Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.10.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 87
Hankkeiden rahoitus: 39 789 043 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke BTY
 
Aranko, Sesilja Aalto-yliopisto Funktionaalisia ja vedenkestäviä komposiittimateriaaleja ristisilloitetusta ei-kanonisesta silkistä ja selluloosasta 333238 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 493 042

Arppe, Laura Helsingin yliopisto Sienenviljelijätermiittien ravintostrategiat, ekosysteemivuorovaikutukset ja vanhojen termiittikekojen paleoekologinen potentiaali 333868 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 703

Carlson, Synnöve Aalto-yliopisto Ennenaikaisuus, aivot ja käyttäytyminen 332239 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 504 250

Carter, Timothy Suomen ympäristökeskus Menetelmä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien ja sopeutumisen arviointiin Suomessa 330915 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 995

Dunn, Cory Helsingin yliopisto Häntä-ankkuroitujen proteiinien kohdistaminen peroksisomeihin 331556 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 447

Goffart, Steffi Itä-Suomen yliopisto Ympäri mennään ja yhteen tullaan - Selvitetään mitokondrio-DNA:n replikaation käynnistys ja lopetus 332458 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 544 915

Granberg, Kirsi Johanna Tampereen yliopisto Toimimaton immuuniympäristö aivokasvainkudoksessa 333545 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Haapasalo-Tuomainen, Karita Jessica Helsingin yliopisto Komplementti ja lipidit tulehdusvasteessa 331108 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 518 481

Hanski, Leena Helsingin yliopisto Jäljittämättömän jäljillä: polyfarmakologia ja biomarkkerit persistentteihin keuhkoklamydiainfektioihin 333291 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 494 877

Hartung, Henrike Helsingin yliopisto Neuropsykiatristen häiriöiden kehityksellinen alkuperä: Varhain elämässä koetun stressin vaikutus etuotsalohkon ja mantelitumakkeen muodostamiin verkostoihin 333341 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 486 718

Heikkilä, Maija Helsingin yliopisto Rannan tuolla puolen: menneisyyden merijääpeite ja järviekosysteemit Arktiksella 334509 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 495 490

Heino, Jani Suomen ympäristökeskus Globaali taksonominen, funktionaalinen ja fylogeneettinen diversiteetti virtavesien selkärangatonyhteisöissä 331957 27.05.2020 01.08.2020 - 31.07.2024 499 181

Hennah, William Helsingin yliopisto Lasten neuropsykiatristen sairauksien geneettinen testaus 332583 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 450 000

Hiltunen, Teppo Turun yliopisto Ekologian ja evoluution takaisinkytkennät mikrobiyhteisöjen muutosten takana / Konsortio: EER 330886 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 299 086

Honkakoski, Paavo Itä-Suomen yliopisto Tumareseptorit sappihappotasapainon dynaamisina säätelijöinä 332660 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Hytönen, Vesa Tampereen yliopisto Molekylaarisia työkaluja solujen mekanobiologiaan 331946 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 525 243

Hyvärinen, Marko Helsingin yliopisto Pystyvätkö kasvit selviytymään muuttuvassa ilmastossa adaptiivisen plastisuutensa ja evoluutivisen potentiaalinsa avulla? 331527 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 504 254

Häkkinen, Suvi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Genomin editointi ja metabolian muokkaus kasvien alkaloidibiosynteesissä 330128 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 543 241

Jafari, Mohieddin Helsingin yliopisto Monipuolueverkkopohjaiset mallit tarkkuuslääketieteelle 332454 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 488 301

Jokinen, Tarja Helsingin yliopisto Aivoselkäydinnesteen ekstrasellulaarivesikkelit epilepsian diagnostisina ja prognostisina biomarkkereina 332789 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Jokitalo, Eija Helsingin yliopisto Endoplasmakalvoston toiminnan sääntelymekanismit solujen erilaistumisen ja stressin aikana 331998 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 919

Jormalainen, Veijo Turun yliopisto Tulokaslajien evolutiiviset vaikutukset yhteisöissä 332149 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Junttila, Juhani Oulun yliopisto Sepelvaltimotautiin liittymättömän sydänperäisen äkkikuoleman erityispiirteet ja genetiikka 333349 27.05.2020 01.09.2020 - 30.08.2024 479 386

