Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 03.04.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2017 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 42
Hankkeiden rahoitus: 8 319 955 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Tutkijatohtori KY
 
Ahmad Khan, Sabaa Itä-Suomen yliopisto Arktisen tulevaisuuden luominen kemikaalikontrollin ja -vieroituksen kautta: maailmanlaajuisen ympäristölainsäädännön rooli 314767 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 259 110

Barbero, Fausto Helsingin yliopisto Kausaalisen ja kontrafaktuaalisen riippuvuuden semantiikka 316460 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 234 450

Danielsbacka, Mirkka Turun yliopisto Ylisukupolvisen suhteet ja resurssikilpailu Suomessa 1800-luvulta 2000-luvulle 316229 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 241 800

Ehrnström-Fuentes, Maria Svenska handelshögskolan Organisering från gräsrötterma - territoriala rörelser och deras roll i skapandet av en hållbar framtid 317910 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 282 081

Hansen, H Petteri Helsingin yliopisto Pohjoismaisen peruskoulutuksen tulevaisuuden tekijät 314708 26.04.2018 01.01.2019 - 31.12.2021 227 569

Hartmann, Martin Jyväskylän yliopisto Vuorovaikutus depressiopotilaiden musiikkiterapiassa 314651 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 234 174

Herold, Kristiina Aalto-yliopisto Organisaatiosalailun sosiaaliset prosessit: vaikutukset, rakenteet ja suorituskyky 316812 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 294 665

Hukantaival, Sonja Åbo Akademi Taikuuden aineellisuus Suomessa pitkän aikavälin näkökulmasta: kansanuskon arkeologian kehittäminen 314622 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 222 685

Kaartemo, Valtteri Turun yliopisto Teknologian roolit markkinoiden uudelleenmuodostuksessa 315604 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 227 711

Kauppinen, Ilpo Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muuttajien valikoitumisen ja tulojen uudelleenjakoa koskevien preferenssien taloustieteellinen analyysi 318533 26.04.2018 01.03.2019 - 28.02.2022 238 848

Kivijärvi, Marke Jyväskylän yliopisto (Ei) tilaa feminismille? Sukupuoli ja postfeministiset käsitykset miesvaltaisissa organisaatioissa 315220 26.04.2018 01.09.2018 - 31.07.2022 253 494

Kopra, Sanna Lapin yliopisto Kiinan nousu ja normatiivinen muutos arktisella alueella 315402 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 237 970

Korkiakangas, Timo Helsingin yliopisto Digitaalifilologia ja latinankielinen tekstituotanto: historiallisten kirjoittamiskäytäntöjen multimodaalinen analyysi 315176 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 206 992

Koskinen-Sandberg, Paula Tampereen yliopisto Hyvinvointivaltiota uusliberalisoimassa: ideologia, institutionaaliset toimijat ja sukupuolittuneet työmarkkinat 326646 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 237 217
Koskinen-Sandberg, Paula Tampereen yliopisto -2018 Hyvinvointivaltiota uusliberalisoimassa: ideologia, institutionaaliset toimijat ja sukupuolittuneet työmarkkinat 317448 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 26 764

Kurvinen, Heidi Turun yliopisto Ylirajainen mielikuva rintaliivien polttajista. Neuvottelut feminismin merkityksistä suomalaisissa valtavirtamedioissa 1960-luvulta vuoteen 2007. 316287 26.04.2018 01.09.2019 - 31.12.2021 198 440

Lahtinen, Maria L Ruokavirasto Esihistoriallisen viljelyn merkit Suomessa, erityisessä huomion kohteena Brassica suvun kasvit (lanttu, nauris ja kaali). 316431 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 318 129

Lindberg, Hanna Tampereen yliopisto Minoritetsmedborgarskap i den finländska välfärdsstaten. Finlandssvenska döva ca 1950-2000 326560 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 234 099
Lindberg, Hanna Tampereen yliopisto -2018 Minoritetsmedborgarskap i den finländska välfärdsstaten. Finlandssvenska döva ca 1950-2000 315083 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 156

Lyytinen, Eveliina Siirtolaisuusinstituutti Toimintatutkimusta turvapaikanhakijoiden karkotettavuudesta 316621 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 233 587

