Finlands Akademi Finansieringsbeslut 03.04.2020
 
 
 
Beslutsår:  
Ansvarsområde: Forskningsrådet för biovetenskap och miljö
Utlysning: 2016 Bidrag för anställning som akademiforskare
Antal av projektet: 1
Finansiering av projektet: 110 315 €
 
Sökande / Kontakt person Organisation Projektets titel Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period

Bidrag för anställning som akademiforskare BY
Forskningsrådets meddelande angående beslutet
 
Ihalainen, Teemu Tammerfors universitet -2018 Mechanical forces in epithelia – where cell biology meets biophysics 308315 27.04.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 110 315