Suomen Akatemia Rahoituspäätökset 16.02.2020
 
 
 
Päätösvuosi:  
Vastuualue: Luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta
Haku: 2016 Akatemiahanke
Hankkeiden lukumäärä: 129
Hankkeiden rahoitus: 46 692 154 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiahanke LT
 
Aittokallio, Tero Turun yliopisto Pre-kliinisen lääkeainevastemallinnuksen toistettavuuden parantaminen 310507 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 590 775

Asokan, N Aalto-yliopisto Lohkoketjut ja konsensus: Skaalautuva ja tietoturvallinen konsensus ja sen sovellutukset 309195 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 419 843

Boutellier, Jani Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön / Konsortio: CoEfNet 309903 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 148 716
Boutellier, Jani Tampereen yliopisto Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön / Konsortio: CoEfNet 326383 20.06.2017 01.01.2019 - 31.12.2019 117 781
Boutellier, Jani Vaasan yliopisto Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön / Konsortio: CoEfNet 334755 20.06.2017 01.01.2020 - 31.08.2021 133 453

Czeizler, Eugen Åbo Akademi Algorithmic Nanotechnology: Modeling, Design and Automation of Synthetic Self-Assembly Systems (AlgoNano) 311371 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 340 466

Dal Maso, Miikka Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ymäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla. / Konsortio: CONDENZ 310626 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 87 936
Dal Maso, Miikka Tampereen yliopisto Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ymäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla. / Konsortio: CONDENZ 326437 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 264 225

Flindt, Christian Aalto-yliopisto Kvantmekanisk styrning av elektrisk laddning, värme och entropi produktion i nanokomponenter 308515 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 484 493

Foi, Alessandro Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Laskennallisia malleja ja menetelmiä äärimmäisen matalaenergiseen ja vähäfotoniseen kuvantamiseen 310779 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 140 944
Foi, Alessandro Tampereen yliopisto Laskennallisia malleja ja menetelmiä äärimmäisen matalaenergiseen ja vähäfotoniseen kuvantamiseen 326439 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 422 264

Friberg, Ari Itä-Suomen yliopisto Nouseva pintaplasmoneihin perustuva fotoniikka 310511 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 418 673

Groenhof, Gerrit Jyväskylän yliopisto Protoni-käyttöiset moottorit: Oppia biologiasta moniskaalamallinnuksen avulla 311031 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 473 050

Grénman, Henrik Åbo Akademi Ny teknik för utvinning av hemisellulosa-lignin komplex för att få utmärkta emulsion stabiliserande hydrokolloider 310652 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 436 599

Guina, Mircea Dorel Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Valon valjastaminen nanomittakaavassa: Uudentyyppiset epäklassisen valon lähteet ja nanolaserit 310985 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 130 161
Guina, Mircea Dorel Tampereen yliopisto Valon valjastaminen nanomittakaavassa: Uudentyyppiset epäklassisen valon lähteet ja nanolaserit 326442 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 469 839

Hakonen, Pertti Aalto-yliopisto 1/f kohina / Konsortio: LTN 310086 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 297 525

Harri, Ari-Matti Ilmatieteen laitos MARVEL - Marsin kaasukehän hiilidioksidin ja veden kierto, sekä kaasukehän ja marsperän vuorovaikutusmekanismit 310509 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 494 482

Heinonen, Tuula Tampereen yliopisto Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen / Konsortio: InVitroCardioModel 326508 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 235 917
Heinonen, Tuula Tampereen yliopisto -2018 Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen / Konsortio: InVitroCardioModel 310347 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 108 296

Honkatukia, Juha Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi / Konsortio: TRANSCIRC 310408 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 136 126

Ilmoniemi, Risto Aalto-yliopisto Sähköisesti ja robotilla säädettävä aivostimulaatioskanneri 307963 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 598 296

Jalali, Payman Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Kokeellinen ja laskennallinen moniskaalakuvaus rakeisten monifaasiseosten sisäisistä voimavaikutuksista 311138 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 595 553

Kallio, Pasi Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 311021 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 85 109
Kallio, Pasi Tampereen yliopisto Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 326435 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 199 801

Kannala, Juho Aalto-yliopisto Kompaktit ja tehokkaat syvät neuroverkot laajasti läsnäolevaan tietokonenäköön / Konsortio: CoEfNet 309902 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 394 926

