Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 11.12.2019
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Tutkijatohtori
Hankkeiden lukumäärä: 53
Hankkeiden rahoitus: 11 031 803 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Tutkijatohtori LT
Hakuun liittyvä tiedote
 
Ali-Löytty, Harri Tampereen teknillinen yliopisto Aurinkopolttoainepaneeli – luonnon innoittama ratkaisu energiantuotantoon 309920 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 125 257
Ali-Löytty, Harri Tampereen yliopisto 2019- Aurinkopolttoainepaneeli – luonnon innoittama ratkaisu energiantuotantoon 326461 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 177 963

Anjum, Omer Aalto-yliopisto Solving GPU Assisted Exascale Computing Challenges with High-Order Finite Difference Methods 310669 11.05.2017 01.09.2017 - 30.04.2019 127 380

Attouchi, Amal Jyväskylän yliopisto Säännöllisyyskysymyksiä normalisoidulle p-Laplace-operaattorille ja sellaisille parabolisille yhtälöille, jotka eivät ole divergenssi-muodossa. 307870 11.05.2017 01.09.2017 - 30.08.2020 251 510

Backholm, Matilda Aalto-yliopisto Pinning och dissipation av magnetiska droppar på superhydrofoba ytor 309237 11.05.2017 01.09.2017 - 31.05.2022 243 170

Bate, David S Helsingin yliopisto Projektiot, tiheydet ja suoristuvuus: uusia puitteita klassisille ideoille 308510 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 236 770

Caro, Miguel Aalto-yliopisto Luotettavaa laskennallista sähkökemiaa tiheysfunktionaaliteoriaa sekä eritasoisia molekyylien dynamiikkamalleja hyödyntäen 310574 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 281 190

Diaz Rubio, Ana Aalto-yliopisto Monifysiikkametalaitteet 309421 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 257 470

Ekholm, Tommi Aalto-yliopisto METRICS – Teknologia- ja ilmastollisten riskien hallinta ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa 311010 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2019 164 834
Ekholm, Tommi Ilmatieteen laitos METRICS – Teknologia- ja ilmastollisten riskien hallinta ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa 334690 11.05.2017 01.09.2019 - 31.08.2020 86 815

Hirvasniemi, Jukka Oulun yliopisto Nivelrikon automaattinen diagnosointi ja ennustaminen röntgen- ja magneettikuvista 308165 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 111 055

Huttunen, Mikko Tampereen teknillinen yliopisto Kohti epälineaarista kvanttioptiikkaa nanokokoluokan fotonirakenteita hyödyntäen 308596 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 123 274
Huttunen, Mikko Tampereen yliopisto 2019- Kohti epälineaarista kvanttioptiikkaa nanokokoluokan fotonirakenteita hyödyntäen 326458 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 160 357

Hynninen, Anu Turun yliopisto Mikrobien vaikutus basalttien rapautumiseen 308330 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 247 070

Jakobsson, Ulrika Helsingin yliopisto Kiihdytinpohjaiset radionuklidit mesohuokoisissa pii-nanohiukkasissa säteilyterapiaa ja -diagnostiikkaa varten 308122 11.05.2017 01.09.2017 - 05.08.2018 96 889

Jokinen, Jussi Aalto-yliopisto Tunnearvioteorian laskennallinen mallinnus ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksessa 310947 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 246 400

Järvinen, Päivi P Helsingin yliopisto Mikrofluidististen sirujen ja 3D solumallien yhdistäminen lääkkeiden ja lääkkeenkaltaisten molekyylien biotransformaation tutkimisessa in vitro 308911 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 258 850

Kangas, Kaisa Helsingin yliopisto Epäelementaarista malliteoriaa kunnille, joissa on useita kommutoivia automorfismeja 310737 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 233 930

Karlsson, Daniel Lars Erik Jyväskylän yliopisto Kopplade elektron-bosonsystem ur jämvikt 308697 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 236 750

Kirjavainen, Anna Turun yliopisto Korkean ominaisradioaktiivisuuden, elektrofiilisen 18F-fluorauksen radiosynteettinen kehitystyö käyttäen organometallikomplekseja 307924 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 271 760

Koivisto, Juha Aalto-yliopisto Partikkelivahvistettujen vaahtojen rheologian ja tunkeutumisen hallitseminen statistisen fysiikan avulla 308235 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 253 700

Kontturi, Katri Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Rajapintojen hallinta hydrofobisissa bottom-up -valmistetuissa nanoselluloosakomposiiteissa 310943 11.05.2017 01.09.2017 - 18.07.2021 282 010

Lehtola, Susi Helsingin yliopisto Vahvan korrelaation mallinnus perfect pairing -menetelmillä 311149 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 251 210

Melander, Marko Jyväskylän yliopisto Varauksen siirron kinetiikka neste-kiinteä -rajapinnoilla: Sähkökemiallisen energiantuotannon ja -varastoinnin perusmekanismit 307853 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 251 100

Murashko, Kirill Itä-Suomen yliopisto Li-ion-akun kunnon ja kulumismekanismin määrittäminen sen tuottaman lämmön analyysin avulla. 309836 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 239 000

Nygård, Tiina Ilmatieteen laitos Arktisen pilvien epävarmuustekijöiden pienentäminen 308441 11.05.2017 01.09.2017 - 31.05.2021 244 630

