Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 01.03.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 22
Hankkeiden rahoitus: 9 627 527 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
Akatemiatutkija BTY
 
Achim, Kaia Helsingin yliopisto Geenisäätelymekanismeja, jotka ohjaavat hypotalamuksen ja aivorungon hermosolujen erilaistumista 315506 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Afara, Isaac Oluwaseun Itä-Suomen yliopisto Laskennallinen mallinnus sidekudosten spektroskooppisessa karakterisoinnissa 315820 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Balistreri, Giuseppe Helsingin yliopisto Tutkimus RSV (Respiratory Syncytial virus) viruksen infektiota säätelevien solun proteiinien tunnistamiseksi ja karakterisoimiseksi 318434 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Hollmen, Maija Turun yliopisto Synnynnäisen immuniteetin hyödyntäminen kasvainta estävän tulehduksen säätelyssä 316340 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Jilbert, Tom Helsingin yliopisto Sedimenttien metallipitoisuus selvittää rannikkoalueiden happikadon historian 317684 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Jääskeläinen, Erika Oulun yliopisto Psykoosilääkkeiden hyödyt ja haitat psykooseissa ja off-label käytössä 316563 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Karhu, Kristiina Helsingin yliopisto Maaperän mikrobien toiminta hiilen stabiloitumisessa muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa 316401 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kivelä, Sami Oulun yliopisto Kaupungistumisen evolutiiviset seuraukset 314833 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Kokko, Marika Tampereen yliopisto Mikrobielektrosynteesin optimointi: mikrobiyhteisöistä reaktorin kehitykseen 326361 03.05.2018 01.01.2019 - 31.08.2023 411 176

Maeda, Eduardo Helsingin yliopisto Trooppisten metsien pirstoutumisen vaikutus elinympäristöihin: muutosmekanismeja ymmärtämällä kohti tehokkaampaa suojelua 318252 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Ollila, Saara Helsingin yliopisto Hermoston ja epiteelin interaktiot suolen kantasolujen ja syövän säätelyssä 317239 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Ollila, Samuli Helsingin yliopisto Integroitu menetelmä lipidien ja proteiinien toiminnan ymmärtämiseksi biologisilla rajapinnoilla 315596 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Rinne, Petteri Turun yliopisto Melanokortiinijärjestelmä sydämen kasvun säätelijänä ja lääkekehityskohteena sydämen vajaatoiminnan hoidossa 315351 30.05.2018 01.09.2018 - 15.03.2024 438 871

Rojas Zuluaga, Bibiana Jyväskylän yliopisto Kannibalismin merkitys sienitaudin tartuntariskiin sammakoilla 318404 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Saarikangas, Juha Helsingin yliopisto Hermosolujen synapsien toimintaa säätelevien aggregoituvien proteiinien seulonta ja toiminnan selvittäminen. 317038 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Sahu, Biswajyoti Helsingin yliopisto Kudosspesifiset transkriptiotekijät ja onkogeeninen säätelyelementtien uudelleenohjelmointi syövän synnyssä 317807 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Salojärvi, Jarkko Helsingin yliopisto Rauduskoivun funktionaalinen genomiikka 318288 03.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Taipale, Heidi Niuvanniemen sairaala Skitsofrenian tehokkaampi, yksilöllinen lääkehoito 315969 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Tang, Jing Helsingin yliopisto Yksilöllistetyt lääkeaineyhdistelmät – laskennallisista verkkomalleista potilaan hoitoon 317680 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Tukiainen, Taru Helsingin yliopisto Terveydellisten sukupuolierojen genominen tausta 315589 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Vaahtomeri, Kari Helsingin yliopisto Imusuonen endoteelin vuorovaikutukset imusuoniverkoston kasvussa ja toiminnassa. 315710 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874

Vuoksimaa, Eero Helsingin yliopisto Kognitiivinen ikääntyminen keski-iästä myöhäisvanhuuteen 314639 30.05.2018 01.09.2018 - 31.08.2023 438 874