Suomen Akatemia Tiedot 06.04.2020
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija LT
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Balasubramaniam, Sasitharan TAU Molekyylikommunikaatioverkkojen protokollien teoreettinen ja kokeellinen kehittäminen 326499 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 76 780
TTY Molekyylikommunikaatioverkkojen protokollien teoreettinen ja kokeellinen kehittäminen 278231 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 357 705

Järvisalo, Matti J HY Polynomisen hierarkian päätösproseduurit, Boolean optimointi, ja mallien laskenta 276412 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kalenius, Elina JYU Molekulaariset polyedrit ja metalliklusterit kaasufaasissa: rakenteet, ominaisuudet ja supramolekulaarinen katalyysi rajoitetussa tilassa 278743 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kankainen, Anu JYU Harvinaisten ydinten tutkimuksia alkuaineiden syntyprosessien ymmärtämiseksi maailmankaikkeudessa 275389 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Kannala, Juho AALTO Kuvapohjainen mallinnus ja kuvien semanttinen analyysi 303714 16.05.2014 01.01.2016 - 31.08.2019 334 591
OY Kuvapohjainen mallinnus ja kuvien semanttinen analyysi 277685 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2015 99 894

Lopez Acevedo, Olga AALTO Organometallisten nanoantureiden kvanttisimulointi 279240 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2017 242 588

Massel, Francesco JYU Quantum properties of optomechanical systems 275245 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Massera, Jonathan TAU Bioaktiva och optiskt aktiva glasfibrer för att följa och understöda sårläkning 326493 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 60 994
TTY Bioaktiva och optiskt aktiva glasfibrer för att följa och understöda sårläkning 275427 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 373 491

Milani, Roberto VTT OY Itsestäänjärjestäytyvät proteiini-polymeeri -kehikot älykkäitä pintoja varten (SelfSmart) 276537 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Priimägi, Arri TAU Halogeenisidotut, valolla ohjattavat funktionaaliset materiaalit 326489 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 60 375
TTY Halogeenisidotut, valolla ohjattavat funktionaaliset materiaalit 277091 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 374 110

Puisto, Antti AALTO Monifaasimateriaalien reologian moniskaalamallinnus 278367 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Raiko, Tapani AALTO Syvien neuroverkkojen kehittäminen sovellettuna laajoihin multimedia-aineistoihin 276785 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rajala, Tapio JYU Ricci-kaarevuuden alarajat metrisissä avaruuksissa 274372 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Roinila, Tomi TAU Verkkoyhdistettyjen tehoelektroniikkajärjestelmien impedanssimittaus ja analyysi 326483 16.05.2014 01.01.2019 - 31.08.2019 54 984
TTY Verkkoyhdistettyjen tehoelektroniikkajärjestelmien impedanssimittaus ja analyysi 279745 16.05.2014 01.09.2014 - 31.12.2018 379 501

Savolainen, Tuomas AALTO Mustien aukkojen suihkut ja niiden fysiikka 274477 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Sun, Zhipei AALTO Grafeeniin perustuvat ultranopeat laserit 276376 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Tallinen, Tuomas JYU Biologisen kasvun ja kudosten uusiutumisen fysiikka 276430 16.05.2014 01.09.2014 - 27.10.2016 91 966

Tuononen, Ari AALTO Yleinen kumi-jääkontaktin kitkateoria - moniskaalainen fraktaali lähestymistapa 274516 16.05.2014 01.09.2014 - 10.10.2018 359 290

Tölli, Antti OY Hajautettu moniuloitteinen signaalinkäsittely heterogeenisissa verkoissa 279101 16.05.2014 01.09.2014 - 11.10.2019 434 485

Vihola, Matti JYU Eksaktisti approksimoidut Monte Carlo -menetelmät monimutkaiseen Bayes-päättelyyn 274740 16.05.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.