Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 31.05.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2019 Akatemiatutkija
Hankkeiden lukumäärä: 21
Hankkeiden rahoitus: 9 216 354 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija KY
 
Ahva, Laura Tampereen yliopisto Hajaantuneen journalismin tulevaisuus: Startup-yrittäminen, verkkoanalytiikka ja tapahtumatuotanto 333503 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Andersen, Rune Saugmann Tampereen yliopisto Post-visuell säkerhet 330345 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Ennser-Kananen, Johanna Jyväskylän yliopisto Who knows? Tietojen (de)legitimoituminen pakolaisten aikuisopetuksessa 332390 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Garritzen, Elise Helsingin yliopisto Diagnoosina arkistokuume: historioitsijat, arkistot ja muuttuva keskiluokkainen kulttuuri n. 1840-1914 330839 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Haikkola, Lotta-I Nuorisotutkimusseura ry Logistiikka työssä. Etnografinen tutkimus nuorista miehistä työssä logistiikkasektorilla (Logistics) 332674 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Järv, Olle Helsingin yliopisto Ihmisten rajoja ylittävä liikkuvuus ja vuorovaikutus: uudet valtiorajoista riippumattomat toiminnalliset alueet 331549 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lahti-Pulkkinen, Marius Helsingin yliopisto Vanhempien mielenterveyden häiriöt lasten mielenterveyden häiriöiden riskitekijöinä, Kehitykselliset herkkyyskaudet ja välittävät biologiset mekanismit: Kolmen kohortin tutkimus yli 500000 osallistujan joukossa. 330206 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lappi, Otto Helsingin yliopisto Tilan tuntu: miten ihmismieli vuorovaikuttaa spatiaalisen ympäristön kanssa - kokeellinen ja laskennallinen näkökulma 334192 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Lukin, Karina Helsingin yliopisto Imperialismi kansanomaisin silmin. Folkloren, perinteen ja kulttuuriperinnön kolonialistisuus nenetsien tutkimushistoriassa ja nykypäivässä 330374 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Moshtari, Mohammad Tampereen yliopisto Yritysten ja humanitaaristen organisaatioiden kumppanuudet ja sosiaalisen median käytön vaikutus humanitaarisiin operaatioihin 332921 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Nevalainen, Pasi Aalto-yliopisto Valtio yrittäjänä: Omistus, strategiat ja tavoitteet 1970-luvulta tähän päivään 333757 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Pajunen, Mika Helsingin yliopisto Kuolleenmeren kääröjen raamatullisten tekstien moninaiset tekstimuodot ja niiden merkitys Heprealaisen Raamatun tekstihistoriassa 331827 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Pirskanen, Henna Jyväskylän yliopisto Lasten ja nuorten suru perhe- ja läheissuhteissa 332905 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Pulkkinen, Veijo Helsingin yliopisto Digitaalinen syntyprosessi: Geneettinen tutkimus Christer Kihlmanin ja Kalle Päätalon syntysähköisistä käsikirjoituksista 332487 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Reijula, Samuli Helsingin yliopisto Yhteistoiminnallinen ongelmanratkaisu ja kollektiivinen rationaalisuus tieteessä 332686 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Silinskas, Gintautas Jyväskylän yliopisto Kodin ja koulun oppimisympäristöt alakoulussa: Pitkäaikaiset yhteydet lasten oppimiseen ja sopeutumiseen 331525 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Talvitie, Petri Helsingin yliopisto Maaseudun työväestö ja maatalouden murros Suomessa, 1750-1910 332891 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Toivanen, Anna-Leena Itä-Suomen yliopisto Afroeurooppalaisen liikkuvuuden poetiikka ranskankielisessä afrikkalaisessa kirjallisuudessa 330906 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Toivanen, Mari Helsingin yliopisto Diginomadismi: Elämäntapaliikkuvuus, kansallisvaltio ja liikkuva subjekti 333153 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Ylipulli, Johanna Aalto-yliopisto Digitaalinen eriarvoisuus älykaupungeissa 332143 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874

Ylä-Anttila, Tuomas Helsingin yliopisto Ilmastonmuutos ja politiikkaverkostot maailmanyhteiskunnassa 332916 07.05.2020 01.09.2020 - 31.08.2025 438 874