Katz, Marcos Oulun yliopisto Radioverkon ja langattoman optisen tiedonsiirtoverkon yhdistävä erittäin monipuolinen ja suorituskykyinen ohjelmistohybridiverkko (HERONET) 311268 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 535 819

Kemppinen, Antti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Universaali kvanttinormaali 310909 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 468 282

Kilpeläinen, Ilkka A Helsingin yliopisto Selluloosan uudet muodot: nano ja mikrohelmien valmistaminen molekyylien itsejärjestymisen avulla 310481 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 579 653

Kilpua, Emilia Helsingin yliopisto Shokit ja turbulentit välivyöhykkeet heliosfäärissä / Konsortio: SMASH 310445 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 397 718

King, Alistair Helsingin yliopisto (Nano)selluloosan vedetön, edullinen click-muokkaus ja hapettava regenerointi / Konsortio: WTF-Click-Nano 311255 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 998

Kinnunen, Tomi Itä-Suomen yliopisto Ei-yhteistyöhaluisten puhujien karakterisointi 309629 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 596 515

Kiuru, Tero Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Korkean resoluution tutka- ja radiometrisensori autonomisiin sensorijärjestelmiin. / Konsortio: HISENS 310879 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 335 187

Kokko, Kalevi Turun yliopisto Rautakromimetalliseosten pintojen ja rajapintojen kinetiikan atomitason mallinnus / Konsortio: AMKSIA 308633 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 298 694

Kontinen, Juha Helsingin yliopisto Riippuvuuslogiikka ja sen sovellutukset 308712 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 547 552

Korte, Riikka Aalto-yliopisto Parabolisia virtauksia variaatiolaskennan menetelmillä 308063 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 558 666

Kosonen, Risto Aalto-yliopisto Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN 309064 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 292 514

Kostamovaara, Juha Oulun yliopisto Miniatyrisoidun puolijohteisiin perustuvan >100GHz taajuusalueella toimivan pulssilähettimen kehitys ja soveltaminen pulssin kulkuaikamittaukseen perustuvaan kuvantamiseen. 310152 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 450 000

Kostiainen, Mauri Aalto-yliopisto Polyelektrolyyttien Enkapsulointi Synteettisen Virologian Keinoin (SYNVIRO) 308578 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 593 669

Kotilainen, Jari Turun yliopisto Korkean punasiirtymän kvasaarit - galaksien kehityksen merkkitulet 311438 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 329 124

Kuosmanen, Julia Tampereen yliopisto Katse- ja konenäköperustaisten käyttöliittymien hyödyntäminen ADHD:n kognitiivisessa ja behavioraalisessa kuntoutuksessa 326430 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2023 317 762
Kuosmanen, Julia Tampereen yliopisto -2018 Katse- ja konenäköperustaisten käyttöliittymien hyödyntäminen ADHD:n kognitiivisessa ja behavioraalisessa kuntoutuksessa 308929 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 110 945

Kuronen, Antti Helsingin yliopisto Rautakromimetalliseosten pintojen ja rajapintojen kinetiikan atomitason mallinnus / Konsortio: AMKSIA 308632 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 249 760

Kuzyk, Anton Aalto-yliopisto DNA-based devices for detection and sensing of biomolecular interactions 308992 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 599 961

Laaksonen, Ari Ilmatieteen laitos Hiili- ja metalliaerosolit jääytiminä / Konsortio: C-MAIN 309141 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 805

Lehtonen, Matti Aalto-yliopisto Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN 309066 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 192 072

Lekkala, Jukka Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 311022 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 96 582
Lekkala, Jukka Tampereen yliopisto Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 326427 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 200 449

Lilius, Johan Åbo Akademi ESC - Effektivering av strömberäkningar genom anpassning av beräkningar till kärnor 308980 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 572 501

Liljeberg, Pasi Turun yliopisto ACTER: Approksimaatiolaskenta älykkäässä verkotetussa prosessoinnissa 311304 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 411 304

Liljeroth, Peter Aalto-yliopisto Yksittäisten molekyylien rakennemääritys atomivoimamikroskopian avulla 311012 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 444 443

Lindberg, Daniel Åbo Akademi Förståelse av dynamiken i beläggningars interna kemi och morfologi för korrosionskontroll i högtemperaturprocesser 310266 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 418 629

Lu, Jiaheng Helsingin yliopisto Holistinen kyselynoptimointi ja transaktioiden käsittely monimallitietokannoissa 310321 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 499 956

