Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 03.12.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2015 ICT 2023 Suuret tietomassat ja avoin tieto 2015, toinen vaihe
Hankkeiden lukumäärä: 26
Hankkeiden rahoitus: 5 481 714 €
 
Organisaatio Tutkimusaihe Hakija / Yhteyshenkilö Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
ICT 2023 Suuret tietomassat ja avoin tieto 2015, toinen vaihe LT
 
Aalto-yliopisto Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa / Konsortio: D4Health Kaski, Samuel 295503 18.12.2015 01.01.2016 - 30.06.2018 150 398

Aalto-yliopisto Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa / Konsortio: D4Health Rousu, Juho 295496 18.12.2015 01.01.2016 - 30.06.2018 257 868

Aalto-yliopisto Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa / Konsortio: D4Health Sepponen, Raimo 295505 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 122 723

Aalto-yliopisto Nopeammat jonot suurten tietomassojen käsittelyyn Hyytiä, Esa 296206 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 377 540

Aalto-yliopisto Reaaliaikainen koneoppimis-neurofeedback-järjestelmä pitkäkestoisen tarkkaavaisuuden ja mindfulnessin auttamiseksi / Konsortio: NeuroFeed Parkkonen, Lauri 295075 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 160 903

Aalto-yliopisto Suurten tietomäärien tehokkaat hallintamenetelmät Soisalon-Soininen, Eljas 295908 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 240 708

Aalto-yliopisto Urbaanien joukkoliikenneverkostojen analyysi / Konsortio: DecoNet Mladenovic, Milos 295500 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 110 543

Aalto-yliopisto Urbaanien joukkoliikenneverkostojen analyysi / Konsortio: DecoNet Saramäki, Jari 295499 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 259 317

Aalto-yliopisto Ympäristön joukkoistettu kartoittaminen - monilähteinen ajantasainen SLAM käyttäen liike-, valo- ja magneettiantureita / Konsortio: CrowdSLAM Kannala, Juho 295081 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 173 239

Aalto-yliopisto Ympäristön joukkoistettu kartoittaminen - monilähteinen ajantasainen SLAM käyttäen liike-, valo- ja magneettiantureita / Konsortio: CrowdSLAM Särkkä, Simo 295080 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 182 122

Helsingin yliopisto Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa / Konsortio: D4Health Aittokallio, Tero 295504 18.12.2015 01.01.2016 - 30.06.2018 171 465

Helsingin yliopisto Datalähtöinen päätöksenteko digitaalisessa terveydenhuollossa / Konsortio: D4Health Giulio, Jacucci 295506 18.12.2015 01.01.2016 - 30.06.2018 176 474

Helsingin yliopisto Otantateoriat Jokapaikan Tunnistusjärjestelmissä Nurmi, Petteri 296139 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 167 495

Helsingin yliopisto Reaaliaikainen koneoppimis-neurofeedback-järjestelmä pitkäkestoisen tarkkaavaisuuden ja mindfulnessin auttamiseksi / Konsortio: NeuroFeed Hyvärinen, Aapo 295074 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 173 280

Itä-Suomen yliopisto Neljäulotteinen kaukokartoitus - ilmalaserkeilausaineiston standardisoitu aikasarja / Konsortio: ALS4D Packalen, Petteri 295341 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 182 432

Itä-Suomen yliopisto Neljäulotteinen kaukokartoitus - ilmalaserkeilausaineiston standardisoitu aikasarja / Konsortio: ALS4D Seppänen, Aku 295489 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 176 982

Jyväskylän yliopisto Reaaliaikainen koneoppimis-neurofeedback-järjestelmä pitkäkestoisen tarkkaavaisuuden ja mindfulnessin auttamiseksi / Konsortio: NeuroFeed Parviainen, Tiina 295076 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 189 959

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Uusia menetelmiä kuluttajien verkkokäyttäytymisen tutkimiseksi / Konsortio: NAOMI Asikainen, Sanna-Katriina 295751 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 134 360

Luonnonvarakeskus Kehittyneet laskennallisen menetelmät avoimessa datassa metsämaaperän kulkukelpoisuuden arvioinnissa ja ennustamisessa / Konsortio: FOTETRAF Finér, Leena 295337 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 297 632

Maanmittauslaitos Paikkatietokeskus Suurten pistepilvi- ja kuva-aineistojen integrointi karttojen ajantasaistusta varten Puttonen, Eetu S 295047 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 377 356

Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Tietotyön ja arvonluonnin tehostaminen Sosiaalisen Big Datan heikkojen linkkien avulla verkkopalveluissa / Konsortio: COBWEB Elomaa, Tapio 295894 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 156 448

Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Tietotyön ja arvonluonnin tehostaminen Sosiaalisen Big Datan heikkojen linkkien avulla verkkopalveluissa / Konsortio: COBWEB Kärkkäinen, Hannu 295893 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 180 428

Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Tietotyön ja arvonluonnin tehostaminen Sosiaalisen Big Datan heikkojen linkkien avulla verkkopalveluissa / Konsortio: COBWEB Olsson, Thomas 295895 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 159 881

Tampereen yliopisto -2018 Uusia menetelmiä kuluttajien verkkokäyttäytymisen tutkimiseksi / Konsortio: NAOMI Peltonen, Jaakko 295694 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 305 331

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Ajoneuvoliikenteen stokastinen mallintaminen suurilla graafirakenteilla Norros, Ilkka 294763 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 343 000

Turun yliopisto Kehittyneet laskennallisen menetelmät avoimessa datassa metsämaaperän kulkukelpoisuuden arvioinnissa ja ennustamisessa / Konsortio: FOTETRAF Heikkonen, Jukka 295336 18.12.2015 01.01.2016 - 31.12.2017 253 830