Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 27.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2018 MISU: kansainväliset hankkeet
Hankkeiden lukumäärä: 3
Hankkeiden rahoitus: 999 992 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
MISU: kansainväliset hankkeet LT
 
Illikainen, Mirja Oulun yliopisto Kohti rikastushiekkojen hyödyntämistä geopolymeerimateriaaleissa: mineraalien reaktiivisuus, hiilidioksidin varastointi ja raskasmetallien stabilointi 319676 31.08.2018 01.10.2018 - 30.09.2021 333 092

Lundström, Mari Aalto-yliopisto Kultapitoisten rikastushiekkojen kestävä hyödyntäminen (GoldTail) 319691 31.08.2018 01.10.2018 - 30.09.2021 333 768

Rinne, Mikael Aalto-yliopisto Geofysikaaliset ja geokemialliset menetelmät kaivossuunnittelun tukena 319798 31.08.2018 01.10.2018 - 31.05.2022 333 132