Suomen Akatemia Tiedot 31.05.2020
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Bläuer, Auli LUKE Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. 286499 24.04.2015 01.01.2016 - 31.12.2019 231 726
TY Naapurista lainaamassa. Kulttuurikontaktit karjanhoidon kehittäjänä Itämeren pohjoisosassa esihistoriallisena ja historiallisena aikana. 335087 24.04.2015 01.01.2020 - 30.09.2021 202 760

Christensen, Henrik Serup ÅA Demokratiska innovationer i Finland och politisk legitimitet 285167 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Hankonen, Nelli HY Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa 318711 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 261 113
TAY Käyttäytymisen muutoksen prosessit: Psykososiaaliset muutosmekanismit hyvinvoinnin lisäämistä tavoittelevissa interventioissa 285283 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2017 173 361

Jauhola, Marjaana HY Sukupuolittunut poliittinen väkivalta ja kaupunkien katastrofien jälkeinen jälleenrakennus 286013 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Kilpeläinen, Pekka UEF Traumaattisen kulttuurisen alitajunnan kertomuksia: muistin, tilan ja liikkuvuuden intersektionaalisia luentoja afrikkalaisamerikkalaisessa nykykirjallisuudessa 288185 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2020 434 485

Knuuttila, Tarja Tellervo HY Ymmärrystä insinööritieteiden keinoin? Mallintaminen, kokeellinen toiminta ja rakentaminen synteettisessä biologiassa 290079 24.04.2015 01.09.2015 - 01.08.2018 289 657

Koski, Kaisu TAU Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 326537 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 160 320
TAY Videoskenaariot lääketieteen opetuksessa: Moniäänisyys ja epälineaarisuus audiovisuaalisissa lääkäri-potilasnarratiiveissa 285118 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 274 150

Kullaa, Rinna JYU Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 287073 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2016 87 306
TAU Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 326539 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 151 688
TAY Liitoutumattomuudeen alleviivaajat kolonialismin jälkeisessä maailmassa. Puolueettomuuspolitiikka, Venäjä ja länsimaat Välimeren alueella 1945-1989. 311996 24.04.2015 01.09.2016 - 31.12.2018 195 423

Lehtonen, Minna ÅA Kaksikielisyys ja toiminnanohjaus 288880 24.04.2015 01.09.2015 - 31.07.2018 240 029

Leino-Sandberg, Päivi UEF Välttämätön paha - oikeus, valta ja institutionaalinen politiikka Euroopan unionissa 307542 24.04.2015 01.08.2016 - 31.08.2020 356 606

Meskus, Mianna HY Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 286114 24.04.2015 01.12.2015 - 30.04.2018 207 792
TAU Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 326544 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 155 809
TAY Lisääntyminen ja ikääntyminen biolääketieteellisen tehostamisen aikakaudella (RESTEM) 319934 24.04.2015 01.05.2018 - 31.12.2018 48 990

Olkkonen, Maria HY Miten havaintoedustukset muodostuvat: värihavainnon hermostollisten ja laskennallisten mekanismien tutkimus probabilistisessa viitekehyksessä. 287506 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Rastas, Anna TAU Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa 326548 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 149 334
TAY Muuttuvat diasporat ja kansat. Tutkimus tavoista esittää afrikkalaisten diasporayhteisöjä ja kulttuureita museoissa ja näyttelyissä eri maissa 286195 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 285 152

Salmi, Anna-Kaisa OY Ympäristösuhteen muutos koloniaalisessa kohtaamisessa 285774 24.04.2015 01.09.2015 - 13.03.2021 434 485

Schröder, Stefan HY Ristiretkien historiaksi tekeminen: Historiankirjoittamisen strategiat ja menneisyyden funktiot myöhäiskeskiajalla 287113 24.04.2015 01.09.2015 - 31.10.2020 434 485

Silvanto, Juha HY Työmuistin subjektiivinen kokemus ja metakognitio 285264 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

Tammelin, Mia JYU Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 287678 24.04.2015 01.09.2015 - 30.04.2018 223 241
TAU Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 326550 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 171 702
TAY Aika on rahaa? Perheen rytmit, aikaneuvottelut, koordinointi ja teknologia. 319935 24.04.2015 01.05.2018 - 31.12.2018 39 557

Toivo, Raisa TAU Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa (1550-1700) 326553 24.04.2015 01.01.2019 - 31.08.2020 149 334
TAY Katolinen reformaatio luterilaisessa Suomessa (1550-1700) 285358 24.04.2015 01.09.2015 - 31.12.2018 285 163

Zerni, Mikko VY Yksittäisten vastuullisten tilintarkastajien kognitiivisten kykyjen, taitojen ja taloudellisten insentiivien vaikutukset tilintarkastuksen laatuun 290994 24.04.2015 01.09.2015 - 31.08.2020 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.