Finlands Akademi Finansieringsbeslut 15.08.2020
 
 
 
Beslutsår: 2019-2019
Ansvarsområde: Rådet för strategisk forskning
Antal av projektet: 74
Finansiering av projektet: 51 400 001 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period

RSF 2019 Det allmännas ändrande roll och möjligheter att styra samhällsutvecklingen (STEER), andra s STN
 
Furman, Eeva Rebekka Finlands miljöcentral Towards Eco‐Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327768 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 921 336

Hallamaa, Jaana Helsingfors universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327353 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 716 550

Häikiö, Liisa Tammerfors universitet Towards Eco‐Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327161 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 274 366

Jalas, Mikko Aalto-universitetet Towards Eco‐Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327771 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 628 533

Junnila, Seppo Aalto-universitetet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327800 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 2 046 278

Leikas, Jaana Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327356 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 406 945

Manninen, Sirkku Helsingfors universitet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327802 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 452 566

Nieminen, Mika Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Towards Eco‐Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327770 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 732 052

Nummenmaa, Jyrki Tammerfors universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327352 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 062 903

Piirainen, Kalle Forefront Oy Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327355 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 319 382

Ruonavaara, Hannu Åbo universitet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327801 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 672 513

Saariluoma, Pertti Jyväskylä universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327354 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 446 126

Viljanen, Mika Åbo universitet Ethical AI for the Governance of the Society (ETAIROS) / Konsortium: ETAIROS 327357 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 304 593

Vinnari, Eija Marjatta Tammerfors universitet Towards Eco‐Welfare State: Orchestrating for Systemic Impact (ORSI) / Konsortium: ORSI 327769 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 630 576

Votsis, Athanasios Meteorologiska institutet Smart land use policy for sustainable urbanization / Konsortium: SLUPSU 327803 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 452 554

RSF 2019 Innovativa material och tjänster som främjar resurssmart och hållbar utveckling (IMPRES), a STN
 
Antikainen, Riina Finlands miljöcentral Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327300 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 440 375

Ballardini, Rosa Lapplands universitet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327251 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 569 879

Cura, Kirsti Lahden ammattikorkeakoulu Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327339 19.06.2019 01.06.2019 - 31.12.2019 45 776
Cura, Kirsti Yrkeshögskolan LAB Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 336284 19.06.2019 01.01.2020 - 31.08.2022 321 785

Freeman, Harold North Carolina State University Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327213 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 357 977

Halme, Minna Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327296 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 030 990

Hauta-Kasari, Markku Östra Finlands universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327838 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 183 730

Ilvesniemi, Hannu Naturresursinstitutet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327813 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 572 438

Keskitalo, Marjo Naturresursinstitutet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327196 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 049

Koivu, Tapio Heureka Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327385 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 6 017

Kololuoma, Terho Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327303 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 373 110

Laaksonen, Päivi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327209 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 434 323

Levänen, Jarkko Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327510 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 227 595

Lohmann, Julia Aalto-universitetet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327330 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Niinimäki, Kirsi Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327299 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 665 054

Penttilä, Merja Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327193 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Rysä, Jaana Östra Finlands universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327194 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 044

Räisänen, Riikka Helsingfors universitet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327178 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 683 824

Seppälä, Jukka Aalto-universitetet Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327248 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 2 080 134

Sixta, Herbert Aalto-universitetet Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327298 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 634 706

Sorsa, Kaisa Åbo yrkeshögskola Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327343 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 258 293

Suomalainen, Sini Rhea Solutions OY Sustainable textile systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks / Konsortium: FINIX 327377 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 182 763

Ylen, Peter Teknologiska forskningscentralen VTT Ab Bio-oils based polymeric composites; value chain from syntheisis to additive manufacturing / Konsortium: VALUEBIOMAT 327252 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 784 160

Österberg, Monika Aalto-universitetet Bio Based Dyes and Pigments for Colour Palette (BioColour) / Konsortium: BioColour 327195 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 434 950

RSF 2019 Kultur i ett allt mer teknifierat samhälle (CULT), andra steget STN
 
Ahonen, Arto Jyväskylä universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327243 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 384 157

Heponiemi, Tarja Institutet för hälsa och välfärd Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327145 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 989 334

Kalmi, Panu Vasa universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327241 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 870 043

Koivunen, Anu Tammerfors universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327392 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 868 845

Kouvonen, Anne Helsingfors universitet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327148 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 534 662

Kujala, Sari Aalto-universitetet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327147 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 606 280

Leppänen, Ville Åbo universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327397 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 326 736

Lonka, Kirsti Helsingfors universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327242 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 878 396

Nikunen, Kaarina Tammerfors universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327394 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 921 381

Paasonen, Susanna Åbo universitet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327391 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 497 697

Pirjatanniemi, Elina Åbo Akademi Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327396 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 288 069

Rantanen, Teemu Laurea yrkeshögskola Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327169 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 529 616

Rautavuori, Piritta Institutet för hälsa och välfärd Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327226 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 430 837

Ruuskanen, Olli-Pekka Pellervo ekonomisk forskning PTT Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327244 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 373 971

Seppänen, Eija Mari-Anne Talous ja nuoret TAT Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327867 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 299 774

Taipale, Sakari Jyväskylä universitet Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327149 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 439 199

Topo, Päivi Ikäinstituutin säätiö Towards socially inclusive digital society: transforming service culture / Konsortium: DigiIn 327150 19.06.2019 01.08.2019 - 31.08.2022 96 701

Vänskä, Annamari Aalto-universitetet Intimacy in Data-Driven Culture / Konsortium: IDA 327395 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 596 497

Wilska, Terhi-Anna Jyväskylä universitet Learning to be digital consumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (DigiConsumers) / Konsortium: DigiConsumers 327237 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 160 179

RSF 2019 Mot ett hållbart, hälsosamt och klimatneutralt livsmedelssystem (FOOD), andra steget STN
 
Heinonsalo, Jussi Helsingfors universitet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327342 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 299 661

Huttunen, Suvi Jyväskylä universitet Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327369 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 870 249

Höijer, Laura Baltic Sea Action Group Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327223 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 696 247

Kaljonen, Minna Finlands miljöcentral Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327284 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 257 206

Karttunen, Kaisa e2 tutkimus Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327525 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 435 155

Laine, Anna-Liisa Univerisity of Zurich Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327222 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 232 082

Liski, Jari Meteorologiska institutet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327214 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 1 052 963

Lohila, Annalea Helsingfors universitet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327221 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 232 314

Mattila, Tuomas Finlands miljöcentral Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327350 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 348 124

Muilu, Toivo Antero Naturresursinstitutet Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327700 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 561 604

Männistö, Satu Institutet för hälsa och välfärd Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327699 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 580 176

Pajari, Anne-Maria Helsingfors universitet Legumes for sustainable food system and healthy life (LEG4LIFE) / Konsortium: LEG4LIFE 327698 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 3 691 271

Saarinen, Merja Naturresursinstitutet Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327634 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 918 660

Tribaldos, Theresa University of Bern Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327371 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 580 183

Uusitalo, Risto Naturresursinstitutet Multi-benefit solutions to climate-smart agriculture (MULTA) / Konsortium: MULTA 327236 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 779 492

Valsta, Liisa Institutet för hälsa och välfärd Just transition: tackling inequalities on the way to a sustainable, healthy and climate-neutral food system (JUST-FOOD) / Konsortium: JUST-FOOD 327370 19.06.2019 01.06.2019 - 31.08.2022 676 907