Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 06.07.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2019 JPco-fuND2 2019 Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases, kutsuhaku
Hankkeiden lukumäärä: 6
Hankkeiden rahoitus: 750 000 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

JPco-fuND2 2019 Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases, kutsuhaku BTY
 
Hiltunen, Mikko Itä-Suomen yliopisto Alzheimerin taudin mikrogliaspesifisten riskigeenitekijöiden yksilöllistetty hyödyntäminen / Konsortio: PMG-AD 334802 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 148 572

Kanninen, Katja Itä-Suomen yliopisto Uusien ilmansaaste-altistukselle ominaisten biomarkkereiden tunnistaminen Alzheimerin taudissa / Konsortio: ADAIR 334799 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 73 317

Koistinaho, Jari Helsingin yliopisto Alzheimerin taudin mikrogliaspesifisten riskigeenitekijöiden yksilöllistetty hyödyntäminen / Konsortio: PMG-AD 334803 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 148 272

Malm, Tarja Itä-Suomen yliopisto Monisoluiset organoidit: mallintaminen, mekanismit ja terapian kehittäminen C9ORF72:n liittyvään hermostonrappeumatauteihin. 334801 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 150 917
Malm, Tarja Itä-Suomen yliopisto Uusien ilmansaaste-altistukselle ominaisten biomarkkereiden tunnistaminen Alzheimerin taudissa / Konsortio: ADAIR 334800 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 74 530

Ngandu, Tiia Terveyden ja hyvinvoinnin laitos EURO-FINGERS: dementian ja Alzheimerin taudin monitahoinen yksilöllistetty ennaltaehkäisy 334804 16.12.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 154 392