Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.10.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2020 COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus
Hankkeiden lukumäärä: 12
Hankkeiden rahoitus: 8 450 000 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

COVID-19-epidemiaan ja sen vaikutusten hillintään liittyvä temaattinen erityisrahoitus TUK
 
Asikainen, Antti Luonnonvarakeskus   335648 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 388 997

Aspara, Jaakko Svenska handelshögskolan   335639 26.05.2020 01.06.2020 - 31.12.2021 199 860

Eerola, Paula A-M Helsingin yliopisto   335527 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 2 549 256

Laaksonen, Ari Ilmatieteen laitos   335681 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 199 997

Liikanen, Anu Itä-Suomen yliopisto   335524 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 987 226

Naukkarinen, Ossi Aalto-yliopisto   335516 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 729 775

Pirilä, Emma Oulun yliopisto   335579 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 502 135

Rissanen, Pekka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos   335525 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 393 868

Sivula, Leena Jyväskylän yliopisto   335635 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 397 057

Suominen, Kalle-Antti Turun yliopisto   335690 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 978 827

Takala, Jarmo Tampereen yliopisto   335870 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 923 002

Willför, Stefan Åbo Akademi   335841 26.05.2020 01.02.2020 - 31.12.2021 200 000