Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 01.03.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 20
Hankkeiden rahoitus: 8 777 480 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija LT
 
Andreev, Sergey Tampereen yliopisto Vankkoja ja autonomisia millimetriaaltopohjaisia teknologioita miehittämättömien ilma-alusten verkottamiseen (RADIANT) 326196 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Asghar, Muhammad Imran Aalto-yliopisto Seuraavan sukupolven johtavat polttokennot 322738 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Fässler, Katrin Jyväskylän yliopisto Singulaari-integraalit, harmoniset funktiot ja reunojen säännöllisyys Heisenbergin ryhmissä 321696 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Juliano Nardelli, Pedro Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Building the Energy Internet as a large-scale IoT-based cyber-physical system that manages the energy inventory of distribution grids as discretized packets via machine-type communications (EnergyNet) 321265 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Karlström, Oskar Åbo Akademi Kemirelaterade utmaningar vid förgasning av biomassa och avfall 321598 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kopra, Kari Turun yliopisto LanthaGlo - erotusvapaat määritysmenetelmät inhibiittorien ja antibioottien tehoseulontaan 323433 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kuncarayakti, Hanindyo Turun yliopisto Supernovat ja niiden ympäristöt 324504 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kuusisto, Antti Helsingin yliopisto Laskennallisten logiikoiden teoria 324435 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Lemmetyinen, Juha Pekka Ilmatieteen laitos Kehittyneet kaukokartoitusmenetelmät ja algoritmit lumen vesiarvon havainnoinnissa 325397 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Mononen, Mika Itä-Suomen yliopisto Laskennallisten muotomallien validointi ja hyödyntäminen ennustettaessa yksilöityä nivelrikon etenemistä polvinivelessä sekä menetelmän mahdollisuudet taloudellisissa ja sosiaalisissa hyödyissä 324994 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Muhonen, Juha Jyväskylän yliopisto Spintilojen optinen lukeminen piissä 321416 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Peltola, Emilia Aalto-yliopisto Hiilirajapinnat elämän ja keinotekoisen maailman välissä 321996 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Peng, Bo Aalto-yliopisto Anisotrooppisten partikkeleiden suunnittelu ja itsejärjestäytyminen kehittyneiden kolloidisten rakenteiden ja materiaalien valmistuksessa 321443 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Pitkänen, Esa Helsingin yliopisto Somaattisten mutageneesin mallintaminen syvillä probabilistisilla neuroverkoilla 322675 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Raatikainen, Tomi Ilmatieteen laitos Merellisen orgaanisen aerosol vaikutus pilviin ja ilmastoon 322532 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Ruotsalo, Tuukka Helsingin yliopisto Implisiittinen fysiologinen ihmisen ja informaation vuorovaikutus 322653 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Snicker, Antti Aalto-yliopisto Vauhdilla kohti fuusioenergiaa 324759 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Tomescu, Alexandru Ioan Helsingin yliopisto Turvallisten ja täydellisten algoritmien perusteet ja sovellukset 322595 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Turc, Lucile Helsingin yliopisto Sähkömagneettiset allot maapallon lähiavaruudessa magneettisten myrskyjen aikana 322544 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Weir, David Helsingin yliopisto LISA ja sähköheikko faasitransitio 324882 07.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874