Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.10.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 101
Hankkeiden rahoitus: 45 214 071 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
 
Aalto, Timo Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Mooren lain jatkaminen fotoniikan integroinnissa uusien optisten isolaattoreiden avulla (NOIMO) / Konsortio: NOPOSIP 333980 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 497 261

Ala-Mantila, Sanna Helsingin yliopisto Kestävää kaupunkisuunnitelua huipputason ilmasto,- sosiaali- ja tietojenkäsittelytieteen yhteensulautumisesta / Konsortio: UHH 332179 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 329 244

Alander, Jarmo Vaasan yliopisto SIIVOUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN HAITALLISEN KEMIALLISEN JA MIKROBIOLOGISEN ALTISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI KOULURAKENNUKSISSA / Konsortio: CleanSchool 330152 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 199 503

Alku, Paavo Aalto-yliopisto Puhesignaaliin perustuva sydämen vajaatoiminnan havaitseminen 330139 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 450 476

Almeida Santos, Hélder Helsingin yliopisto Robotic Magnetic Needle Characterization of Single Nanoparticle Uptake in Cells / Konsortio: RoboCelli 331151 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 423 436

Andraud, Martin Aalto-yliopisto When integrated systems gain life experience: towards self-learning circuits with resource-efficient embedded artificial intelligence 332218 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 590 912

Bednarik, Roman Itä-Suomen yliopisto Next generation sensory monitoring for improving microsurgical skills and performance 334658 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 382 440

Belahcen, Anouar Aalto-yliopisto Älykkäät sähkömekaanisten energiajärjestelmien kunnonvalvonta menetelmät / Konsortio: ESTV 330747 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 279 692

Das, Susobhan Aalto-yliopisto Mooren lain jatkaminen fotoniikan integroinnissa uusien optisten isolaattoreiden avulla (NOIMO) / Konsortio: NOPOSIP 333982 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 338 748

Deska, Jan Aalto-yliopisto SweetCu: Socker-aktiva metalloenzymer som ny motiv inom den syntetiska biokatalysen 331552 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 546 153

Di Francesco, Mario Aalto-yliopisto Mobiili laajennettu todellisuus immersiivisen laskennan avulla / Konsortio: MeXICO 332307 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 404 653

Eltsov, Vladimir Aalto-yliopisto Weylin ja tasavöiden fermionit topologisissa supranesteissä 332964 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 452 642

Eskola, Kari Jyväskylän yliopisto Ytimien partonijakaumat ja QCD-aineen ominaisuudet LHC-datasta 330448 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 599 565

Fink, Gerhard Aalto-yliopisto Glued laminated timber – 2nd generation GLT 2.0 334004 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 482 197

Finér, Leena Luonnonvarakeskus Metsäkoneiden kulkukelpoisuuden ennustaminen ja reittioptimointi / Konsortio: TRAM 332172 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 400 127

Gabbouj, Moncef Tampereen yliopisto Ennakkovaroitus sydämen rytmihäiriöistä 334566 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 502 143

Genty, Goery Tampereen yliopisto Ultranopea kuvantaminen räätälöidyllä sähkömagneettisella säteilyllä / Konsortio: ULTIMATE 333949 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 453 446

Groenhof, Gerrit Jyväskylän yliopisto Geenit vai ympäristö: Kuinka proteiinien ympäristö vaikuttaa niiden toimintaan / Konsortio: GenEn Project 332743 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 319 600

Groth, Mathias Aalto-yliopisto MoPEF: Molekyylit ja fotonit fuusioplasmojen reunoilla 330050 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 589 805

Gusrialdi, Azwirman Tampereen yliopisto Joustava hajautettu optimointi kyberfysikaalisille järjestelmille 330073 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 414 721

Halonen, Kari Aalto-yliopisto Radiolinkki jonka käyttövoima muodostetaan energiakeräimellä 334487 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 450 000

Hasan, Ala Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Rakennusten joustava energiankulutus osana tulevaisuuden energiajärjestelmiä / Konsortio: FlexiB 333364 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 296 410

Heikkilä, Tapio Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Autonominen suorituskyvyn hallinta digitaalisessa valmistuksessa / Konsortio: AURORA 334536 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 333 681

Heikkonen, Jukka Turun yliopisto Metsäkoneiden kulkukelpoisuuden ennustaminen ja reittioptimointi / Konsortio: TRAM 332171 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 393 711

Hindmarsh, Mark Helsingin yliopisto Kännetecknande gravitationsvågor från fasövergångar i det tidiga universum 333609 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 506 689

Holopainen, Markus Helsingin yliopisto Latvuston sisäinen lennokkilaserkeilaus puiden laadun automaattisessa mittaamisessa / Konsortio: Quality4Trees 334001 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 000

