Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 27.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 30
Hankkeiden rahoitus: 7 535 381 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Tutkijatohtori BTY
 
Aaltonen, Mari Tampereen yliopisto Dementia ja pitkäikäisyyden yleistyminen hoidon järjestämistapojen haasteena 326404 18.06.2018 01.01.2019 - 31.08.2022 251 909
Aaltonen, Mari Tampereen yliopisto -2018 Dementia ja pitkäikäisyyden yleistyminen hoidon järjestämistapojen haasteena 315985 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 28 091

D'Amato-Pihlman, Dalia Helsingin yliopisto Ekosysteemipalveluiden operationalisointi kestävässä liiketoiminnassa: vihreän talouden ja kiertobiotalouden näkökulma 315912 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 265 108

DiLeo, Michelle Helsingin yliopisto Utvärdering av adaptiv potential och lokal klimatpåverkan över biogeografiska och landskapsvågor 316227 29.05.2018 01.09.2018 - 30.06.2022 283 582

Dwivedi, Om Prakash Helsingin yliopisto Developing urinary extracellular vesicle transcriptomics as virtual kidney biopsies: A novel tool for diabetic kidney disease prediction 317599 18.06.2018 01.09.2018 - 31.12.2021 271 448

Gabryelczyk, Bartosz Aalto-yliopisto Kalmarin imukuppirakenteen inspiroimat biomimeettiset toiminnalliset gradienttikomposiitit (BEAK) 315140 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 284 068

Hiltunen, Minna Jyväskylän yliopisto Määrittääkö ravinnon laatu useille stressitekijöille altistuvan eläinplanktonin vasteen? 315163 29.05.2018 01.09.2018 - 31.01.2023 263 512

Hotti, Hannu S Helsingin yliopisto Posttranskriptionaalisten RNA:n muokkausten avustama translaation sopeutuminen ohjatussa evoluutiossa 316647 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 270 563

Hung, Yu Fu Oulun yliopisto Malarialoisen glideosomikompleksin rakenne ja toiminta 318333 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Jalanka, Jonna K Helsingin yliopisto Suolistomikrobisto ärtyvän suolen oireyhtymässä – koostumuksen ja toiminnan vaikutus oireiden syntyyn 316338 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 282 962

Kaminska, Dorota Itä-Suomen yliopisto RNA:n silmukoinnin poikkeavuudet lihavuudessa 316458 18.06.2018 01.09.2018 - 15.11.2021 280 000

Karkman, Antti Helsingin yliopisto Jäteveden puhdistus ja antibioottiresistomi - Kehittyminen, tuntemattomat yhteydet, valintapaine ja siirtyminen (STAR-DUST) 315678 29.05.2018 01.09.2018 - 11.03.2022 288 637

Khan, Nahid Helsingin yliopisto Hypertrofian mekanismit lapsuusiän mitokondriaalisessa kardiomyopatiassa 316435 18.06.2018 01.09.2018 - 15.07.2022 279 967

Kumar, Vinod Helsingin yliopisto Hair follicle fate specification 318332 29.05.2018 01.10.2018 - 31.12.2021 294 451

Lantta, Tella Turun yliopisto Strukturoidun väkivallan riskinhallintaintervention kehittäminen ja intervention tehokkuuden sekä käyttökelpoisuuden testaaminen turvallisuuden tukemiseksi psykiatrisissa sairaaloissa. 316206 18.06.2018 01.01.2019 - 30.06.2022 237 812

Marushchak, Maija Jyväskylän yliopisto Kun ikivanha kohtaa modernin – kasviperäisen hiilen vaikutus hapettomaan hajotukseen arktisissa ikiroutamaissa 317054 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2021 274 538

Momigliano, Paolo Helsingin yliopisto Evolutiivisia ja luonnonsuojelugenomisia tutkimuksia nopeasta lajiutumisesta Itämeressä 316294 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 290 759

Niinivehmas, Sanna Turun yliopisto Johtolankamolekyylien jäljillä – Pienmolekyylejä uusiin syöpäkohteisiin 315492 18.06.2018 01.01.2019 - 07.11.2022 266 751

Paakinaho, Ville Itä-Suomen yliopisto Transkriptiotekijöiden Dynaamiset Muutokset Kromatiini Sitoutumisen ja Transkription Aktiivisuuden Uudelleen Ohjelmoinnissa. 315759 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 247 806

Palviainen, Mari Helsingin yliopisto Verihiutaleiden uusi vesikkeli-välitteinen rooli kudosten regeneraatiossa 315227 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Peltola, Olli Ilmatieteen laitos Uusia näkökulmia kaasunvaihtoon yöllisessä rajakerroksessa - vaikutukset ekosysteemin hiilitaseen arviointiin 315424 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 220 128

Saarinen, Juha Helsingin yliopisto Sopeutuminen ympäristön muutoksiin käyttäytymisen ja morfologisen evoluution kautta: esimerkkinä neogeeni-ja kvartääriajan Afrikan norsueläimet 315691 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 235 304

Saarinen, Ninni Helsingin yliopisto Metsikködynamiikan vaikutus männyn runkomuotoon ja latvusrakenteeseen 315079 29.05.2018 01.09.2018 - 31.12.2020 208 792
Saarinen, Ninni Itä-Suomen yliopisto Metsikködynamiikan vaikutus männyn runkomuotoon ja latvusrakenteeseen 345166 28.05.2018 01.01.2021 - 31.08.2021 54 094

Shahbazi, Mohammad-Ali Helsingin yliopisto Lämpöherkkä biopolymeeripohjainen mikroimplantaatti autoimmuunitauteihin 317316 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000

Therman, Bo Sebastian Terveyden ja hyvinvoinnin laitos YEAH-tutkimus – Hoitoon hakeutuneiden nuorten psyykkiset oireet ja voimavarat mielenterveyden ennustajina 317363 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 260 068

Toivainen, Tuomas Helsingin yliopisto Kuinka suuri rooli genomin rakenteellisella ja epigeneettisellä variaatiolla on monivuotisen kasvilajin sopeutumisessa muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin? 315353 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 287 118

Turunen, Tiia Itä-Suomen yliopisto Aivohalvauksen hoito tuman ei-koodaavien RNA:iden välittämän epigeneettisen mekanismin avulla 314985 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 271 180

Valoppi, Fabio Helsingin yliopisto Ääniaallot uutena lipidipohjaisten oleogeelien muokkausmenetelmänä 316244 29.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2020 216 733

Ylösmäki, Erkko O Helsingin yliopisto PeptiENV -personoitu syöpärokotealusta kliinisessä käytössä oleville terapeuttisille vaipallisille viruksille 317206 18.06.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 280 000