Kaarniranta, Kai Itä-Suomen yliopisto Autofagia silmänpohjan ikärappeuman lääkehoidon kohteena 333302 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 000

Kaartokallio, Hermanni Suomen ympäristökeskus Biohajoavien muovipolymeerien biohajoavuus valtameren rannikkovesissä- hajottajayhteisöt ja -entsyymit (BIPOD) 332174 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 538 633

Kaikkonen-Määttä, Minna Itä-Suomen yliopisto Kudosten ja veren makrofagien fenotyypin muutokset valtimonkovettumataudin indikaattoreina 333021 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 494 448

Kaitera, Juha Luonnonvarakeskus Kasvien lehtien kemiallisten yhdisteiden vaikutus männyn suojaamiseen ruostesieniltä 332811 27.05.2020 01.09.2020 - 31.12.2023 450 373

Kallioniemi, Olli Helsingin yliopisto Kasvaimen kudosrakenteeseen ja solujen toimintaan perustuva eturauhassyövän täsmälääketiede  333050 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 295

Kaminen-Ahola, Nina Helsingin yliopisto Trofoblastiorganoidit istukan häiriöiden mallintamisessa ja toksikologisessa testauksessa: varhaisen in vivo- ja in vitro-alkoholialtistuksen vaikutukset istukan kehitykseen 332212 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 948

Karlsson, Hasse Turun yliopisto Äidin raskauden aikainen immuunijärjestelmän aktivoituminen ja stressi sekä lapsen aivojen kehitys / Konsortio: MIAS-BD 332444 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 300 000

Kerkelä, Risto Oulun yliopisto Molekulaariset mekanismit sydämen ikääntymisen, fibroosin ja vajaatoiminnan säätelyssä 333284 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 955

Kettunen, Mikko Itä-Suomen yliopisto Aivoiskemian hyperpolarisoitu aineenvaihdunnallinen magneettikuvantaminen korkeissa ja matalissa magneettikentissä 332006 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 497 394

Kidron, Heidi Helsingin yliopisto Precisions medicin för CNS läkemedel- fenotypisk karakterisering av BCRP och P-glykoproteins genetiska varianter 332949 27.05.2020 01.09.2020 - 31.12.2024 497 816

Kinnunen, Tuure Itä-Suomen yliopisto B-soluja auttavien T-solujen rooli tyypin 1 diabeteksen kehittymisessä 331282 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 088

Koistinaho, Jari Helsingin yliopisto Soluspesificnen geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutus skitsofreniaan 334525 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 486

Koistinen, Arto Itä-Suomen yliopisto Välitön altistus mikromuoveille ruoan ja elintarvikepakkausten kautta - muoveista liuenneet aineet ja niiden terveysvaikutukset (diMPex) 330181 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 369 822

Korhonen, Lauri Itä-Suomen yliopisto Metsäpinta-alan ja puuston biomassan estimointi satelliittilaserkeilauksen avulla 332707 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 431 908

Kärkönen, Anna Kristiina Luonnonvarakeskus Ligniiniin liittyneet proteiinit ja eksovesikkelit ligniinin biosynteesissä (DirExo) 334184 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 499 936

Laakkonen, Eija Jyväskylän yliopisto Menopaussiin liittyvät erot kuljetinkompleksi HDL:n koostumuksessa ja toiminnassa (MATCH) 330281 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 723

Lahesmaa, Riitta Liisa Maria Turun yliopisto Ihmisen säätelijä T-solujen erilaistumisen ja toiminnan uudet säätelijät 331793 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 547 331

Lahti, Leo Turun yliopisto Ekologian ja evoluution takaisinkytkennät mikrobiyhteisöjen muutosten takana / Konsortio: EER 330887 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 299 964

Laine, Anna-Liisa Helsingin yliopisto Vaihtelu isäntien ja niiden tautien yhteisevoluutiossa - syyt ja seuraukset 334276 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 504 174

Laitio, Timo Turun yliopistollinen keskussairaala Ksenonin vaikutukset aivovaurioon ja neurologiseen selviytymiseen lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen 333010 27.05.2020 01.09.2020 - 30.08.2024 509 176

Lauri, Sari Helsingin yliopisto Kainaattireseptorien merkitys limbisten hermoverkkojen kehityksessä sekä kehityksen häiriöissä 330710 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 510 834