Lupo, Donald Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Nopeat taipuisat elektroniikkapiirit langattomaan tiedonsiirtoon 311458 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 87 418
Lupo, Donald Tampereen yliopisto Nopeat taipuisat elektroniikkapiirit langattomaan tiedonsiirtoon 326424 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 317 242

Lähdesmäki, Harri Aalto-yliopisto Molekyylimekanismien analysointi yhden solun tasolla 311584 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 529 164

Murzin, Dmitry Åbo Akademi Syntes av spatialt styrda katalysatorer med överlägsen prestanda 307804 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 440 552

Mäkinen, Veli Helsingin yliopisto Sekvenssianalyysin uudet menetelmät ja laajennukset 309048 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 575 748

Mäntysalo, Matti Juhani Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Verisuonten biomekaniikan määritys painettavan elektroniikan ja kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien avulla (VBA) / Konsortio: VBA 310618 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 100 172
Mäntysalo, Matti Juhani Tampereen yliopisto Verisuonten biomekaniikan määritys painettavan elektroniikan ja kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien avulla (VBA) / Konsortio: VBA 326422 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 264 030

Narkilahti, Susanna Tampereen yliopisto Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 326421 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 290 213
Narkilahti, Susanna Tampereen yliopisto -2018 Modulaarinen solukasvatusjärjestelmä epilepsiamallinnukseen / Konsortio: MEMO 311017 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 109 787

Nees, Matthias Turun yliopisto Phenotypic Screening for Cancer Drug Discovery / Konsortio: PESCADoR 309372 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 277 684

Nordlund, Kai Helsingin yliopisto Uudenmuotoisten nanorakenteiden tuottaminen ionisuihkujen avulla / Konsortio: NANOIS 309731 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 305 390

Oksala, Niku Tampereen yliopisto Verisuonten biomekaniikan määritys painettavan elektroniikan ja kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien avulla (VBA) / Konsortio: VBA 326420 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 285 835
Oksala, Niku Tampereen yliopisto -2018 Verisuonten biomekaniikan määritys painettavan elektroniikan ja kehittyneiden signaalinkäsittelymenetelmien avulla (VBA) / Konsortio: VBA 310617 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 69 533

Oksanen, Jani Aalto-yliopisto Diffuusio-ilmiöön perustuvat uudet energiankonversiotekniikat 310567 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 529 565

Orponen, Pekka Aalto-yliopisto Algoritmisia menetelmiä biomolekulaaristen nanorakenteiden suunnitteluun (ALBION) 311639 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 511 232

Otto, Kevin Aalto-yliopisto Digitalisaatio tuotteen toiminnallisen laadun varmistuksessa 310252 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 501 738

Pahikkala, Tapio Turun yliopisto Tensoreihin perustuva koneoppiminen sisäisiä riippuvuuksia sisältävälle datalle / Konsortio: TensorML 311273 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 370 741

Pakarinen, Janne Jyväskylän yliopisto Intruder-tilojen rakenne raskaissa ytimissä 307685 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 493 952

Palmroth, Minna Helsingin yliopisto Kohti elektroniskaalan mallinnusta avaruusplasmoissa käyttäen havaintoja ja globaalia simulaatiota / Konsortio: TEMPO 309937 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 495

Paturi, Petriina Turun yliopisto Elektroniseen muutokseen perustuvat memristorit kapean vyön manganiiteista 308285 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 454 819

Paunonen, Lassi Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Jakautuneiden järjestelmien robusti säätö 310489 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 114 721
Paunonen, Lassi Tampereen yliopisto Jakautuneiden järjestelmien robusti säätö 326419 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 373 958

Petit, Laeticia Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Pitkälle kehitetyt aktiiviset lasikeraamit optisiin kuituihin 308558 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 104 085
Petit, Laeticia Tampereen yliopisto Pitkälle kehitetyt aktiiviset lasikeraamit optisiin kuituihin 326418 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 329 352

Pettersson, Mika Jyväskylän yliopisto Elektronisten laitteiden valmistus grafeeniin suoralla laserkirjoituksella hyödyntämällä kaksifotonihapetusta ja typpiseostusta. 311330 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 590 610

Polojärvi, Arttu Aalto-yliopisto Jäälohkareiden Rikkoutuminen: Kokeet Ja Simulaatiot (ICEBES) 309830 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 522 153

