Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 17.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 34
Hankkeiden rahoitus: 9 284 049 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori BTY
 
Aaltonen, Katri Maria Turun yliopisto Lääkekustannusten taloudellinen rasite kotitalouksille: Dekommodifikaatio ja rekommodifikaatio (DE-RE) 332624 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 254 334

Brunello, Cecilia Helsingin yliopisto Muovautuvuutta vai rappeumaa? Rooleissa sterolit ja TrkB 333589 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 272 356

Cirtwill, Alyssa Helsingin yliopisto Antagande en artsnivå perspektiv för att förstår komplexa ekologiska nätverk 332999 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 288 514

Cristofari, Robin Turun yliopisto Vanhenemisen ja Syöpäriskin Genomi-tason Säätely Norsuilla 331320 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 275 229

Demina, Tatiana Helsingin yliopisto Virus-isäntä -vuorovaikutukset sulavassa ikiroudassa 330977 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 277 430

Eklund, Johanna Helsingin yliopisto Samspelet mellan finansiering och samhällspolitiska faktorer för att uppnå hållbara resultat för naturskyddsområden 333518 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 257 950

Eldfors, Samuli Helsingin yliopisto Spliseosomi mutaatioiden vaikutus lääkeaine sensitiivisyyteen akuutissa myelooisessa leukemiassa 334273 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 297 960

Follain, Gautier Turun yliopisto / 332402 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 262 100

Hsu, Bin-Yan Turun yliopisto Kilpirauhashormonit elinkiertopiirteiden vaihtelun selittäjinä? 332716 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 272 331

Hyvärinen, Petteri Aalto-yliopisto Melualtistuksen yksilöllisten vaikutusten arvioiminen toistetuilla väliaikaisen kuulonaleneman mittauksilla 333254 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 270 136

Hällfors, Maria Helsingin yliopisto Data och frön som tidskapslar – de relativa rollerna av fenotypisk plasticitet och evolutionär adaptation i arters realiserade anpassning till klimatförändringen 330739 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 287 252

Junttila, Oula Samuli Itä-Suomen yliopisto Puiden vesidynamiikan mittaaminen - yksittäisistä latvuksista maisemiin ja globaaleihin muutoksiin 330422 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 245 026

Karvinen, Sira Jyväskylän yliopisto Estrogeenin vaikutus liikuntavasteeseen: Vesikkelit ja HDL mikro-RNA -signaalin kuljettimina (ErROR) 332946 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 286 601

Korhonen, Paula Itä-Suomen yliopisto Immunokompetenttien organoidien käyttö tutkittaessa mikrogliojen vaikutusta hermosolujen kehittymiseen 331739 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 273 795

Laakso, Hanne Itä-Suomen yliopisto Uusia menetelmiä selkäytimen funktionaaliseen magneettikuvantamiseen neuromodulaatiosovelluksissa 331955 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 249 757

Leppä, Kersti Luonnonvarakeskus Puiden isotooppisignaalinen kulkeutumisen mallintaminen – boreaalisten metsien ilmastovasteen paljastaminen vuosilustoihin tallentuneesta historiasta 332141 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 279 951

Li, Xuefei Helsingin yliopisto Metaanin kierto boreaalisessa suossa: prosessien määritys in situ stabiili-isotooppimenetelmällä 332953 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 272 646

Mars, Nina Helsingin yliopisto Rintasyövän perinnöllinen alttius ja yksilöllinen rintasyöpäseulonta 331671 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 290 884

Mattila, Sari Helsingin yliopisto Isäntäfaktorien osallistuminen alfavirusten replikaatioon 333276 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 281 320

Muilu-Mäkelä, Riina Luonnonvarakeskus AZOLE-ARF: Triatsoli yhdisteiden kohtalo maaperässä ja atsoleille resistentit sienikannat. 333887 27.04.2020 01.11.2020 - 31.10.2023 292 739

Mäki-Nevala, Satu Helsingin yliopisto Lynchin oireyhtymän perinnölliset ja hankitut kasvainmekanismit 331284 27.04.2020 01.09.2020 - 30.04.2024 296 974

Mäntylä, Elina Tampereen yliopisto Tumakalvon ja kromatiinin sopeutuminen mekaaniseen voimaan terveessä pintakudoksessa ja sen syövässä 332615 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 310 223

Paasela, Tanja Helsingin yliopisto Hiilihydraattioksidoreduktaasien merkitys solujen pituuskasvussa, kiinnittymisessä ja kasvun pysähtymisessä 331853 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 271 173

Ramsay, Eva Helsingin yliopisto Transportteriproteiinien vaikutus lääkkeen jakautumiseen ja farmakokinetiikkaan silmässä 332770 27.04.2020 01.09.2020 - 31.07.2024 266 304

Rautiainen, Aapo Ilmatieteen laitos Miten hyödyntää metsiä ilmastonmuutoksen hillinnässä sillä aikaa, kun hiilidioksidinpoistoteknologiaa kehitetään? 331491 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 263 866

Rovenko, Bohdana Helsingin yliopisto NADH-välitteinen sokerin aistinta suolessa 332695 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 284 326

Ryazantseva, Maria Helsingin yliopisto Autismin ahdistuksen molekyylin ja solun mekanismit 330298 27.04.2020 01.01.2021 - 31.12.2023 266 065

Stenroth, Lauri Itä-Suomen yliopisto Ikääntymiseen liittyvän lihastoiminnan heikkenemisen rooli polven nivelrikossa 332915 27.04.2020 01.01.2021 - 31.12.2023 270 734

Teikari, Jonna Helsingin yliopisto Epävarmuudet globaalissa metaanitaakassa: hiilen kierto monimutkaisessa sammal-bakteeriyhteisöissä 332215 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 275 297

Voigt, Carolina Itä-Suomen yliopisto Metaanin sidonta ikiroutamailla – aliarvioitu hiilinielu arktisissa ekosysteemeissä (MUFFIN) 332196 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 267 465

Wutke, Saskia Itä-Suomen yliopisto Metsätuhohyönteisten massaesiintymien torjunta genomiikan aikakaudella: uusia työkaluja mäntypistiäisten genomista 333482 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 232 542

Ylänne, Henni Itä-Suomen yliopisto Kohti mekaanista ymmärrystä porolaidunnuksen vaikutuksista soiden hiilitasapainoon (ReindeerPaths) 330845 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 258 889

Zhou, Xin Helsingin yliopisto Kolesterolin poiston säätely endoplasmakalvoston ja lysosomien vuorovaikutuksella 332096 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 269 876

takalo, mari Itä-Suomen yliopisto Uuuden mikroglia-spesifisen PLCG2 p.P522R geenimuutoksen toiminnallinen ja mekanistinen tutkimus ikääntymisen ja Alzheimerin tautiin liittyvien patofysiologisten muutosten yhteydessä 330178 27.04.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 262 004