Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 01.03.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 25
Hankkeiden rahoitus: 10 971 850 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija BTY
 
Aykanat, Tutku Helsingin yliopisto Villin Atlantin lohen energian käytön sopeutumisen geneettinen muuntelu: yhdistävän kvantitatiivisen genetiikan lähestymistapa. 325964 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Dinca, Vlad Eugen Oulun yliopisto Geneettisen erilaistumisen spatio-temporaalinen dynamiikka: Euroopan päiväperhoset mallina 324988 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Duplouy, Anne Helsingin yliopisto Symbionttien isäntärikkaus ja isännänvaihto luonnon hyönteisyhteisössä 321543 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Fagerholm, Nora Turun yliopisto Kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutukset osallistamalla ja 3D virtuaalimaisemia hyödyntämällä kartoitettuna (GreenPlace) 321555 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Ganna, Andrea Helsingin yliopisto Korkean yksityisyyden suojan mahdollistava menetelmä korkean sydän- ja verisuonitautiriskin omaavien henkilöiden tunnistamiseksi käyttäen kansallisia rekisterejä ja geneettistä tietoa. 323116 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Heinonen, Ilkka Turun yliopisto Liikunta ja syöpäkasvaimen verenvirtaus, hypoksia ja aineenvaihdunta 324243 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Ketola, Kirsi Itä-Suomen yliopisto Lääkekohdetutkimus erittäin aggressiiviseen, neuroendokriiniseen eturauhasen syöpään. 324009 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kronholm, Ilkka Jyväskylän yliopisto Epigeneettisen muuntelun ominaisuudet ja evolutiiviset vaikutukset 321584 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kujala, Katharina Oulun yliopisto Arseenin ja antimonin kierroksiin osallistuvien tuntemattomien mikrobien ja geenien selvittäminen pohjoisissa turvekosteikoissa 322753 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Kulmuni, Jonna Helsingin yliopisto Muurahaisristeymät, ikkuna evoluutioon ja luonnonvalintaan 324485 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Laakkonen, Johanna Itä-Suomen yliopisto VERISUONIANOMALIOIDEN PARAKRIINISET SÄÄTELYMEKANISMIT JA YKSILÖLLISTETTY HOITO 321535 06.05.2019 01.09.2019 - 12.03.2025 438 874

Lienemann, Michael Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Uusia biokatalysaattoreita kestävälle biotaloudelle - entsyymirakenteet, jotka mahdollistavat hiilidioksidin valorisaation elektrodeissa 321723 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Mattila, Jaakko Helsingin yliopisto Ravinnon ja metabolian vaikutus suolen kantsolujen säätelyyn 322396 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Pahkala, Katja Turun yliopisto Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy - pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus 322112 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Peuhu, Emilia Turun yliopisto Mekanotransduktio normaalin rintaepiteelin ja rintasyövän säätelyssä 323096 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Pfisterer, Simon Helsingin yliopisto Snabb funktionell profilering av patientsampel och genetiska varianter av hyperkolesterolemi 325040 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Puhakka, Riikka Helsingin yliopisto Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointivaikutukset - tutkimus kaupunkilaisnuorista 321250 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Rantalainen, Timo Jyväskylän yliopisto Kehollinen liikkuminen ja kyky säilyttää elämänlaatu ikääntymisen yhteydessä 321336 06.05.2019 01.09.2019 - 01.09.2024 438 874

Richter, Uwe Helsingin yliopisto Uuden ribosoomi ja mRNA hävitystien tutkimus 321961 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Salminen, Tiina Susanna Tampereen yliopisto Mitokondriot ovat muutakin kuin solun energiatehtaita: mitokondrion genomin variaation vaikutus immuunivasteissa 322732 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Salmon, Yann Helsingin yliopisto Nilan ekofysiologia: mekanistisista ilmiöistä ekologisiin seurauksiin (PhloEM EcologiC) 323843 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Strandin, Tomas Helsingin yliopisto Immuunivälitteinen verisuonien seinämien läpäisevyys hantavirustaudeissa 321809 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Talman, Virpi Helsingin yliopisto Uusia lääkevaikutuksen kohteita ja yhdisteitä sydämen regeneraation edistämiseen 321564 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Uusi-Heikkilä, Silva Jyväskylän yliopisto Kalastusvalinnan vaikutus kalakantojen adaptiiviseen potentiaaliin 325107 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874

Zhang, Hongbo Åbo Akademi Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR / Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc 325905 06.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2024 438 874