Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 31.05.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 24
Hankkeiden rahoitus: 8 869 888 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija LT
Hakuun liittyvä tiedote
 
Chalermsook, Parinya Aalto-yliopisto Kombinatoriikka Graph Pakkaukset ja Online Binary Search Trees. 310415 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

chen, xi Aalto-yliopisto Laskennallinen tutkimus fluoresoivista hopea klustereista biosensori ja biokuvantamis sovelluksiin 308647 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Helttunen, Kaisa Jyväskylän yliopisto Selektiivinen anionien uutto makrosyklisillä reseptoreilla 309910 11.05.2017 01.09.2017 - 30.04.2023 434 485

Julin, Vesa Jyväskylän yliopisto Isoperimetriset ongelmat. Stabilisuus ja geometriset virtaukset 309738 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Komsa, Hannu-Pekka Aalto-yliopisto Kaksi-ulotteisten MXene-materiaalien hallittu funktionalisointi (FUNTOMX) 311058 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 200 047
Komsa, Hannu-Pekka Oulun yliopisto Kaksi-ulotteisten MXene-materiaalien hallittu funktionalisointi (FUNTOMX) 335141 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 234 438

Lähde, Anna Itä-Suomen yliopisto Hiilen nanorakenteiden induktiosynteesi biomassoista ja niiden sovellukset 308062 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Mikkonen, Kirsi Helsingin yliopisto Sienipolysakkaridien uudelleenjärjestely bioyhteensopiviksi rajapinnoiksi 311244 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Nieminen, Heikki Aalto-yliopisto Ultraääniavusteinen ohutneulabiopsia - äänen ja kudoksen väliset vuorovaikutukset 311586 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Orponen, Tuomas Helsingin yliopisto Kvantitatiivinen suoristuvuus Euklidisissa ja epä-Euklidisissa avaruuksissa 309365 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Paukkunen, Hannu Tuomas Jyväskylän yliopisto Häiriöteoreettisen kvanttiväridynamiikan sovellukset suurenergiaisissa ydintörmäyksissä 308301 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Prisle, Nønne Oulun yliopisto Materiaalitiedettä ilmastonmuutokseen: uusia tehokkaita menetelmiä aerosolien pintojen ja ilmakehävaikutusten tutkimukseen. 308238 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Rasilo, Paavo Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Tehohäviömallit tehoelektroniikan magneettisille komponenteille 307675 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 103 560
Rasilo, Paavo Tampereen yliopisto Tehohäviömallit tehoelektroniikan magneettisille komponenteille 326485 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2022 330 924

Salmela, Leena Helsingin yliopisto Täydellisten ja tarkkojen biologisten sekvenssien rekonstruointi 308030 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Sawala, Till Helsingin yliopisto SIBELIUS - paikallisen maailmankaikkeuden simulaatiot 311049 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Sikanen, Tiina Helsingin yliopisto Biotransformaatio mikrosirulla: Kemikaalien toksisuuden ja haittavaikutusten tutkiminen mikrofluidistiikan avulla in vitro 309608 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2022 434 485

Tan, Kuan Aalto-yliopisto Piin spineihin pohjautuvan kvanttitietokoneen kvanttiväylä 308161 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Ukkonen, Antti Helsingin yliopisto Ihmisläheiset koneoppimisjärjestelmät 308946 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2019 170 898

Valkonen, Arto Jyväskylän yliopisto Vankat S•••I+•••S-halogeenisidotut supramolekulaariset kokoonpanot 310975 11.05.2017 01.01.2018 - 31.12.2022 434 485

Varonen, Mikko Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Millimetriaaltoalueen integroitujen piirien kehittäminen maan kaukokartoitus, radioastronomian ja kuvantamissovelluksiin 310234 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Yan, Zheng Aalto-yliopisto TruSoNet: Luottamuksen digitointi kaikkialla läsnäolevassa sosiaalisessa verkossa 308087 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485

Yang, Zhirong Aalto-yliopisto Aineiston piirre-esityksen oppiminen laajamittaisella naapuruston upotuksella 307929 11.05.2017 01.09.2017 - 22.10.2017 9 291

Zyuzin, Alexander Aalto-yliopisto Theory of Weyl semimetals and superconductors 308339 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2022 434 485