Suomen Akatemia Tiedot 06.04.2020
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bonsdorff von, Monika Elisabeth JYU Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan 294530 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2018 168 762
VY Yrittäjien eläkeprosessi: suunnittelu, päätöksenteko, siirtyminen ja sopeutuminen eläkkeellä oloaikaan 320367 29.04.2016 01.09.2018 - 31.08.2021 265 724

Fichera, Massimo HY Narratiiveja Euroopasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena 296084 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Frog, Mr HY Mytologian, sanataiteen ja auktoriteetin sosiaalinen vaikutus 294823 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Hakovirta, Mia TY Vertaileva tutkimus muuttuvista perhesuhteista ja lasten elatuksesta 294648 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Harrison, Klisala HY Musiikki arktisten alkuperäiskansojen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä 294769 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Holmberg, Eva Johanna HY Matkustaminen ja minän kuvaukset 1600-luvun englantilaisessa kulttuurissa 295509 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Huuki, Tuija OY Vallan visaiset seurustelu- ja kaverisuhteet alakoulussa sekä taidelähtöiset menetelmät suhteiden eheyttämisessä 295000 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Kontinen, Tiina JYU Hybriditeetti afrikkalaisissa kansalaisjärjestöissä: Esimerkkejä Tansaniasta ja Ugandasta 295340 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Korkea-aho, Emilia HY Kuka on 'lobbari'? Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus edunvalvonnan normatiivisista puitteista Euroopan unionissa 295920 29.04.2016 01.09.2016 - 31.12.2017 115 863
UEF Kuka on 'lobbari'? Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus edunvalvonnan normatiivisista puitteista Euroopan unionissa 319067 29.04.2016 01.01.2018 - 31.08.2021 318 622

Kosonen, Tuomas PT Uusien elementtien kontribuoiminen julkistaloustieteen kirjallisuuteen 299373 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Laihonen, Petteri JYU Kieli-ideologiat ja Csángójen koulutusohjelma: Kielen keksimistä tai poistamista? 299133 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Nagatsu, Michiru HY Tieteidenvälisten mallien rakentaminen: siltoja taloustieteen, ekologian ja psykologian välille 294545 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Parppei, Kati UEF Vihollisiin liitetyt mielikuvat ja attribuutit Venäjällä ennen vuoden 1917 vallankumousta 298805 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Sakki, Inari HY KANSAKUNNAN TARINAT: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa 295923 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2018 106 939
UEF KANSAKUNNAN TARINAT: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa 326331 29.04.2016 01.09.2018 - 31.07.2022 327 546

Salmela, Viljami HY Muistin monet kasvot - Miten luonnomukaiset muistiedustukset muodostetaan havaintopiirteistä 298329 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Strandberg, Kim ÅA Involvera medborgarna genom deliberativa processer? - Experimentella bevis på deliberativa mini-publics centrala kausala mekansimer, samt deras applicerbarhet på verkligt beslutfattande. 294411 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Särkämö, Teppo HY Laulaminen ja soittaminen toipuvissa ja rappeutuvissa aivoissa: Musiikin vaikuttavuus ja aivomekanismit aivoverenkiertohäiriöissä, aivovammoissa ja Alzheimerin taudissa 299044 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Uusihakala, Katja HY Lapset "imperiaalisena sijoituksena": siirtomaa-aikaiseen Etelä-Rhodsiaan suuntautunut brittiläinen lapsisiirtolaisuus 295497 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Valtonen, Teemu UEF Opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon luonne ja kehittyminen 296799 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

Visala, Aku HY Vapaa tahto tieteen ja teologian leikkauspisteessä 298376 29.04.2016 01.09.2016 - 31.08.2021 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.