Pongracz, Eva Oulun yliopisto Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi / Konsortio: TRANSCIRC 310407 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 139 740

Priimägi, Arri Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Supramolekulaarinen elektroniikka 311142 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 114 671
Priimägi, Arri Tampereen yliopisto Supramolekulaarinen elektroniikka 326416 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 354 928

Pulkkinen, Tuija Aalto-yliopisto Shokit ja turbulentit välivyöhykkeet heliosfäärissä / Konsortio: SMASH 310444 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 400 000

Rajala, Kai Jyväskylän yliopisto Kvasikonforminen analyysi ja metristen avaruuksien parametrisaatiot 308659 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 599 812

Ras, Robin Aalto-yliopisto Ultraphotostable fluorescent metal nanoclusters / Konsortio: ULTRAPHOTOSTABLE 310799 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 995

Rautkari, Lauri Aalto-yliopisto Puun modifiointi paineistetussa kuumassa vedessä 309881 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 587 094

Repo, Timo Helsingin yliopisto Arvokkaiden lääkeaineiden ja kemikaalien valmistaminen hiilidioksidista 310767 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 599 983

Riekkola, Marja-Liisa Helsingin yliopisto Vuorovaikutus - Avain onnistuneille biomakromolekyylien erotuksille 311369 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 532 009

Riihelä, Aku Ilmatieteen laitos Pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteen ja roudan ominaisuuksien trendit viime vuosikymmeninä ja niiden mallinnettavuus 309125 20.06.2017 01.09.2017 - 01.09.2021 394 575

Ritala, Mikko Helsingin yliopisto Jalometallien ja näiden yhdisteiden atomikerroskasvatus 309552 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 597 980

Romakkaniemi, Sami Ilmatieteen laitos Alijäähtynyt vesi ilmakehän keskipilvissät: mikrofysiikka, dynamiikka ja globaali säteilytasapaino. 309127 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 384 251

Romanoff, Jani Aalto-yliopisto Ultrakevyet ja -kestävät ohuetseinäiset rakenteet venymäpolkujen optimoinnin avulla 310828 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2020 380 382

Roos, Teemu T Helsingin yliopisto Tensoreihin perustuva koneoppiminen sisäisiä riippuvuuksia sisältävälle datalle / Konsortio: TensorML 311277 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 371 825

Rosenholm, Jessica Åbo Akademi Phenotypic Screening for Cancer Drug Discovery / Konsortio: PESCADoR 309374 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 327 669

Rousu, Juho Aalto-yliopisto Koneoppimismenetelmät laskennallisessa metabolomiikassa 310107 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 451 245

Rummukainen, Kari Helsingin yliopisto Uusi fysiikka ja painovoima-aallot 308791 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 594 446

Ryynänen, Jussi Aalto-yliopisto Korkean resoluution tutka- ja radiometrisensori autonomisiin sensorijärjestelmiin. / Konsortio: HISENS 310880 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 400 000

Saari, Arto Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN 309067 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 43 621
Saari, Arto Tampereen yliopisto Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN 326413 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 150 940

Sahlgren, Cecilia Åbo Akademi Phenotypic Screening for Cancer Drug Discovery / Konsortio: PESCADoR 309373 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 338 670

Sajavaara, Timo Jyväskylän yliopisto Uudenmuotoisten nanorakenteiden tuottaminen ionisuihkujen avulla / Konsortio: NANOIS 309730 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 640

Saksman, Eero Helsingin yliopisto Conformiset ja satunnaiset menetelmät analyysissä ja geometriassa. 309940 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 600 000

Salo, Mikko Jyväskylän yliopisto Käänteisten reuna-arvo-ongelmien teoria 309963 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 564 000

Sammalkorpi, Maria Aalto-yliopisto Veden ja suolan vaikutus polyelektrolyyttikomplekseissa 309324 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 566 073

Sariola, Veikko Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Äänellä ohjattavat pisarat mikrofluidistiikassa 311415 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 141 150
Sariola, Veikko Tampereen yliopisto Äänellä ohjattavat pisarat mikrofluidistiikassa 326412 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 363 110

Seppä, Heikki Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 1/f kohina / Konsortio: LTN 310087 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 300 518

Seppälä, Jyri Suomen ympäristökeskus Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi / Konsortio: TRANSCIRC 310405 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 349 094

