Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 17.09.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2014 WoodWisdom-Net+, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 4
Hankkeiden rahoitus: 628 033 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
WoodWisdom-Net+, kutsuhaku LT
 
Fardim, Pedro Åbo Akademi Polysaccharide bioshapes – chemical design and shaping into new biomaterials 282666 31.01.2014 01.02.2014 - 30.04.2017 204 053

Laine, Janne Aalto-yliopisto Lignoselluloosapohjaiset responsiiviset kalvot / Konsortio: TunableFilms 281870 31.01.2014 01.02.2014 - 30.04.2017 86 609

Melin, Kristian Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Nestemäisiä polttoaineita ligniinistä hydrotermisellä nesteyttämisellä ja deoxygenaatiolla / Konsortio: LIGNOHTL 282172 31.01.2014 01.02.2014 - 30.06.2017 236 663

Peresin, Maria Soledad Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Lignoselluloosapohjaiset responsiiviset kalvot / Konsortio: TunableFilms 281827 31.01.2014 01.02.2014 - 30.04.2017 100 708