Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.10.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle
Hankkeiden lukumäärä: 47
Hankkeiden rahoitus: 22 066 934 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahankkeet nuorelle tutkijasukupolvelle LT
 
Aikio, Janne Oulun yliopisto Vaihe-siirtäjään perustuvat millimetriaalto alueen integroidut tehovahvistin arkitehtuurit 323779 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 441 869

Alahuhta, Janne Oulun yliopisto Parempi ymmärrys geodiversiteetistä tukee ympäristönseurantaa ja -suojelua (iGEOBIO) 322652 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 499 156

Asikainen, Timo Oulun yliopisto Avaruusilmaston ja sen ilmastovaikutusten ennustaminen (PROSPECT) 321440 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 600 000

Caro, Miguel Aalto-yliopisto Kohti tarkkaa laskennallista koejärjestelyä (COMPEX): hiilinanorakenteiden simuloitu synteesi koneoppimisen avulla 321713 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 586 447

Falkenbach, Heidi Aalto-yliopisto Maapolitiikan vaikutukset kiinteistömarkkinoilla 324393 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 428 963

Hakala, Tommi Itä-Suomen yliopisto Bose-vahvistetut plasmonisensorit 322002 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 639

Hakkarainen, Teemu Valtteri Tampereen yliopisto Skaalautuva ja täysin integroitu piipohjainen kvanttifotoniikka (QuantSi) 323989 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 422 936

Hautaniemi, Sampsa Helsingin yliopisto Laskennallisia menetelmiä kliinisesti merkittävien muutosten tunnistamiseen verinäytteistä kemoterapialle resistentissä munasarjasyövässä 325956 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 599 705

Hovatta, Talvikki Turun yliopisto Kiihdytys suurimpiin energioihin maailmankaikkeudessa: uusi teknologia ratkaisemassa mysteeriä 322535 11.06.2019 01.09.2019 - 30.04.2024 449 626

Huynh, Tan Phat Åbo Akademi Särskiljning av multipla metabolit-biomarkörer i urin med hjälp av en elektronisk tunga - Konceptvalidering av en icke-invasiv och tidig diagnos av bröstcancer (ELITE) 323240 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 513 683

Jokela, Niko Helsingin yliopisto Vahvasti vuorovaikuttava tiheä kvanttiaine 322307 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 578 374

Järvisalo, Matti Helsingin yliopisto Uusia menetelmiä deklaratiiviseen optimointiiin 322869 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 600 000

Kangasluoma, Juha Helsingin yliopisto Syvässä suossa: varaajaionien tutkimus 325656 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 573 044

Kinnunen, Päivö Oulun yliopisto Kohti Hiilidioksia Hyödyntävää Sementtiä - Nanolasin Mahdollisuuksien Kartoittaminen ja Karakterisointi (CEMGLASS) 322085 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 457 008

Klami, Arto Helsingin yliopisto Koneoppiminen ultraäänipuhdistuksessa 324852 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 600 000

Kosonen, Antti Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Tehonlaadun vaikutus veden elektrolyysin toimintaan (POQELYZER) 325791 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 544 993

Kubjas, Kaie Aalto-yliopisto Algebraic geometry of hidden variable models in statistics 323416 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 500 899

Kuusi, Tuomo Helsingin yliopisto Kvantitatiivinen stokastinen homogenisaatio variaatio-ongelmissa 323099 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 595 417

Kuzyk, Anton Aalto-yliopisto - / Konsortio: P-CAP 324352 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 396 708

Laakso, Ilkka Aalto-yliopisto Transkraniaalinen magneettinen sormenjälkitunnistus — työkalu aivostimulaation kvantifiointiin 325326 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 502 514

Laitinen, Tarja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ruostumattomat teräkset merivedessä - Korroosiomeknismit ja biologisen likaantumisen vaikutukset 321479 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 582 322

Laurson, Lasse Tampereen yliopisto Kompleksisuus ja optimointi kiteisten aineiden plastisessa muodonmuutoksessa (COPLAST) 322405 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 538 250

Le Donne, Enrico Jyväskylän yliopisto Sub-Riemannin geometriaa metrisen geometrian ja Lien ryhmien teorian kautta 322898 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 571 374