Levonen, Anna-Liisa Itä-Suomen yliopisto Transkriptiotekijä NRF2 keuhkosyövässä 332697 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Lindahl, Maria Helsingin yliopisto Validering av den regenerativa effekten hos den ER stress reglerande nervtillväxtfaktorn MANF för beta celler i musmodeller med diabetes 333974 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 957

Lindström, Jaana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Datapohjaiset ratkaisut tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn / Konsortio: T2D-DATA 332466 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 285 665

Ludwig, Anastasia Helsingin yliopisto Membraanipotentiaalia havaitsevat nanorodit hermosolujen superresoluution jännitekuvantamiseksi 332354 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Murtola, Teemu Tampereen yliopisto Atorvastatiinin käytön vaikutus eturauhassyövän kehitykseen hormoni/ kastraatiohoidossa oleville potilailla-rasva-aineenvaihdunta uutena markkerina syövän kehityksen ennustamiseen - faasi 3:n sokkoutettu kliininen tutkimus FinnProstata XV 330724 27.05.2020 01.09.2020 - 30.08.2024 550 000

Mustjoki, Satu Helsingin yliopisto Poikkeavat klonaaliset T solut kantasolusiirron saaneilla potilailla 331256 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 527 005

Mäkinen, Kristiina Maria Helsingin yliopisto Infektion aikaiset perunan A viruksen genomia suojaavat ribonukleotidikompleksit 332950 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 915

Niskanen, Einari Itä-Suomen yliopisto Glukokortioidien tulehdusta estävät mekanismit transkription säätelyssä 331847 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 501 076

Oresic, Matej Turun yliopisto Ihmisten altistuminen per- ja polyfluoratuile yhdisteille – suoliston mikrobiotan ja sappihappoaineenvaihdunnan rooli vaikutusmekanismissa 333981 27.05.2020 01.09.2020 - 30.08.2024 500 941

Palvimo, Jorma Itä-Suomen yliopisto SUMOlaation ohjaamat kromatiiniin sitoutuvien proteiinien verkostot solujen erilaistumisessa 333866 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 490 510

Partanen, Juha Helsingin yliopisto Aivorungon hermosolujen kehitys ja erityisominaisuudet 331261 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 521 512

Peltomäki, Päivi Helsingin yliopisto DNA:n ja RNA:n eheyden turvaajat paksusuolisyövän alttiusgeeneinä 330606 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 688

Pesola, Arto Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy OPTIMUS: Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus - verensokeritasapainon parantaminen vähentämällä päivän aikaista lihasten inaktiivisuutta tyypin 2 diabetesta sairastavilla keski-ikäisillä ja iäkkäillä toimistotyöntekijöillä 332731 27.05.2020 01.01.2021 - 31.12.2024 497 827

Pihlajamäki, Jussi Itä-Suomen yliopisto Datapohjaiset ratkaisut tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn / Konsortio: T2D-DATA 332465 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 291 627

Poranen, Minna Helsingin yliopisto Ulkoisesti kohdennettu RNA-häirintä kasvitautien torjunnassa 331627 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 720

Poso, Antti Itä-Suomen yliopisto Uusien SurA inhibiittorien kehittäminen Gram-negatiivisten bakteerien infektioihin 333191 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Raitoharju, Emma Tampereen yliopisto Proteiinia koodaamattomien RNA:iden elinikäinen stabiilisuus, periytyvyys ja muutosvaste veressä, seerumissa ja spermassa suhteessa kardiometabolisiin tauteihin 330809 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Ramula, Satu Turun yliopisto Maanalaiset mekanismit kasvi-invaasioissa 331046 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 471 515

Rantakokko, Merja Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa. 330185 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 414 197

Sahlgren, Cecilia Åbo Akademi SPECIFIKA MEKANISMER GENOM VILKA BLODFLÖDET REGLERAR CELLERS KOMMUNIKATION MELLAN FLERA CELLAGER I VASKULATUREN   330411 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 144

Sajantila, Antti Helsingin yliopisto Levänluhdan ja Käldamäen vesikalmistot - ratkaisevatko molekyylit ja isotoopit Rauta-aikaisen mysteerin? 332982 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 908