Hyvärinen, Aapo Helsingin yliopisto Riippumattomien komponenttien analyysi ohjaamatonta syväoppimista varten 330482 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 516 039

Hyvärinen, Anne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos SIIVOUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN HAITALLISEN KEMIALLISEN JA MIKROBIOLOGISEN ALTISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI KOULURAKENNUKSISSA / Konsortio: CleanSchool 330151 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 405 143

Hyyppä, Juha Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Latvuston sisäinen lennokkilaserkeilaus puiden laadun automaattisessa mittaamisessa / Konsortio: Quality4Trees 334002 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 498 130

Ihalainen, Janne Jyväskylän yliopisto Geenit vai ympäristö: Kuinka proteiinien ympäristö vaikuttaa niiden toimintaan / Konsortio: GenEn Project 332742 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 479 121

Ikkala, Olli Aalto-yliopisto Optinen pulssitus epätasapainotilan biomimeettisille materiaaleille 334433 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 532 339

Izyurov, Konstantin Helsingin yliopisto Kriittiset ilmiöt ulottuvuudessa kaksi: analyysin ja todennäköisyysteorian menetelmät 333932 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 456 352

Jokinen, Jussi Helsingin yliopisto Ihmistä ymmärtävät koneet 330347 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 474 498

Jung, Alex Aalto-yliopisto Älykkäät sähkömekaanisten energiajärjestelmien kunnonvalvonta menetelmät / Konsortio: ESTV 331197 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 225 487

Juntti, Markku Oulun yliopisto Energiatehokas mobiiliradioverkko: menetelmät ja optimointi / Konsortio: EERA 332362 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 377 682

Jäntti, Riku Aalto-yliopisto Takaisinsirontaan perustuva avustetun asumisen ympäristöä säästävä seurantainfrastruktuuri 334197 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 595 641

Järvi, Leena Helsingin yliopisto Kestävää kaupunkisuunnitelua huipputason ilmasto,- sosiaali- ja tietojenkäsittelytieteen yhteensulautumisesta / Konsortio: UHH 332178 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 329 845

Järvinen, Heikki J Helsingin yliopisto Navigaatiosatelliittien ratalaskennan ja sääennustemallien yhdistäminen yhdeksi ongelmaksi 333034 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 556 646

Jääskeläinen, Pekka Tampereen yliopisto Energiatehokkuutta käskypohjaiseen laskentaan uusia muistiteknologioita hyödyntäen 331344 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 476 741

Kaario, Ossi Aalto-yliopisto Kylmien seinien vaikutus reaktiivisiin virtauksiin 332835 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 493 432

Kallio, Sirpa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kemialliset reaktiot bio- ja jätepohjaisten polttoaineitten CLC-poltossa 332930 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 448 045

Kemell, Marianna Helsingin yliopisto Atomikerroskasvatus skaalattavien ja stabiilien perovskiittiaurinkokennojen keskeisenä mahdollistajana 330086 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 280

Keränen, Janne Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Älykkäät sähkömekaanisten energiajärjestelmien kunnonvalvonta menetelmät / Konsortio: ESTV 331199 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 219 473

Kirjavainen, Anna Turun yliopisto Korkealla molaarisella aktiivisuudella tuotettu [11C]fosgeeni ja sen hyödyntäminen radiolääkkeiden synteesissä 332128 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 549 421

Kiviluoma, Juha Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Rakennusten joustava energiankulutus osana tulevaisuuden energiajärjestelmiä / Konsortio: FlexiB 332421 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 399 298

Kukko, Antero Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Puun sisäisen ja puiden välisen tiheysvaihtelun ymmärtäminen röntgenmikrodensitometrian ja monikanavapistepilviteknologioiden avulla / Konsortio: Density4Trees 331708 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 438 447

Kumpula, Timo Itä-Suomen yliopisto Maankäytön vaikutus maanpeitteeseen sekä ekosysteemien ja ilmankehän hiilitasapainoon 330319 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 584 090

Kurnitski, Jarek Aalto-yliopisto Rakennusten joustava energiankulutus osana tulevaisuuden energiajärjestelmiä / Konsortio: FlexiB 333365 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 299 493

Kurten, Theo Helsingin yliopisto Valo-ohjatut kemialliset reaktiot ilmakemiallisissa komplekseissa / Konsortio: LICCAC 332024 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 407 454

LIU, Li Oulun yliopisto LESLearn: Nimeämisten, energiankulutuksen ja näytemäärän suhteen tehokkaat piirre-esitykset ja oppiminen konenäössä 331883 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 569 008

Laukkanen, Anssi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Korkean entropian lejeerinkien kehitys paremman energiatehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi (HEADFORE) / Konsortio: HEADFORE 333226 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 344 256

