Suomen Akatemia  
  Rahoituspäätökset 17.04.2021
 
 
 
Päätösvuosi:  
Haku: 2014 ICT 2023 Tieto- ja viestintäteknologian anturit ja toimilaitteet 2014, toinen vaihe
Hankkeiden lukumäärä: 24
Hankkeiden rahoitus: 5 298 859 €
 
Hakija / Yhteyshenkilö Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi Rahoitus (€)
ICT 2023 Tieto- ja viestintäteknologian anturit ja toimilaitteet 2014, toinen vaihe LT
 
Björkroth, Johanna Helsingin yliopisto ICT-anturiratkaisut biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin / Konsortio: SenBioGen 284962 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 162 088

Hassel, Juha Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Kvanttiteknologiat ja – materiaalit rinnakkaisissa tieto- ja viestintäteknologian anturi- ja toimilaitekokonaisuuksissa / Konsortio: QTM 285300 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 269 394

Häkkinen, Juha Oulun yliopisto Langattomat integroidut sensorit ja aktuaattorit ICT-sovelluksiin / Konsortio: TeleFunc 285884 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 136 540

Häkkinen, Jukka Helsingin yliopisto Nokkelammat lasit / Konsortio: Smart 286505 10.12.2014 01.01.2015 - 01.08.2018 163 510

Juuti, Jari Oulun yliopisto Langattomat integroidut sensorit ja aktuaattorit ICT-sovelluksiin / Konsortio: TeleFunc 285219 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 136 089

Karioja, Pentti Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Multispektraalinen optinen sensorointi / Konsortio: IMA 284907 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 329 965

Kilpelä, Ari Oulun yliopisto ICT-anturiratkaisu biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin / Konsortio: SenBioGen 286304 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 154 891

Kordas, Krisztian Oulun yliopisto Hybridinanohiilimateriaalit bioanturisovelluksiin / Konsortio: HYNA 286009 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 206 143

Kostakos, Vasileios Oulun yliopisto iCYCLE: Cyclist-aware traffic lights through distributed smartphone sensing 285062 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 366 146

Laurila, Tomi Aalto-yliopisto Hybridinanohiilimateriaalit bioanturisovelluksiin / Konsortio: HYNA 285015 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 235 665

Liljeberg, Pasi Turun yliopisto Älykkääseen anturijärjestelmään perustuva kipumittari / Konsortio: SPA 286915 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 174 922

Linjama, Matti Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Digitaalihydrauliikan ja suurteholaskennan yhdistäminen: Uudet mahdollisuudet parantaa hydraulisten työkoneiden tuottavuutta, luotettavuutta ja huollettavuutta. / Konsortio: MERGE 286401 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 166 078

Möttönen, Mikko Aalto-yliopisto Kvanttiteknologiat ja – materiaalit rinnakkaisissa tieto- ja viestintäteknologian anturi- ja toimilaitekokonaisuuksissa / Konsortio: QTM 286215 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 133 000

Pekola, Jukka Aalto-yliopisto Kvanttiteknologiat ja -materiaalit rinnakkaisissa tieto- ja viestintäteknologian anturi- ja toimilaitekokonaisuuksissa / Konsortio: QTM 286098 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 266 062

Peltonen, Jouko Åbo Akademi ICT-anturiratkaisut biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin / Konsortio: SenBioGen 284961 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 159 518

Puolamäki, Kai Työterveyslaitos Nokkelammat lasit / Konsortio: Smart 286154 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 284 374

Raisamo, Roope Tampereen yliopisto -2018 Magnetoplastisilla Ni-Mn-Ga-materiaaleilla toteutetut ilmaisukykyiset haptiset pinnat ja niiden sovellukset / Konsortio: MSMHaptics 285836 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 314 463

Riekkola, Marja-Liisa Helsingin yliopisto ICT-anturiratkaisut biogeenisten kaasujen luotettavaan havainnointiin / Konsortio: SenBioGen 286023 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 154 849

Salanterä, Sanna Turun yliopisto Älykkääseen antrujärjestelmään perustuva kipumittari / Konsortio: SPA 287075 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 174 922

Tabus, Ioan Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Älykkäiden työkoneiden integroitu multimodaalinen ympäristön kolmiulotteinen havainnointi 286260 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 350 334

Ukkonen, Leena Tampereen teknillinen yliopisto -2018 Langattomat integroidut sensorit ja aktuaattorit ICT-sovelluksiin / Konsortio: TeleFunc 285322 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 122 312

Ullakko, Kari Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT Magnetoplastisilla Ni-Mn-Ga-materiaaleilla toteutetut ilmaisukykyiset haptiset pinnat ja niiden sovellukset / Konsortio: MSMHaptics 287016 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 331 402

Vahimaa, Pasi Itä-Suomen yliopisto Multispektraalinen optinen sensorointi / Konsortio: IMA 284909 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 324 466

Westerholm, Jan Åbo Akademi Digitaalihydrauliikan ja suurteholaskennan yhdistäminen: Uudet mahdollisuudet parantaa hydraulisten työkoneiden tuottavuutta, luotettavuutta ja huollettavuutta / Konsortio: MERGE 286094 10.12.2014 01.01.2015 - 31.12.2016 181 726