Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 26.10.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2018 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 77
Hankkeiden rahoitus: 31 039 911 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)

Akatemiahanke LT
 
Akola, Jaakko Tampereen yliopisto Ionien migraation laskennallinen tutkimus: jännitteen vaikutus atomitason ilmiöihin 322832 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 335 170

Allahverdiyeva-Rinne, Yagut Turun yliopisto Lignoselluloosasta ja yhteyttävistä soluista valmistettu hiilidioksidia sitova ja lehtirakennetta jäljittelevä biokatalyyttialusta / Konsortio: ALGALEAF 322754 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 332 660

Anttila, Lauri Tampereen yliopisto Yhdistetty amplitudi ja aikapohjainen radiolähetin tulevaisuuden langattomaan viestintään / Konsortio: HATTRIC 323461 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 396 091

Codreanu, Marian Oulun yliopisto Signaalin harvuus ja informaation vanheneminen langattomassa esineiden internetissä 323698 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 584 308

Cronin, Neil Jyväskylän yliopisto Koneoppimisen menetelmät ihmisliikkeen analysointiin ja suorituksen arvioimiseen (GaitMaven) / Konsortio: GaitMaven 323473 11.06.2019 01.01.2020 - 31.08.2023 175 522

Eskola, Arkke Johannes Helsingin yliopisto Kohti kahden hiilen talteenotossa käytettävän amiinin (2-aminoetanoli (MEA) ja piperatsiini) ilmakehässä tapahtuvan hajoamisen tarkkaa ymmärrystä / Konsortio: CC-Amino 325250 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 319 994

Gionis, Aristides Aalto-yliopisto Model Management Systems: Machine learning meets Database Systems (MLDB) / Konsortio: MLDB 325117 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 392 835

Gotchev, Atanas Tampereen yliopisto Havaittavien valokenttien mallinnus ja visualisointi 325530 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 597 784

Gritsevich, Maria Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Planetaarinen spektrometria / Konsortio: PlanetS 325806 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 357 402

Groenhof, Gerrit Jyväskylän yliopisto Kemian manipulointi tyhjiökentän avulla / Konsortio: ManipuLight 323996 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 385 197

Hackman, Thomas Helsingin yliopisto Avaruusmyrskyt: auringon ja tähtien sykliset vaihtelut, magneettisen vuodenaikaisvaihtelun ennustettavuus ja merkitys yhteiskunnalle / Konsortio: SOLSTICE 324163 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 400 000

Haneda, Katsuyuki Aalto-yliopisto Radiosignaalinläpäisevä seinä sisäänrakennetuilla passiivisilla antenneilla matalaenergisiin kaupunkirakennuksiin (STARCLUB) / Konsortio: STARCLUB 323896 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 393 550

Heikkilä, Tero Jyväskylän yliopisto Mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla / Konsortio: MAGNOMECHANICS 321982 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 246 646

Hillers, Gregor Helsingin yliopisto Seismisten pinta-aaltojen kuvantaminen polttopisteeseen 322421 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 591 356

Holmström, Jan Aalto-yliopisto Suora toiminta 323831 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 481 716

Hyyppä, Hannu Aalto-yliopisto Tien laadun mittaaminen / Konsortio: @Quality4Roads 323752 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 398 118

Hyyppä, Juha Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Tien laadun mittaaminen / Konsortio: @Quality4Roads 323750 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 814

Hästbacka, David Tampereen yliopisto Sähköjärjestelmän hajautettu hallinta / Konsortio: DisMa 322676 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 324 781

Ihalainen, Teemu Tampereen yliopisto Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen / Konsortio: BioMiRI 323509 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 299 207

Iivari, Netta Oulun yliopisto Lasten kriittinen teknologiasuunnittelu ja -värkkäys 324685 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 501 261

Järventausta, Pertti Tampereen yliopisto Adaptiivinen analytiikka ja mallinnus joustavalle sähköjärjestelmälle / Konsortio: Analytics 324676 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 252 001

Kontturi, Eero Aalto-yliopisto Lignoselluloosasta ja yhteyttävistä soluista valmistettu hiilidioksidia sitova ja lehtirakennetta jäljittelevä biokatalyyttialusta / Konsortio: ALGALEAF 322755 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 325 174

Kordas, Krisztian Oulun yliopisto Uudenlaiset ioninestegeelit edistyksellisissä energiasovelluksissa / Konsortio: Nigella 325185 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 400 000

Koskela, Pekka Jyväskylän yliopisto Geometrinen analyysi 323960 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 600 000

Kostiainen, Risto Helsingin yliopisto Globaali yhden solun proteomiikka ja metabolomiikka 321472 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 599 298

Kulmala, Anna Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Sähköjärjestelmän hajautettu hallinta / Konsortio: DisMa 323696 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 325 000