Lindqvist, Hannakaisa M Ilmatieteen laitos Kaupunkipäästöjen satelliittimittausten haasteet: Aerosolien sirontavaikutuksista kohti hiilidioksidin päästövähennysten todentamista satelliiteilla 331829 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 579 322

Lundell, Jan Jyväskylän yliopisto Valo-ohjatut kemialliset reaktiot ilmakemiallisissa komplekseissa / Konsortio: LICCAC 332023 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 405 809

Massera, Jonathan Tampereen yliopisto Ainutlaatuisesti suunnitellut vaihtelevan huokoskoon toiminnalliset bioaktiiviset tukirakenteet kovan kudoksen regeneraatioon (UNIBIO) 331924 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 414 267

Matomäki, Kaisa Turun yliopisto Analyyttinen lukuteoria 333707 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 482 739

Minav, Tatiana Tampereen yliopisto Älykkäät sähkömekaanisten energiajärjestelmien kunnonvalvonta menetelmät / Konsortio: ESTV 331198 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 249 346

Mishev, Aleksandar Oulun yliopisto QUAntification of Spectral and Angular characteristics of extreme solar eRuptive Events (QUASARE) 330064 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 932

Mänttäri, Mika Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Käytöstä poistettujen membraanien uudelleen hyödyntäminen 334439 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 432 713

Mäntyjärvi, Jani Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Silmät ovat ihmisen kognitiivisen tilan peili 334092 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 420 000

Niskanen, Johannes Turun yliopisto Kuoriaukkosiirtymien tilastollinen tulkinta 331234 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 496 153

Nissinen, Jan Oulun yliopisto Integroituja CMOS laserajureita ja aikaportitettuja ilmaisinmatriiseja pieneen puettavaan optiseen lähetin-vastaanottimeen aikaerotteisessa optisessa kuvantamisessa 330121 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 502 180

Noferini, Vanni Aalto-yliopisto Perääntymättömät keskeisyysmitat ja niiden sovellukset 331240 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 547 496

Nordlund, Kai Helsingin yliopisto Korkean entropian lejeerinkien kehitys paremman energiatehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi (HEADFORE) / Konsortio: HEADFORE 333225 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 345 065

Ojanen, Teemu Tampereen yliopisto Topologiset keinoaineet 331094 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 416 663

Oliveira, Fabricio Aalto-yliopisto Decision Programming: Monivaiheisten päätösten stokastinen optimointiviitekehys 332180 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 544 435

Onninen, Jani Jyväskylän yliopisto Sobolev kuvaukset ja energia integraalit geometrisessa funktio teoriassa 334014 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 545 779

Pankka, Pekka Helsingin yliopisto Kvasisäännöllisten käyrien geometria ja sovellukset 332671 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 598 944

Partanen, Antti-Ilari Ilmatieteen laitos Kestävien ilmastoskenaarioiden suunnittelu syvien epävarmuuksen ja riskien kasautumisen vallitessa 331764 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 542 595

Petäjä, Tuukka Helsingin yliopisto Aerosolimuodostuksen molekyläärinen ymmärrys ja vaikutukset Arktisella alueella 333397 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 550 124

Pippuri-Mäkeläinen, Jenni Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Lisäävällä valmistuksella tuotettujen sähkökoneen rautasydänten moniskaalaoptimointi / Konsortio: ADDMAG 330063 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 501 826

Plosila, Juha Turun yliopisto Autonominen suorituskyvyn hallinta digitaalisessa valmistuksessa / Konsortio: AURORA 330493 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 283 643

Poutanen, Juri Turun yliopisto Magnetoitujen neutronitähtien fysiikan paljastaminen röntgenpolarimetrian avulla 333112 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 480 626

Pursula, Pekka Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kvanttitieteelliset ilmiöt ja laitteet millimetriaaltotaajuuksilla 334164 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 467 542

Puurunen, Riikka Aalto-yliopisto Reaktiivinen virtaus huokoisessa materiaalissa: mallitus ja kokeet atomikerroskasvatuksessa / Konsortio: ALDI 331082 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 496 736

Raitoharju, Jenni Suomen ympäristökeskus DNA-viivakoodauksen hyödyntäminen automaattisessa lajitunnistuksessa 333497 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 317 454

Rasilo, Paavo Tampereen yliopisto Lisäävällä valmistuksella tuotettujen sähkökoneen rautasydänten moniskaalaoptimointi / Konsortio: ADDMAG 330062 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 425 460

Rinke, Patrick Aalto-yliopisto Koneopittuja materiaaleja aurinkoenergian tuotantoon 334532 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 449 609

Ruotsalainen, Laura Helsingin yliopisto Kestävää kaupunkisuunnitelua huipputason ilmasto,- sosiaali- ja tietojenkäsittelytieteen yhteensulautumisesta / Konsortio: UHH 332177 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 330 774