Setälä, Tero Itä-Suomen yliopisto Ultranopeat polarisaatioilmiöt monivärisissä valokentissä ja niiden havainnointi kaksifotoniabsorptiolla / Konsortio: UFPH 308393 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 338 241

Shevchenko, Andriy Aalto-yliopisto Ultranopeat polarisaatioilmiöt monivärisissä valokentissä ja niiden havainnointi kaksifotoniabsorptiolla / Konsortio: UFPH 308394 20.06.2017 01.09.2017 - 30.08.2021 307 065

Sillanpää, Mika Aalto-yliopisto Mekaniikan kvanttimekaniikkaa 307757 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 406 276

Siltanen, Samuli Helsingin yliopisto Liikkuvien kohteiden tomografiakuvaus 310822 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 458 155

Sipilä, Mikko Helsingin yliopisto Ilmakehän klusterimuodostuksen suora havainnointi vaihtelevissa ymäristöissä konsistentilla ja liikkuvalla laitteistolla. / Konsortio: CONDENZ 310627 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 277 353

Sixta, Herbert Aalto-yliopisto (Nano)selluloosan vedetön, edullinen click-muokkaus ja hapettava regenerointi / Konsortio: WTF-Click-Nano 311267 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 399 837

Smått, Jan-Henrik Åbo Akademi Tillbaka till grunderna – En systematisk undersökning av laddningsselektivitetsmekanismen i perovskitsolceller (BASICS) 308307 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 376 263

Syri, Sanna Aalto-yliopisto Optimaallinen ratkaisumalli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta: rakennusten, verkkojen ja kansallisten energiatuotannon kokonaistarkastelu Suomessa / Konsortio: RenewFIN 309065 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 198 842

Taleb, Tarik Aalto-yliopisto CSN: Customized Software Networking across Multiple Administrative Domains 311654 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 595 643

Toivonen, Juha Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Ultraphotostable fluorescent metal nanoclusters / Konsortio: ULTRAPHOTOSTABLE 310801 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 126 652
Toivonen, Juha Tampereen yliopisto Ultraphotostable fluorescent metal nanoclusters / Konsortio: ULTRAPHOTOSTABLE 326409 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 273 295

Tuominen, Kimmo Helsingin yliopisto Hiukkaskosmologiaa Standardimallin laajennuksissa 310130 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 595 348

Tuukkanen, Sampo Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen / Konsortio: InVitroCardioModel 310527 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 89 481
Tuukkanen, Sampo Tampereen yliopisto Toiminnallinen ihmisolupohjainen sydänmalli biolääketieteelliseen tutkimukseen ja testaukseen / Konsortio: InVitroCardioModel 326408 20.06.2017 01.01.2019 - 30.08.2021 195 766

Vainio, Rami Turun yliopisto Kohti elektroniskaalan mallinnusta avaruusplasmoissa käyttäen havaintoja ja globaalia simulaatiota / Konsortio: TEMPO 309939 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 389 037

Virta, Pasi Turun yliopisto Hermostoon kohdennetut biomolekyylit: guanosiini-rikkaiden RNA-rakenteiden tunnistuksesta hermosolujen ja hermoston in vitro- ja in vivo-kohdentamiseen 308931 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 384 741

Virtanen, Annele Itä-Suomen yliopisto Hiili- ja metalliaerosolit jääytiminä / Konsortio: C-MAIN 309142 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 330 000

Voutilainen, Mikko Helsingin yliopisto Top-kvarkkeja ja gluoneita 307965 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 468 685

Vuorimaa-Laukkanen, Elina Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Fysikaaliseen kemiaan ja spektroskopiaan perustuvat menetelmät nanopartikkelien ja elävien solujen välisten vuorovaikutusten ajantasaiseen tutkimiseen 311362 20.06.2017 01.09.2017 - 31.12.2018 164 607
Vuorimaa-Laukkanen, Elina Tampereen yliopisto Fysikaaliseen kemiaan ja spektroskopiaan perustuvat menetelmät nanopartikkelien ja elävien solujen välisten vuorovaikutusten ajantasaiseen tutkimiseen 326679 20.06.2017 01.01.2019 - 31.08.2021 230 081

Zhong, Xiao Helsingin yliopisto Kvasikonveksit funktiot ja osittaisdifferentiaaliyhtälöt 308759 20.06.2017 01.09.2017 - 31.08.2021 567 367