Kurten, Theo Helsingin yliopisto Kohti kahden hiilen talteenotossa käytettävän amiinin (2-aminoetanoli (MEA) ja piperatsiini) ilmakehässä tapahtuvan hajoamisen tarkkaa ymmärrystä / Konsortio: CC-Amino 325369 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 254 460

LaValle, Steven Oulun yliopisto PERCEPT: Havainnointipohjainen suunnittelu ja suodatus 322637 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 600 000

Laine, Marko Ilmatieteen laitos Kehittyneitä datafuusiomenetelmiä ympäristön mallintamiseen / Konsortio: ADAFUME 321890 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 400 000

Lappi, Tuomas Jyväskylän yliopisto Kvanttiväridynamiikka suuren energian rajalla 321840 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 598 784

Lehtinen, Kari Itä-Suomen yliopisto Aerosolien mikrofysikaalisten prosessien nopeuksien ja epävarmuuksien arviointi 325647 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 501 805

Lehto, Vesa-Pekka Itä-Suomen yliopisto Täyspiianodi kiinteän olomuodon litium-ioni -akuissa 325495 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 460 000

Lu, Xiaoshu Vaasan yliopisto Radiosignaalinläpäisevä seinä sisäänrakennetuilla passiivisilla antenneilla matalaenergisiin kaupunkirakennuksiin (STARCLUB) / Konsortio: STARCLUB 324023 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 240 347

Mathioudakis, Michael Helsingin yliopisto Model Management Systems: Machine learning meets Database Systems (MLDB) / Konsortio: MLDB 322046 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 914

Meglinski, Igor Oulun yliopisto Älykäs optinen biopsia kierretyn valon avulla (Biopsia Kierret) 325097 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 536 504

Miettinen, Kaisa Jyväskylän yliopisto Datapohjainen päätöksenteon tuki monitavoiteoptimoinnin avulla (DAEMON) 322221 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 592 530

Mikkola, Aki Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Magneettisten muistimetallilaitteiden valmistus 4D-tulostuksen avulla ja niiden toiminnan simulointi digipneumatiikka- ja hydrauliikkasovelluksissa / Konsortio: MSM devices by 4D printing 325911 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 366 164

Mikkola, Jyri-Pekka Åbo Akademi Uudenlaiset ioninestegeelit edistyksellisissä energiasovelluksissa / Konsortio: Nigella 325186 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 546

Moore, John Lapin yliopisto Antarktiksen mannerjäätikön ja Eteläisen jäämeren vuorovaikutukset, mereisten jäätikköjen stabiliteetti ja valtamerten kiertoliike / Konsortio: COLD 322430 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 379 940

Muinonen, Karri Helsingin yliopisto Planetaarinen spektrometria / Konsortio: PlanetS 325805 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 323

Mäki, Kari Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Adaptiivinen analytiikka ja mallinnus joustavalle sähköjärjestelmälle / Konsortio: Analytics 324675 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 336 000

Mäkinen, Joni Turun yliopisto Subglasiaalisten sulamisvesiprosessien dynamiikka mannerjäätiköiden nopean sulamisvaiheen aikana / Konsortio: MUST 322243 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 357 196

Mõttus, Matti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Säteilysirron teoria ja mallit uusille alle metrin eroityskyvyllisille sensoreille 322256 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 452 381

Niska, Harri Itä-Suomen yliopisto Adaptiivinen analytiikka ja mallinnus joustavalle sähköjärjestelmälle / Konsortio: Analytics 324677 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 254 447

Nymark, Soile Tampereen yliopisto Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen / Konsortio: BioMiRI 323507 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 389 672

Ojala, Antti Geologian tutkimuskeskus Subglasiaalisten sulamisvesiprosessien dynamiikka mannerjäätiköiden nopean sulamisvaiheen aikana / Konsortio: MUST 322252 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 327 842

Peljo, Pekka Aalto-yliopisto Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin / Konsortio: BioFlow 322896 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2020 28 939
Peljo, Pekka Turun yliopisto Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin / Konsortio: BioFlow 343493 11.06.2019 01.09.2020 - 31.08.2023 240 173

Perea Buceta, Jesus Helsingin yliopisto Uuden sukupolven antimikrobisten yhdisteiden kehittäminen Gram-negatiivisia bakteereja vastaan / Konsortio: NO-ESCAPE 321778 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 822

Permi, Perttu Jyväskylän yliopisto Peptidoglykaanihydrolaasit vastaan antibioottiresistentti Staphylococcus aureus 323435 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 599 820

Pertilä, Pasi Tampereen yliopisto Diskriminatiivisesti opetetut syvät neuroverkot tilaäänen analyysiin 321881 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 441 956

Piche, Robert Tampereen yliopisto Koneoppimisen menetelmät ihmisliikkeen analysointiin ja suorituksen arvioimiseen (GaitMaven) / Konsortio: GaitMaven 323472 11.06.2019 01.01.2020 - 31.08.2023 400 000