Salonen, Heidi Aalto-yliopisto SIIVOUSMENETELMIEN KEHITTÄMINEN HAITALLISEN KEMIALLISEN JA MIKROBIOLOGISEN ALTISTUMISEN VÄHENTÄMISEKSI KOULURAKENNUKSISSA / Konsortio: CleanSchool 330150 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 389 517

Salovaara, Antti Aalto-yliopisto Menetelmä ihminen-tietokone -vuorovaikutuksen mahdollisten tulevaisuuksien arvioimiseen 330124 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 576 177

Siekkinen, Matti Helsingin yliopisto Mobiili laajennettu todellisuus immersiivisen laskennan avulla / Konsortio: MeXICO 332306 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 399 858

Solin, Olof Turun yliopisto Neurokuvantamisen kliinisten PET-merkkiaineiden uudet 18F-leimaus- ja synteesimenetelmät 334310 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 547 657

Strachan, Clare Helsingin yliopisto Kohti optimoitua kemoterapiaa: henkilökohtaisen kemoresistenssin synnyn ennustaminen analysoimalla munasarjasyöpäsoluja ja -kudoksia Raman-spektroskopialla ja kuvantamisella. 331837 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 580 221

Suomela, Jukka Aalto-yliopisto Paikallinen tarkistaminen, ratkaiseminen ja korjaaminen—uusia näkökulmia hajautettuun laskentaan 333837 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 450 215

Taylor, Zachary Aalto-yliopisto Alimillimetriaaltoalueen kuvantamisteknologia kudoskielekkeen diagnosointiin 333576 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 555 647

Tirkkonen, Olav Aalto-yliopisto Kvantti-klassillinen koodaus ja kommunikaatio 334539 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 498 716

Tretiakov, Sergei Aalto-yliopisto Materiaalien sähkömagneettisen vasteen räätälöinti ajan suhteen moduloitujen komponenttien avulla 330260 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 450 225

Tuomisto, Filip Helsingin yliopisto Korkean entropian lejeerinkien kehitys paremman energiatehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi (HEADFORE) / Konsortio: HEADFORE 333228 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 308 971

Turunen, Jari Itä-Suomen yliopisto Ultranopea kuvantaminen räätälöidyllä sähkömagneettisella säteilyllä / Konsortio: ULTIMATE 333938 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 395 288

Uitto, Jara Aalto-yliopisto Rinnakkaisalgoritmeja massiivisten verkkojen prosessointiin 334238 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 470 377

Vaara, Juha Oulun yliopisto Magneettisen resonanssin fysiikan monimittakaavasimulaatiot 331008 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 482 476

Valkama, Mikko Tampereen yliopisto Energiatehokas mobiiliradioverkko: menetelmät ja optimointi / Konsortio: EERA 332361 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 388 981

Vanhala, Jukka Tampereen yliopisto Luotettava elastinen elektroniikka - REEL 334175 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 491 076

Vastaranta, Mikko Itä-Suomen yliopisto Puun sisäisen ja puiden välisen tiheysvaihtelun ymmärtäminen röntgenmikrodensitometrian ja monikanavapistepilviteknologioiden avulla / Konsortio: Density4Trees 331711 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 399 772

Virkki, Johanna Tampereen yliopisto Vaatteisiin integroitu käyttöliittymä ja sovellukset 332168 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 457 401

Virtasalo, Joonas Geologian tutkimuskeskus FERMAID - Rautamangaanisaostumat Itämeren ekosysteemin tilan ja ilmastovaihteluiden sekä ihmisperäisen kuormituksen arkistoina 332249 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 538 691

Vujaklija, Ivan Aalto-yliopisto Erittäin tarkka kaksisuuntainen neuroimpulssirajapinta - alusta ihmisen yläraajojen sensorisen ja motorisen toiminnan tutkimiseen ja palauttamiseen 333149 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 458 358

Vuorinen, Ville Aalto-yliopisto Reaktiivinen virtaus huokoisessa materiaalissa: mallitus ja kokeet atomikerroskasvatuksessa / Konsortio: ALDI 333069 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 317 023

Vähänissi, Ville Aalto-yliopisto Erittäin herkät γ/X- ja NIR-säteilydetektorit defektivapaiden nanorakenteiden avulla: Kuvantamisen seuraava murros? 331313 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 408 676

Wang, Yunsheng Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Metsäekosysteemien kierron seuranta ja ymmärtäminen suuren erotuskyvyn ajallisista ja spatiaalisista laserkeilausaikasarjoista 334060 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 493 611

Zhou, Quan Aalto-yliopisto Robotic Magnetic Needle Characterization of Single Nanoparticle Uptake in Cells / Konsortio: RoboCelli 331149 16.06.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 514 289