus ja ilmastoaktivismi opetuksessa 331413 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 264 783

Roine, Hanna Tampereen yliopisto Nykyhetkeen tuodut mahdollisuudet: Ihmisen ja tietokoneen yhteenliittymät spekulaatiossa (CO-SPEC) 333768 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 256 359

Skurnik, Johanna Helsingin yliopisto Maantieteellinen tieto suomalaisessa yhteiskunnassa 1850-1930-luvulla 331899 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 219 785

Slavov, Matias Tampereen yliopisto Humen ajan filosofia fysiikan filosofian historiassa 332461 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 249 000

Vartiainen, Turo Helsingin yliopisto Kategorisointi, luovuus ja muutos konstrukiokieliopin näkökökulmasta 333944 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 222 027

Ye, Chaoxiong Jyväskylän yliopisto Työmuistin kaksivaiheisen resurssienjakomallin hermostollinen perusta ja sen sovellus 333649 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 228 457

Zarra-Nezhad, Maryam Itä-Suomen yliopisto Sosioemotionaalisten taitojen rikastuttaminen varhaiskasvatuksessa: Pedagogisen toiminnan kehittämisen interventio 330960 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 212 393