Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Kliininen tutkija
Hankkeiden lukumäärä: 12
Hankkeiden rahoitus: 2 399 992 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Kliininen tutkija BTY
 
Airas, Laura Turun yliopistollinen keskussairaala MS-taudin etenemistä ennustavat tekijät 330902 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 290 591

Arponen, Heidi Helsingin yliopistollinen keskussairaala Kraniofakiaalialueen ilmentymät ja immuunipuutos rusto-hiushypoplasiassa: korrelaatio suun terveyteen 332585 27.05.2020 01.09.2020 - 31.12.2021 72 687

Dietz, Aarno Joseph Kuopion yliopistollinen sairaala Kohti näyttöön perustuvaa kuulon kuntoutusta: Kuulodiagnostiikan ja sisäkorvaistutehoidon kehittäminen 333525 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 95 566

Helle, Emmi Helsingin yliopisto Synnynnäisten sydänvikojen genetiikka 331405 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 256 459

Hovinen, Mari Helsingin yliopisto Lypsylehmän piilevä hapan pötsi: esiintyvyys Suomessa, altistavat tekijät ja yhteys utaretulehduksen esiintyvyyteen 332691 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 57 370

Hyppönen, Jelena Kuopion yliopistollinen sairaala Suomalaisen tautiperimän harvinaissairaus Progresiivinen Myoclonus Epilepsia, tyyppi 1 (EPM1) ja sen tautimekanismi 331867 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 238 217

Keikkala, Elina Oulun yliopistollinen sairaala Raskausdiabetes – ikkuna naisen pitkäaikaisterveyteen 330343 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 214 543

Koskela, Jukka T Helsingin yliopisto Geneettinen päätöksenteon tukimalli tulehduksellisten suolistosairauksien (IBD) lääkehoidon valinnassa 334229 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 261 160

Laakso, Sini Helsingin yliopisto Kaulan alueen imusolmukkeet MS-taudissa ja Epstein Barr -viruksen merkitys 332186 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 246 307

Louvanto, Karolina Tampereen yliopisto Epigeneettiset ja lapsuudenaikaiset tekijät ihmisen Papilloomavirus (HPV) infektion alttiudessa ja syövän synnyssä 330841 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 262 823

Nora, Anni Aalto-yliopisto Toiminnallinen aivokuvantaminen, koneoppiminen ja kielen oppiminen kehityksellisen kielihäiriön aivoperustan avaajina 332622 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 214 900

Savolainen-Peltonen, Hanna M Helsingin yliopistollinen keskussairaala Steroidihormonit ja vaihdevuosi-ikäisen naisen terveys 333983 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 189 369