López Íñiguez, Guadalupe Taideyliopisto Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana 315378 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 283 809

Metsola, Lalli Helsingin yliopisto Asukkaiden vaatimukset, uudet kansalaisuuden muodot ja vaihtoehtoiset yhteiskuntasopimukset eteläisessä Afrikassa 316942 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 224 053

Miettinen, Riikka Tampereen yliopisto Mielisairaat uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa 326558 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 221 255
Miettinen, Riikka Tampereen yliopisto -2018 Mielisairaat uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa 315518 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 25 380

Morales, Isabel Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Uniongelmat ADHD-oireiden taustatekijöinä varhaislapsuudessa 315035 26.04.2018 01.09.2018 - 17.06.2022 260 875

Muhonen, Reetta Tampereen yliopisto Vaikuttavuuden mekanismit yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä 326561 26.04.2018 01.01.2019 - 31.12.2019 82 413
Muhonen, Reetta Tampereen yliopisto -2018 Vaikuttavuuden mekanismit yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä 317702 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 707

Niemi, Kreeta Jyväskylän yliopisto Oppimisen itsesäätely ja luokkahuonedialogi avoimissa oppimisympäristöissä: Haasteet, mahdollisuudet ja tukeminen 318077 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 232 426

Näykki, Piia Oulun yliopisto Tunteet yhteisöllisessä oppimisessa – Tunteiden säätelyn havainnointi ja tukeminen opettajankoulutuksen kontekstissa 316129 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 245 254

Rautajoki, Hanna Tampereen yliopisto Eurooppalaiset solidariteetit murroksessa: Identifikaatiot episteemisen hallinnan keinona Euroopan Parlamentin politiikkakeskustelussa 326645 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 227 508
Rautajoki, Hanna Tampereen yliopisto -2018 Eurooppalaiset solidariteetit murroksessa: Identifikaatiot episteemisen hallinnan keinona Euroopan Parlamentin politiikkakeskustelussa 318008 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 24 483

Ruez, Derek Tampereen yliopisto Myötätuntoisen kaupunkisuunnittelun rajat ja mahdollisuudet 326648 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 233 565
Ruez, Derek Tampereen yliopisto -2018 Myötätuntoisen kaupunkisuunnittelun rajat ja mahdollisuudet 314818 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 25 950

Salonen, Anna Tampereen yliopisto Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus: Tutkimus eettisen elämän sisällöstä ja rakentumisesta runsauden yhteiskunnassa 326564 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 223 436
Salonen, Anna Tampereen yliopisto -2018 Arkisen ruoankulutuksen kohtuullisuus ja kohtuuttomuus: Tutkimus eettisen elämän sisällöstä ja rakentumisesta runsauden yhteiskunnassa 316141 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 28 064

Sitomaniemi-San, Johanna Oulun yliopisto Löytöretkeilijä, tutkimusmatkailija, kosmopoliitti: Kuinka meistä tuli uteliaita 315141 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 250 767

Tallavaara, Miikka Helsingin yliopisto Ihmisen populaatiodynamiikka Afrikassa 130 000 - 10 000 vuotta sitten 317567 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 263 075

Tergujeff, Elina Maarit Jyväskylän yliopisto Suomalaisten puhuman englannin ymmärrettävyys ja vieras aksentti 315980 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 255 068

Tiitinen, Sanni Tampereen yliopisto Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista? 326649 26.04.2018 01.01.2019 - 31.08.2021 233 565
Tiitinen, Sanni Tampereen yliopisto -2018 Työmarkkinoiden marginaaleista kohti voimaantumista? 317046 26.04.2018 01.09.2018 - 31.12.2018 25 950

Westinen, Elina Jyväskylän yliopisto 'Uusien' etnisyyksien ja (ei-)kuulumisen monisemioottinen rakentuminen suomalaisessa hiphop-kulttuurissa 315461 26.04.2018 01.09.2018 - 13.08.2022 246 744

Ylivuori, Soile M Helsingin yliopisto Englantilaisuutta rakentamassa: etnisyys, kansallisidentiteetti ja käytöskulttuuri, 1714–1830 314908 26.04.2018 01.09.2018 - 31.08.2021 247 667