Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 31.05.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 8 777 471 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija KY
 
Backman, Jussi Jyväskylän yliopisto Luominen, nerous, innovointi: kohti länsimaisen luovuuden käsitteellistä genealogiaa 317276 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Hautala, Jarkko Niilo Mäki instituutti Projektimuotoisen lukuteatterin mahdollisuudet lukivaikeuskuntoutuksessa (ReadDrama) 317030 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Hautala, Johanna Turun yliopisto Tiedon jalostamisen prosessit tilassa ja ajassa ihmisten, robottien ja tekoälyn yhteistyössä 315078 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kibler, Ewald Aalto-yliopisto Yrittäjyys ja väestön ikääntyminen 318601 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kilpi-Jakonen, Elina Turun yliopisto Maahanmuuttajien lapset, kieli ja kotoutuminen Euroopassa – Voiko vanhempien lähtömaan kielen puhuminen kotona parantaa kotoutumista 316247 26.04.2018 01.09.2018 - 31.05.2024 438 875

Kröger, Markus Helsingin yliopisto Metsienpoiston poliittiset taloudet: Alueellisesti hallitsevien luonnonvarasektorien vaikutus metsäpolitiikkaan Brasiliassa, Perussa ja Suomessa 316725 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Lahti, Janne Helsingin yliopisto Globaali asutuskolonialismi: Yhdysvaltain länsi ja Saksan keisarikunta imperiumien maailmassa 316707 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Leinonen, Johanna Siirtolaisuusinstituutti Pakolaismatkalla: Vertaileva tutkimus pakkomuuton narratiiveista 317751 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Lyytikäinen, Teemu Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Asumisen verojen ja tukien vaikutukset 315591 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Lähdeoja, Otso Taideyliopisto Intersubjektiivisuus musiikissa; teknologisen mediaation mahdollisuudet 316072 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Moberg, Marcus Turun yliopisto Folkkyrka och marknadisering i Finland: En empirisk undersökning av teknologiseringen av diskurs och dess praktiska följder för kyrko-organisation och praxis i en föränderlig socioekonomisk kontext 314751 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Oikkonen, Venla Tampereen yliopisto Affekti ja bioteknologinen muutos: Kolme rokotekeskustelua Euroopassa 326546 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2023 411 781
Oikkonen, Venla Tampereen yliopisto -2018 Affekti ja bioteknologinen muutos: Kolme rokotekeskustelua Euroopassa 315067 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 27 087

Rainio, Riitta Helsingin yliopisto Akustiikka ja äänellinen kulttuuri esihistoriallisen ja historiallisen ajan pyhillä paikoilla Pohjois-Euroopassa, Siperiassa ja Pohjois-Amerikassa 315164 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Saikkonen, Inga Åbo Akademi Klientelism och ‘machine politics’: odemokratiska valstrategier och deras samordningsmekanismer 316897 26.04.2018 01.09.2018 - 15.04.2024 438 870

Sariola, Salla Helsingin yliopisto Mikrobien sosiaaliset elämät: Etnografia antimikrobiresistenssistä globaalissa kontekstissa 316941 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Schuurman, Nora Turun yliopisto Lajienvälisen hoivan maisemat: ihmisen ja eläimen välinen raja eläintenhoidon käytännöissä 316856 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Sjöberg, Sami Helsingin yliopisto Surrealismi ja tieto: avantgarde, tiede ja tietoteoriat 316372 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Soveri, Anna Turun yliopisto Vaccintvivel - motiv och intervention 316004 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Tahiroglu, Koray Aalto-yliopisto Digital Musical Interactions - Instruments - Performances 316549 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Viljaranta, Jaana Itä-Suomen yliopisto Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena 316852 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874