Pihko, Petri Jyväskylän yliopisto Bioinspiroituneet orgaaniset virtausakut ympäristöystävälliseen ja turvalliseen energian varastointiin / Konsortio: BioFlow 322899 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 362 416

Rahkonen, Timo Oulun yliopisto Epälineaarisen särön minimoiminen monivaiheisissa järjestelmissä 325928 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 448 795

Repo, Sami Tampereen yliopisto Sähköjärjestelmän hajautettu hallinta / Konsortio: DisMa 322673 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 350 000

Ryynänen, Jussi Aalto-yliopisto Yhdistetty amplitudi ja aikapohjainen radiolähetin tulevaisuuden langattomaan viestintään / Konsortio: HATTRIC 321613 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 398 381

Råback, Peter CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy Antarktiksen mannerjäätikön ja Eteläisen jäämeren vuorovaikutukset, mereisten jäätikköjen stabiliteetti ja valtamerten kiertoliike / Konsortio: COLD 322978 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 197 083

Sikanen, Tiina Helsingin yliopisto Vierasaineiden toksisuuden määrittäminen 3D-tulostetuilla, mikrofluidistisilla kudosmalleilla (PRINTOX) 325222 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 561 143

Sillanpää, Mika Aalto-yliopisto Mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla / Konsortio: MAGNOMECHANICS 321981 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 327 850

Skottman, Heli Tampereen yliopisto Biomimeettinen kasvatusympäristö verkkokalvon pigmenttiepiteelin ja näköaistinsolujen rajapinnan mallintamiseen / Konsortio: BioMiRI 323508 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 304 338

Stenberg, Rolf Aalto-yliopisto Effektiva finita element metoder inom kontinuummekanik 324611 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2022 450 000

Särkkä, Simo Aalto-yliopisto Kehittyneitä datafuusiomenetelmiä ympäristön mallintamiseen / Konsortio: ADAFUME 321891 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 400 000

Tammela, Päivi Helsingin yliopisto Uuden sukupolven antimikrobisten yhdisteiden kehittäminen Gram-negatiivisia bakteereja vastaan / Konsortio: NO-ESCAPE 321551 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 674

Tammelin, Tekla Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Lignoselluloosasta ja yhteyttävistä soluista valmistettu hiilidioksidia sitova ja lehtirakennetta jäljittelevä biokatalyyttialusta / Konsortio: ALGALEAF 322752 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 324 505

Tanskanen, Eija Oulun yliopisto Avaruusmyrskyt: auringon ja tähtien sykliset vaihtelut, magneettisen vuodenaikaisvaihtelun ennustettavuus ja merkitys yhteiskunnalle / Konsortio: SOLSTICE 324161 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 400 000

Toppari, Jussi Jyväskylän yliopisto Kemian manipulointi tyhjiökentän avulla / Konsortio: ManipuLight 323995 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 091

Tuononen, Heikki Jyväskylän yliopisto Nopeita ja tarkkoja laskennallisia temokemiallisia menetelmiä 324680 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 505 630

Ullakko, Kari Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Magneettisten muistimetallilaitteiden valmistus 4D-tulostuksen avulla ja niiden toiminnan simulointi digipneumatiikka- ja hydrauliikkasovelluksissa / Konsortio: MSM devices by 4D printing 325910 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 606

Uotila, Petteri Helsingin yliopisto Antarktiksen mannerjäätikön ja Eteläisen jäämeren vuorovaikutukset, mereisten jäätikköjen stabiliteetti ja valtamerten kiertoliike / Konsortio: COLD 322432 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 399 338

Usoskin, Ilya Oulun yliopisto Extreme Solar Particle Events: Risk Assessment (ESPERA) 321882 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 487 352

Vaaja, Matti Aalto-yliopisto Tien laadun mittaaminen / Konsortio: @Quality4Roads 323783 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 199 038

Vilaca, Pedro Aalto-yliopisto Kehittyneiden terästen korkealämpötilavaurion ennakoiva rikkomaton arviointi (EARLY) 325108 11.06.2019 01.01.2020 - 31.12.2023 424 478

Vilonen, Kari Helsingin yliopisto Langlandsin ohjelma reaallisille ryhmille ja Springerin teoria 322218 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 528 311

Vuorinen, Aleksi Helsingin yliopisto Alkeishiukkasaine äärimmäisissä olosuhteissa 322507 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 595 086

Väänänen, Jouko Helsingin yliopisto Moneus vs. yksikäsitteisyys: riippuvuuslogiikaa ja joukko-opillisisa näkökohtia 322795 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 486 233

Väänänen, Kaisa Tampereen yliopisto Sosiaaliset Robotit Nuorten Digitaalisessa Kansalaisvaikuttamisessa (RoboCivics) 321839 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 589 168

van Dijken, Sebastiaan Aalto-yliopisto Mikroaalto-optomekaniikkaa magnoneilla / Konsortio: MAGNOMECHANICS 321983 11.06.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 329 945