Finlands Akademi Uppgifter 24.06.2021
 
Konsortium: UPP-PERFORMANCE
Human Performance in Complex Dynamic Tasks - A Unified Predictive Processing Approach
 
Konsortieparter
 
Roll Sökande / Kontakt person Organisation Beslutnr Beslutsdatum Finansierings period Finansiering
Ledare Oksama, Lauri Försvarshögskolan 325693 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 217 134

Medlem Lappi, Otto Helsingfors universitet 325694 24.05.2019 01.09.2019 - 31.08.2023 289 402