Suomen Akatemia Tiedot 06.04.2020
Rahoituspäätökset
 
Päätösnumeroa klikkaamalla saat esiin hankkeen kuvauksen
 
Nimi Organisaatio Tutkimusaihe Päätös Päätöspvm Rahoituskausi

Akatemiatutkija KY
Päätökseen liittyvä toimikunnan tiedote
 
Alenius, Teija H HY Maankäyttö, viljely ja karjanpito Neoliittisen kauden Koillis-Euroopassa 6000 - 1000 eaa. 274851 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Horsti, Karina JYU Muistin politiikka ja siirtolaisuus mediavälitteisissä yhteiskunnissa 277357 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Huttunen, Kristiina AALTO Lapsuuden ympäristö ja inhimillisen pääoman muodostus 276765 25.04.2014 01.09.2014 - 31.12.2017 268 196
VATT Lapsuuden ympäristö ja inhimillisen pääoman muodostus 319343 25.04.2014 01.01.2018 - 31.08.2019 166 280

Jalovaara, Marika TY Perhedynamiikka ja sosiaalinen eriarvoisuus 275030 25.04.2014 01.09.2014 - 31.10.2019 434 485

Jokiranta, Jutta HY Rituaalit ja muutos Qumranin liikkeessä ja Juudean yhteisössä 278349 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Karjalainen, Toni-Matti AALTO Kulttuuristen narratiivien kauppa rock-musiikkiteollisuudessa (CULTS) 277525 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Keskinen, Suvi HY Postetninen aktivismi uusliberalismin aikakaudella. Translokaaleja tutkimuksia poliittisista subjektiuksista, liittoutumien rakentamisesta ja sosiaalisesta kuvittelusta 317200 25.04.2014 01.09.2017 - 31.08.2019 173 385
TY Postetninen aktivismi uusliberalismin aikakaudella. Translokaaleja tutkimuksia poliittisista subjektiuksista, liittoutumien rakentamisesta ja sosiaalisesta kuvittelusta 275032 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2017 261 100

Loukusa, Soile OY Pragmaattisen kielen kyvyt nuorilla ja nuorilla aikuisilla, joilla on autismin kirjon häiriö 276578 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Lähdesmäki, Tuuli JYU Politiikat, affektit ja toimijuus Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa 274295 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Mikkonen, Simo JYU Poikkikansalliset verkostojen synty: neuvostoliittolaiset yhteydet länteen 276486 25.04.2014 01.09.2014 - 31.12.2019 434 485

Nokia, Miriam JYU Hippokampuksen värähtelyt ja assosiatiivinen oppiminen: Ulos sokkelosta ja tutkimaan uusia aaltoja 275954 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Rannila, Päivi TY Julkisuuden nomosfäärit: Pohjoismaisia näkökulmia lain ja kaupungin tutkimiseen 279425 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Sorainen, Anna M HY Testamentit ja perintöjärjestelyt seksuaalisesti marginalisoitujen ryhmien parissa - monitieteinen tutkimus 277203 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Stapelbroek, Koen HY Euroopan integraation historialliset instrumentit: Kaupankäynti ja kansainvälinen voimatasapaino 1700-luvulla 276191 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Söderlund, Peter ÅA Politikens personifiering: institutionella effekter på relationen parti-väljare och partisystem 275854 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Torppa, Minna JYU Lukutaidon kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen: riskit ja suojaavat tekijät 276239 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

Torvinen, Juha M T TY Musiikki, luonto ja ympäristökriisit: pohjoinen näkökulma nykymusiikin ekokriittisiin suuntauksiin 275561 25.04.2014 01.09.2014 - 31.12.2016 203 761
UNIART Musiikki, luonto ja ympäristökriisit: pohjoinen näkökulma nykymusiikin ekokriittisiin suuntauksiin 312426 25.04.2014 01.01.2017 - 31.08.2019 230 718

Viljanen, Valtteri TY Moraalitoimijuuden dynaamiset ontologiat Kantista Nietzscheen 275583 25.04.2014 01.09.2014 - 31.08.2019 434 485

 
Listauksessa on aina mainittu alkuperäinen päätöspäivä. Jos päätöksen jälkeen siihen on tehty muutoksia, esim. suorituspaikka on vaihtunut, listan tiedot vastaavat viimeisintä tietoa.