Lehtinen, Janne Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Tehokas lämpösähköiseen ilmiöön perustava jäähdytin 322580 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 460 133

Liimatainen, Henrikki Oulun yliopisto Asymmetrisesti modifioituihin selluloosananomateriaaleihin perustuvat funktionaaliset nanolisäaineet 325276 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 489 414

Lähivaara, Timo Itä-Suomen yliopisto Aaltoinversiomenetelmiä pohjavesien määrittämiseen 321761 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 525 637

Mikkonen, Kirsi Helsingin yliopisto Pienipisaraisten emulsioden rajapintakerroksen visualisointi morfologian räätälöintiin 322514 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 562 218

Nissi, Mikko Itä-Suomen yliopisto Uusia nopeita ultralyhyen kaikuajan kvantitatiivisia magneettikuvausmenetelmiä (QuUSTE) 325146 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 524 063

Nissinen, Ilkka Oulun yliopisto Aikaerotteisen CMOS teknologiaan perustuvan yksittäisiä fotoneja havaitsevan ilmaisimen kehittäminen etäisyyserotteiseen Raman tutkaan 323719 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 487 535

Orponen, Tuomas Helsingin yliopisto Insidenssejä fraktaaleilla 321896 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2020 40 932
Orponen, Tuomas Jyväskylän yliopisto Insidenssejä fraktaaleilla 343530 11.06.2019 01.09.2020 - 31.08.2023 556 264

Piili, Heidi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kullan talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista uusilla 3D-tulostuksella toteutetuilla sähkökemiallisilla reaktoreilla / Konsortio: ReGold-AM 325003 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 271 244

Priimägi, Arri Tampereen yliopisto - / Konsortio: P-CAP 324353 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 382 765

Qin, Huajun Aalto-yliopisto Sähkö- ja optomagnoniikka hybridimetamateriaaleissa 325480 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 415 442

Rahtu, Esa Tampereen yliopisto Matalat mallit syvien apuna konenäössä / Konsortio: SHADE 324346 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 667

Repo, Eveliina Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kullan talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista uusilla 3D-tulostuksella toteutetuilla sähkökemiallisilla reaktoreilla / Konsortio: ReGold-AM 325002 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 279 794

Salmela, Leena Helsingin yliopisto De Bruijn verkkojen variaatioita: teoriasta käytäntöön 323233 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 484 112

Salmi, Mika Aalto-yliopisto Digitaalinen suoravalmistus lääketieteen arvoketjuissa 325509 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 350 473

Salmi, Tiina Tampereen yliopisto Yli 20T:n Suprajohdemagneetit 324887 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 599 170

Solin, Arno Aalto-yliopisto Matalat mallit syvien apuna konenäössä / Konsortio: SHADE 324345 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 398 712

Srivastava, Varsha Jyväskylän yliopisto Synergeettinen puhtaanteknologian mukainen lähestyminen ravinteiden talteenottoon räjähdeteollisuuden jätevesistä: Mahdollinen struviitti lannoitteiden lähde (EXPO-STV). 341101 11.06.2019 01.09.2020 - 31.08.2023 308 074
Srivastava, Varsha Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Synergeettinen puhtaanteknologian mukainen lähestyminen ravinteiden talteenottoon räjähdeteollisuuden jätevesistä: Mahdollinen struviitti lannoitteiden lähde (EXPO-STV). 323655 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2020 37 386

St-Pierre, Luc Aalto-yliopisto Micro-architectured materials for high toughness 322007 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 449 248

Talvitie, Jukka Tampereen yliopisto Tehokas ja tarkka laitepaikannus sekä paikkatietoinen tietoliikenne tulevaisuuden mobiiliverkoissa 323244 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 598 194

Vapaavuori, Jaana Aalto-yliopisto Venyviä funktionaalisia materiaaleja kolmannen sukupolven älykkäisiin tekstiileihin 322214 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 547 228

Vuori, Timo Aalto-yliopisto Käytäntöteoreettinen näkökulma tekoälyn soveltamiseen organisaatioissa 323282 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 418 061

Zhivonitko, Vladimir Oulun yliopisto Paravetybiosensorit hyperherkkään NMR-analyysiin 323480 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 498 241