Ockeloen-Korppi, Caspar Aalto-yliopisto Kvanttimekaaninen puristuminen ja lomittuminen mikroaalto-optomekaanisissa systeemeissä 308290 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2019 120 742

Paavolainen, Lassi Helsingin yliopisto Syöpäsolujen fenotyyppinen profilointi syväoppimisen keinoin 310552 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 245 910

Paci, Michelangelo Tampereen teknillinen yliopisto CardSiPop - Kantasoluista erilaistettujen sydänsolujen in silico -populaatiot lääketurvallisuuden määrittämiseksi 307967 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 128 284
Paci, Michelangelo Tampereen yliopisto 2019- CardSiPop - Kantasoluista erilaistettujen sydänsolujen in silico -populaatiot lääketurvallisuuden määrittämiseksi 326450 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 176 946

Partanen, Antti-Ilari Ilmatieteen laitos Kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen ja ilmastonmuutoksen välisen yhteyden laajentaminen sisältämään ääri-ilmiöt, ilmastonmuokkauksen ja ei-hiilidioksidi päästöjen aiheuttaman epävarmuuden 308365 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 250 580

Petrov, Ilya Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Direktvätske kylteknik för högt vridmoment densitet elmotorer 311248 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 286 750

Pihlajaniemi, Henrika Oulun yliopisto Älykäs valaistus ja hyvinvointi pohjoisissa oppimisen ympäristöissä 308457 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 275 330

Rieppo, Lassi Oulun yliopisto KVANTTIKASKADILASER-POHJAINEN INFRAPUNASPEKTROSKOPIA NIVELRUSTON LAADUN MÄÄRITTÄMISESSÄ 310466 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 267 620

Riihonen, Taneli Tampereen teknillinen yliopisto Yleistetyt häipymäjakaumat ja matriisifunktiot langattomien tietoliikennejärjestelmien analyysissä 310991 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 111 050
Riihonen, Taneli Tampereen yliopisto 2019- Yleistetyt häipymäjakaumat ja matriisifunktiot langattomien tietoliikennejärjestelmien analyysissä 326448 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2020 151 580

Roininen, Lassi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Hypermallit ja stabiilit priorit bayesilaiseen inversioon ja niiden soveltamiseen ionosfääritomografiassa ja pinnanalaisessa kuvantamisessa 326240 11.05.2017 01.09.2018 - 31.08.2020 183 802
Roininen, Lassi Oulun yliopisto Hypermallit ja stabiilit priorit bayesilaiseen inversioon ja niiden soveltamiseen ionosfääritomografiassa ja pinnanalaisessa kuvantamisessa 307741 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2018 81 868

Rönkkö, Mikko Jyväskylän yliopisto Mittaamisen ja mallintamisen käytännöt liiketalouden tutkimuksessa - ongelmia ja ratkaisuja 311309 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 270 650

Saad-Sulonen, Joanna Oulun yliopisto Yhteisöjen tietotekniikkasuunnittelu 308156 11.05.2017 01.09.2017 - 31.03.2018 53 887

Sand, Andrea Helsingin yliopisto Primära strålningsskador i metaller - defekters karaktär och morfologi 311472 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 222 670

Schobesberger, Siegfried Itä-Suomen yliopisto Hapettuneet orgaaniset yhdisteet ilmakehässä: vuomittauksista muodostumismekanismeihin ja niiden tärkeys 310682 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 253 960

Shafiq, Muhammad Vaasan yliopisto Älykäs kunnonhallintajärjestelmä vioista toipuvan sähkönjakeluverkon toteutuksessa 309412 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 219 350

Shawulienu, Kezilebieke Aalto-yliopisto Suprajohtavien kaksiulotteisten materiaalien sähköisten ja magneettisten ominaisuuksien hallinta 309975 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 266 140

Solin, Arno Aalto-yliopisto Vaiheittaisia menetelmiä reaaliaikaiseen probabilistiseen mallinnukseen 308640 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 254 500

Strokina, Nataliya Tampereen teknillinen yliopisto Robotti joka tunnistaa virtaukset kuin kala 310620 11.05.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 31 666
Strokina, Nataliya Tampereen yliopisto 2019- Robotti joka tunnistaa virtaukset kuin kala 326446 11.05.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 234 654

Tesfaye, Fiseha Åbo Akademi Termodynamiska undersökningar av komplexa oorganiska materialsystem för förbättrade förnybarenergi- och metallproduktionsprocesser 311537 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 238 990

Van Vliet, Marijn Aalto-yliopisto Havainnoista ymmärtämiseen neurotieteessä: laskennallisten mallien laajentaminen neurokuvantamisaineistojen ennustamiseen. 310988 11.05.2017 01.09.2017 - 28.02.2021 279 000

Veledina, Alexandra Turun yliopisto Fysikaaliset prosessit mustien aukkojen magnetoituneissa kertymäkiekoissa 309308 11.05.2017 01.09.2017 - 18.07.2021 241 300

Vu, Quang-Doanh Oulun yliopisto N/A 310898 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 231 300

WANDJI NYAMSI, William Ilmatieteen laitos Pienhiukkaspitoisuuden arviointi historiallisten auringonpaistemittausten avulla 309497 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 245 090

Webb, Christian Aalto-yliopisto Satunnaisgeometria lukuteoriassa, kombinatoriikassa ja satunnaismatriisien teoriassa 308123 11.05.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 247 840