Finlands Akademi Uppgifter 18.04.2021
 
Konsortium: Urko
Uralic triangulation
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Onkamo, Päivi Åbo universitet 329257 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 224 598

Medlem Saarinen, Sirkka Åbo universitet 329258 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 225 678

Medlem Tolvanen, Harri Åbo universitet 329259 15.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2022 149 724