Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 26.02.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 20
Hankkeiden rahoitus: 8 740 909 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija KY
 
Botero Cabrera, Andrea Aalto-yliopisto Laboratoriosta ja studiosta puutarhaan, metsään ja takaisin 324756 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Finell, Eerika Tampereen yliopisto FinnChildAir: Lasten psykososiaalinen hyvinvointi sisäilmaongelmaisissa kouluissa 323125 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Hartikainen, Elina Helsingin yliopisto Sekularismi rodun ja uskonnon risteyksessä: afrobrasilialaiset uskonnot ja uskonnollisen suvaitsemattomuuden syytteet 2000-luvun Brasiliassa 324105 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Homanen, Riikka Tampereen yliopisto Lisääntymisen ulkoistamisen arjen etiikka: hyvän elämän tekeminen biokapitalismin aikakaudella 321711 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Jylhä, Petri Aalto-yliopisto Mitkä muuttujat todella ennustavat arvopaperien tuottoja? 323660 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Keskiaho, Jesse Helsingin yliopisto Sielu varhaiskeskiajalla (400-900) 323326 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kiili, Carita Tampereen yliopisto Innostavia menetelmiä kriittisen nettilukemisen opettamiseen 324524 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kivimaa, Paula Suomen ympäristökeskus Vähähiilisen energiapolitiikan ja kansallisen puolustuspolitiikan vuorovaikutus: Kestävän systeemisen muutoksen näkökulma (IDEALE) 322667 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Korpela, Mari Tampereen yliopisto Ekspatriaattilapsuus: Lasten kokemuksia tilapäisestä maahanmuutosta. 322916 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kuusela, Hanna Tampereen yliopisto Yksityisen pääoman kulttuurit 2000-luvun Suomessa 323488 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Levy, Jonathan Aalto-yliopisto Positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen tukeminen ihmisryhmien välisten jännitteiden aikakautena: monitieteellinen ja globaali lähestymistapa 321232 26.04.2019 01.10.2019 - 31.08.2024 431 560

Ringhofer, Thera Marie Crane Helsingin yliopisto Kielellisen monimuotoisuuden mukautuminen keskustelussa: modaali-ilmaukset ja monikielisyys Etelä-Afrikassa 324699 26.04.2019 01.09.2019 - 30.11.2024 438 875

Salmitaival, Juha Aalto-yliopisto Tosielämä tarkkaavaisuustutkimuksen huomion kohteeksi: Kohti integroituja ja käytäntöön sovellettavia tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriön malleja 325981 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Sele, Kathrin Aalto-yliopisto Algoritmiset rutiinit - Organisoimisen sosiomateriaalisen ja ajallisen luonteen jäljittäminen digitalisoituvassa maailmassa 321362 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Strang, Johan Helsingin yliopisto Norden efter historiens slut: hur Norden ifrågasattes och återuppfanns efter 1989 (NORDEND) 323489 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Sääksvuori, Lauri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksia raskausaikaisen terveyden ja varhaisen sosiaalisen elinympäristön vaikutuksista taloudelliseen käyttäytymiseen, työmarkkina-asemaan ja terveyteen 324416 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Toppinen, Teemu Helsingin yliopisto Ekspressivismi ja transsendentaaliargumentit 323920 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Valjakka, Minna K Helsingin yliopisto Vihreyden heijastumia: Aasialainen ympäristötaide uudelleenmäärittelee kaupunkitilan ja luonnon vuorovaikutusta 321599 26.04.2019 01.01.2020 - 31.08.2024 409 616

Vasalampi, Kati Jyväskylän yliopisto Koulupudokkuuden ja syrjäytymisen varhaiset ennakoivat tekijät, kehityskulut ja kehitykselliset mekanismit 323773 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Vehkalahti, Kaisa Oulun yliopisto Maalaisnuoruuden sukupolvet, 1950–2020 323105 26.04.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874