Saksela, Kalle Helsingin yliopisto CAR-T soluhoidon täsmällinen kohdentaminen syöpäsoluihin 331787 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 518 340

Shurpali, Narasinha Luonnonvarakeskus Typpidioksidin imeytymisen mekanismit monivuotisissa palkokasveissa, eri ilmastovyöhykkeillä (ENSINK) 334422 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 546 814

Sihvonen, Pasi Helsingin yliopisto Luonnon monimuotoisuuden mekanismit lajirikkaassa hyönteisryhmässä 331995 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 951

Siljander, Pia R-M Helsingin yliopisto Parantumaton haava: Verihiutaleperäisten solunulkoisten vesikkelien molekulaariset mekanismit ja teranostiset mahdollisuudet syövässä (PLEASER) 330486 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 534 589

Sinkko, Hanna-M Helsingin yliopisto Elinympäristön, ihon mikrobiston ja immuunijärjestelmän yhteisvaikutukset allergian synnyssä 333178 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 448 525

Stenholm, Sari Turun yliopisto Koko vuorokauden aktiivisuuskäyttäytyminen: selittäjät ja yhteydet terveyteen (MOVE) 332030 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 083

Taipale, Sami Jyväskylän yliopisto Miten ilmastonmuutos vaikuttaa makeanveden lajien ravintoarvoon? 333564 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 505 158

Tarasov, Sergei Helsingin yliopisto Lajiutumismekanismien selvittäminen trooppisessa ympäristössä yhdistämällä suurien tietomäärien analyysia uusiin fylogeneettisiin lähestymistapoihin 331631 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 491 788

Tasanen-Määttä, Kaisa Oulun yliopisto Autoimmunisaation riskitekijät ja mekanismit pemfigoidissa 330822 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 498 563

Thorogood, Rose Helsingin yliopisto Informoitu muuttoliike: kuinka informaatio muovaa levittäytymisen koevolutiivisia tuloksia 333803 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 498 859

Toivola, Diana Åbo Akademi En sjukdomsmodell för tjocktarmskancer: Keratinernas roll som tumörsupressorer och skyddare av tarmhälsa 332582 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 513 249

Tojkander, Sari Helsingin yliopisto Kytketty mekanosignalointi maitorauhasen epiteelissä - Merkitys kudoksen normaalissa tasapainossa ja syövän kehittymisessä 332258 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 501 173

Tuittila, Eeva-Stiina Itä-Suomen yliopisto Boreaalisten soiden kuivuminen - vaikutukset ja mekanismit 330840 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 511 084

Tyystjärvi, Esa Turun yliopisto Viritysepätasapainosignaloinnin ja viritystasapainon plastokinoniperusteisen säätelyn evoluutio 333421 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2022 250 000

Ungureanu, Daniela Helsingin yliopisto Säätelymekanismit ROR1 reseptoripseudokinaasin signaloinnissa - konformaatiovaihdoksista uusiin kohdennettuihin hoitoihin 333583 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 465 653

Vanhatalo, Sampsa Helsingin yliopisto Varhaisten haasteiden vaikutus lapsen aivotoiminnan kehitykseen. 332017 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 499 990

Veijola, Juha Oulun yliopisto Äidin raskauden aikainen immuunijärjestelmän aktivoituminen ja stressi sekä lapsen aivojen kehitys / Konsortio: MIAS-BD 332445 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 300 000

Venkatesan, Rajaram Oulun yliopisto Lipidien kuljetuksen rakenteellinen perusta mykobakteereissa 332967 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 500 170

Vihinen-Ranta, Maija Jyväskylän yliopisto Herpesviruksen kapsidien ja lähetti-RNA:n uloskuljetus tumasta 330896 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 548 195

Westermarck, Jukka Turun yliopisto Lajien väliset erot syöpäsolujen synnyssä ja niiden merkitys syöpälääkkeiden hoitovaikutusten testaamiseen 331237 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 502 153

van Gils, Marcus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Datapohjaiset ratkaisut tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäisyyn / Konsortio: T2D-DATA 332464 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 298 417

Öörni, Katariina Wihurin tutkimuslaitos LDL-hiukkasten laadun määrittäminen tuo lisätarkkuutta sydän- ja verisuonitautien riskiarvioon 332564 27.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2024 526 249